Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

U 515 w akcji. Zatopienie HMS Hecla

W trakcie II wojny światowej niemieckie okręty podwodne typu IX, ze względu na swoje większe wymiary i dłuższy czas zanurzania – były łatwiejsze do wykrycia…

Zagroda pół­nocna czyli wysi­łek w niwecz obró­cony

W czasie I wojny światowej Brytyjczycy i Amerykanie postawili gigantyczną zagrodę minową zamykającą przejście z Morza Północnego na Atlantyk wiodące między Orkadami a wybrzeżem Norwegii.

Porażka planu Tyrwhitta

Koniec wojny na Morzu Północnym jest mało znany w naszej historiografii. Pomijając atak na Zeebruge, inne operacje z tego okresu opisywane są bardzo skromnie.

HMS Fidelity i kon­wój ONS 154 cz.2

19 grud­nia 1942 r. z akwenu u pół­noc­nego wybrzeża Irlandii wyru­szył kon­wój ONS 154 zmie­rza­jący do Halifaksu w Kanadzie (2 statki pły­nęły do Kapsztadu w połu­dnio­wej Afryce). Ugrupowanie skła­dało się z 50…

TOP