Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Wakacje shi­plo­vera cz.2

W poprzed­niej czę­ści naszego prze­wod­nika po miej­scach war­tych waka­cyj­nej prze­jażdżki sku­pi­li­śmy się na loka­li­za­cjach nie­miec­kich. Bieżąca będzie bar­dziej „inter­na­cjo­nalna”.

Muzealny Great Britain z Bristolu

W zachodnioangielskim Bristolu, w tak zwanym Porcie Pływowym, powstałym w wyniku zamknięcia śluzami odnogi rzeki Avon, zachowano jeden z najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju żeglugi,…

Wielkie dni małej floty w malar­stwie Adama Werki

25 czerwca bieżącego roku, w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbędzie się wernisaż wystawy „Wielkie dni malej floty w malarstwie Adama Werki”.

Wakacje shi­plo­vera cz.1

Naturalną koleją rzeczy dla shiplovera, który „zaliczył” już atrakcje polskiego wybrzeża, są wycieczki zagraniczne. Sprzyja im otwartość granic i finansowa dostępność. Dla szukających inspiracji takich…

TOP