×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Rosyjskie lot­ni­cze poci­ski manew­ru­jące ude­rzyły w Syrię

Operacji rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, jaka rozpoczęła się 17 listopada, będącej pierwszym w historii realnym zastosowaniem bojowym bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160, towarzyszyło także pierwsze…

wydawnictwo militarne

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – Samoloty i obrona prze­ciw­lot­ni­cza

MSPO to trze­cia, pod wzglę­dem wiel­ko­ści, wystawa mili­tarna Europy po Paryżu i Londynie. Z każ­dym rokiem coraz wię­cej wystaw­ców, a w tym roku było ich 583 z trzy­dzie­stu kra­jów,…

TOP