×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Strażacka zmiana wachty

W chwili publi­ka­cji tego arty­kułu pracę w por­cie świ­no­uj­skim powi­nien roz­po­cząć nowy holow­nik-sta­tek pożar­ni­czy Strażak‑26. Jednostka zbu­do­wana w Turcji dotarła samo­dziel­nie do kraju i zacu­mo­wała 10 stycz­nia w Szczecinie…

wydawnictwo militarne

Superliniowce Rex i Conte di Savoia cz. 2

W dru­giej czę­ści arty­kułu o słyn­nej wło­skiej parze pre­zen­tu­jemy opis tech­niczny obu jed­no­stek. Choć czę­sto trak­to­wane są jako bliź­nia­cze, w isto­cie róż­niły się od sie­bie w wielu szcze­gó­łach.

wydawnictwo militarne

Morza i Okręty 2/2015

Spis tre­ści: Chińskie okręty w Gdyni – Marcin Chała Komponent mor­ski w Kijowie – Władimir Zabłocki Damavand. Pierwszy „nisz­czy­ciel” na Morzu Kaspijskim – Ivan Zajac Ostatnia „dwu­nastka”…

    wydawnictwo militarne

    Lê Quý Đôn – z Polski do Wietnamu

    Żaglowce szkolne nie są „pozycją obowiązkową” nawet we flotach wojennych z najdłuższymi tradycjami. Współczesne metody kształcenia kadr okrętowych niewiele mają wspólnego z etosem dawnych wilków…

    TOP