Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA

Czasopismo wojskowo – historyczne poruszające na swoich łamach tematy związane z wojnami, kampaniami i bitwami, prezentujące monografie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przybliżające sylwetki wybitnych dowódców i bohaterstwo żołnierzy na polu walki.

Wojsko i Technika – Historia 2/2016

Spis tre­ści: Od Rzymu do Alp. Ostatni rok kam­pa­nii wło­skiej 1944 – 1945 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński, Tadeusz Wróbel „Okupowany sojusz­nik” – Włoska Republika Socjalna – Tymoteusz…

  Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 2/2016

  Spis tre­ści: Samolot de Havilland Mosquito – wer­sje bom­bowe 4 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku 22 – Tymoteusz…

   Wojsko i Technika – Historia 1/2016

   Spis tre­ści: Bitwa w lesie Hürtgen 1944 r – Maciej Szopa Brytyjskie zma­ga­nia z nie­miec­kimi bro­niami odwe­to­wymi V-1 i V-2 – Robert Czulda Niemiecka ofen­sywa w Ardenach – ostat­nia nadzieja Hitlera…

    Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 1/2016

    Spis tre­ści: Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter cz.2 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Amerykańskie czołgi w Armii Czerwonej – Tymoteusz Pawłowski Sowieckie okręty pod­wodne w dru­giej woj­nie świa­to­wej…

     Wojsko i Technika – Historia 2/2015

     Spis tre­ści: Wojna sowiecko-japoń­ska 1945 r. – Władimir Bieszanow Nakajima Kikka i Karyū – pierw­sze japoń­skie odrzu­towce – Leszek A. Wieliczko Kampanie bir­mań­skie 1941 – 1945 – Michał…

      Wojsko i Technika – Historia Numer spe­cjalny 1/2015

      Spis tre­ści: Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Superciężki czołg K-Wagen – Hubert Michalski Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim – Leszek…

       Wojsko i Technika – Historia 1/2015

       Spis tre­ści: Powstanie nie­miec­kich wojsk pan­cer­nych – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński W przeded­niu sowiec­kiej agre­sji 1939 roku – Tymoteusz Pawłowski Obrona prze­ciw­lot­ni­cza czynna Warszawy w 1939…

        TOP