×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Ciężki bojowy wóz pie­choty T‑15 na Placu Czerwonym 24 czerwca 2020 r.

Moskiewska defilada z okazji 75-lecia zwycięstwa nad faszyzmem była wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, nie odbyła się w zaplanowanym terminie, czyli 9 maja. Zamiast tego…

wydawnictwo militarne

Irańskie bez­za­ło­gowce i siły rakie­towe w walce Cz. 2

W poprzedniej części artykułu opisaliśmy kontekst wykorzystania irańskich pocisków rakietowych i bezzałogowców w Jemenie oraz ewolucję tego arsenału. Obecnie dokończymy ten wątek, przedstawiając dostępne informacje o…

wydawnictwo militarne

Nowy samo­chód aero­mo­bilny dla US Army

26 czerwca US Army wybrała firmę GM Defense na dostawcę Infantry Squad Vehicle. To początek drogi ku pojazdom nowej generacji amerykańskiej lekkiej piechoty, a przede wszystkim pododdziałów…

wydawnictwo militarne

MESKO S.A. w glo­bal­nym łań­cu­chu dostaw MBDA

Na początku lipca grupa MBDA, największy producent pocisków rakietowych w Europie, złożyła zamówienie w MESKO S.A. na wykonanie kolejnej partii komponentów do pocisków rakietowych CAMM,…

wydawnictwo militarne

Chiński czołg pod­sta­wowy VT‑4

Na początku kwietnia tego roku do Nigerii dotarł transport z pierwszą partią nowych czołgów VT-4 zakupionych w Chińskiej Republice Ludowej. Dwa tygodnie później na jaw…

wydawnictwo militarne

Program moto­ry­za­cji dowództw i służb WP cz.1

Zdając sobie sprawę ze złej sytuacji naszej motoryzacji oraz stopniowego pogarszania się stanu skromnego, krajowego parku motorowego, administracja cywilna i wojskowa podjęły kroki mające zatrzymać, a…

wydawnictwo militarne

Kampania fran­cu­ska 1940 r. cz.2

15 maja 1940 r. nastąpił przełom. Niemiecka piechota, wojska pancerne i środki wsparcia sforsowały Mozę pod Sedanem. Pokonanie rzeki przebiegło zaskakująco łatwo. Teraz niemieckie wojska…

wydawnictwo militarne

Samochód AERO(mobilny)

Żołnierze wojsk aeromobilnych określani są często mianem lekkiej piechoty. Wielu z nich traktuje to jako nieśmieszny dowcip, biorąc pod uwagę ciężary, które dźwigają na własnych…

wydawnictwo militarne

Pirat – szansa na realne wzmoc­nie­nie

Polski przemysł obronny wkrótce będzie gotów zaoferować Siłom Zbrojnym RP i odbiorcom zagranicznym nowy lekki przeciwpancerny zestaw rakietowy Pirat. Zakłady MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej i…

wydawnictwo militarne

Majowe defi­lady zwy­cię­stwa

W połowie kwietnia prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, z powodu pandemii COVID-19, podjął decyzję o rezygnacji z defilady wojskowej na moskiewskim Placu Czerwonym z okazji…

wydawnictwo militarne

SIG Sauer MG 338

Żołnierze pododdziałów United States Special Operations Command (USSOCOM) prowadzą testy nowego lekkiego – a raczej uniwersalnego – karabinu maszynowego, zaprojektowanego przez firmę SIG Sauer Inc.…

wydawnictwo militarne

Początki służby czoł­gów roz­po­znaw­czych TK cz.1

Dotychczasowe publikacje oraz dyskusja na temat polskich czołgów typu TK skupiały się na pracach realizowanych przez Dowództwo Broni Pancernych i podległe mu Biuro Badań Technicznych…

wydawnictwo militarne

RGW90 i RGW110 a potrzeby Wojska Polskiego

Ogłoszenie 26 marca tego roku przez Inspektorat Uzbrojenia MON dialogu technicznego dotyczącego „Lekkiego jednorazowego granatnika przeciwpancernego”, przybliża wybór takiej broni. Rozstrzygnięcie przetargu powinno zaowocować wprowadzeniem…

wydawnictwo militarne

Ciężki tere­nowy cią­gnik sio­dłowo-bala­stowy MZKT

Na początku kwietnia białoruska firma Volat ujawniła informację o nowym ciężkim, czteroosiowym ciągniku siodłowo-balastowym MZKT-741501-010. W zestawie z naczepą MZKT-720100-010 tworzy on zestaw do transportu,…

wydawnictwo militarne

MGCS – czy tym razem „euro­czołg” powsta­nie?

W Europie kilkukrotnie podejmowano próby zbudowania „standardowego” zaawansowanego uzbrojenia siłami kilku państw (czasem z udziałem Stanów Zjednoczonych), aby zaoszczędzić na kosztach prac badawczo-rozwojowych, produkcji oraz…

wydawnictwo militarne

Broń pierw­szego ude­rze­nia

Broń hipersoniczna jest uważana za konwencjonalną alternatywę dla broni jądrowej oraz rakietowych pocisków balistycznych. Ze względu na prędkości osiągane przez pojazdy i pociski hipersoniczne oraz…

wydawnictwo militarne

Niemiecki cią­gnik pół­gą­sie­ni­cowy Sd.Kfz. 6

Sd.Kfz. 6 był pierwszym i prawdopodobnie jedynym ciągnikiem z rodziny „półgąsienicowców” (Sd.Kfz. 7, 8, 9, 10 i 11), którego produkcji przemysł III Rzeszy nie prowadził…

wydawnictwo militarne

Radzieckie „czołgi rakie­towe”

Gdy w 1916 r. na polach bitew I wojny światowej pojawiły się czołgi, okazało się, że nie istnieje skuteczna broń do ich zwalczania. Wprawdzie pod…

wydawnictwo militarne

Modernizacja czołgu C1 Ariete

Czołg podstawowy C1 Ariete wszedł do służby w Esercito Italiano (Wojska Lądowe Włoskich Sił Zbrojnych) w 1995 r., a więc już ćwierć wieku temu. Włoscy…

wydawnictwo militarne

Czołg – broń XXI wieku cz. 2

Pierwsza część artykułu poświęconego czołgom XXI wieku, opublikowana w lutowym numerze „Wojska i Techniki”, poruszała takie aspekty techniczne, związane z czołgami przyszłości, jak: układ konstrukcyjny,…

TOP