×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Modernizacja Sił Zbrojnych RP kosz­tem okrę­tów

Z – na razie bardzo skąpych – informacji dotyczących zaktualizowanego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2022 wynika, że wszystkie programy budowy okrętów bojowych,…

wydawnictwo militarne

Amerykański lot­ni­sko­wiec nowej gene­ra­cji

Gerald R. Ford jest prototypem serii superlotniskowców nowej generacji, budowanych w celu najpierw uzupełnienia, a następnie zastąpienia w służbie eksploatowanych obecnie jednostek typu Nimitz.

wydawnictwo militarne

Nowa gene­ra­cja okrę­tów US Navy

30 czerwca br. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych roz­strzy­gnął trzy postę­po­wa­nia prze­tar­gowe, doty­czące zapro­jek­to­wa­nia i budowy nowej gene­ra­cji okrę­tów prze­zna­czo­nych dla US Navy. W rywa­li­za­cji wzięły udział dwa…

wydawnictwo militarne

Kłopotliwy kon­trakt Lürssena

Trwają próby patrolowca Jeddah, pierwszej z licznej grupy małych jednostek zamówionych przez Straż Graniczą Arabii Saudyjskiej. Ten okręcik sam w sobie nie jest szczególnie interesujący,…

wydawnictwo militarne

O nie­chcia­nej Tarantuli

15 sierpnia ub.r. Ministerstwo Obrony Arabskiej Republiki Egiptu oficjalnie potwierdziło, krążącą od jakiegoś czasu, informację na temat przekazania temu krajowi kutra rakietowego R-32 (proj. 12421…

wydawnictwo militarne

Iwan Grien – sub­sty­tut Mistrali. Nowy okręt desan­towy WMF

Między 25 a 28 czerwca br. na Bałtyku, w pobliżu bazy w Bałtyjsku, pierwsze próby morskie odbył duży okręt desantowy Iwan Grien, prototypowa jednostka projektu…

wydawnictwo militarne

Kormoran wyszedł w morze

13 lipca br. po raz pierwszy wyszedł w morze prototypowy niszczyciel min projektu 258 Kormoran II. Od położenia jego stępki, we wrześniu 2014 r., do…

wydawnictwo militarne

Marynarka Wojenna Socjalistycznej Republiki Wietnamu

W grudniu 2009 r. Ministerstwo Obrony Socjalistycznej Republiki Wietnamu opublikowało trzecią Białą Księgę Obronności. Definiuje ona podstawowe zasady polityki obronnej, jaka winna być realizowana, aby…

wydawnictwo militarne

Próby mor­skie ORP Kormoran

Rozpoczęły się, wyczekiwane przez sympatyków Marynarki Wojennej i nią samą, próby morskie prototypowego niszczyciela min projektu 258 – Kormoran II. 13 lipca br. ORP Kormoran…

wydawnictwo militarne

Polska pre­miera Super Rapid

Budowa patrolowca ORP Ślązak – niestety – nie postępuje planowo, niemniej 15 czerwca bieżącego roku nastąpił symboliczny przełom w tym procesie. Na okręt trafił pierwszy…

wydawnictwo militarne

Przedłużona mło­dość „erek”

Przeciętny wiek naszych okrętów już nikogo nie zaskakuje. Kolejne 40. i dalsze rocznice podniesień bander świętowane są coraz częściej.

wydawnictwo militarne

Marynarka wojenna Iranu

Iran ciągle przygotowuje się do pełnoskalowej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Istotną rolę odegrać miałaby w niej marynarka wojenna, rozwijana w dwóch kierunkach – do działań…

TOP