Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Japoński prze­mysł lot­ni­czy w XXI wieku

Japonia jest krajem z silnie rozwiniętym przemysłem, zwłaszcza motoryzacyjnym i elektronicznym. Na ich tle przemysł lotniczy jest stosunkowo niewielki. Mimo to w Japonii powstało kilka…

Armia 2016”. Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczne.

We wrześniu Rosjanie urządzili wielką wojskową wystawę propagandowo-handlową nazwaną Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczne Armia 2016 (pierwsza wystawa z tej serii, „Armia 2015” odbyła się w czerwcu…

Długoterminowe pro­gnozy rynku lot­ni­czego

Producenci samolotów komunikacyjnych opublikowali kolejne edycje długoterminowych prognoz rynku transportu lotniczego. Szacują w nich, że w dwudziestoleciu 2016-2035 przewozy wzrosną 2,5-krotnie, a linie lotnicze zakupią:…

Francuski prze­mysł lot­ni­czy w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym

W przededniu II wojny światowej Siły Lądowe i Siły Morskie Francji były duże, w miarę dobrze wyposażone; nieco gorzej wyglądało wyszkolenie personelu. Bardziej złożona sytuacja…

TOP