Wojsko i Technika – Historia 4/2017

Spis tre­ści: Walka ska­zana na porażkę. Włoska ofen­sywa w Egipcie 1940 r. – Leszek Molendowski Niezatapialny lot­ni­sko­wiec. Malta w latach II wojny świa­to­wej – Michał Fiszer, Jerzy…

  Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 4/2017

  Spis tre­ści: Czołg lekki M24 Chaffee – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Pogromcy U-Bootów. Lotnictwo w walce z okrę­tami pod­wod­nymi Kriegsmarine (1) – Tomasz Szlagor Curtiss P-40 (3)…

   Wojsko i Technika – Historia 3/2017

   Spis tre­ści: Bitwa o Prusy Wschodnie w 1945 r. (1) – Władimir Bieszanow Brytyjska 21. Grupa Armii w wal­kach na fron­cie zachod­nim w 1945 r. – Michał Fiszer, Jerzy…

    Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 3/2017

    Spis tre­ści: Samolot sztur­mowy Henschel Hs 129 (2) – Marek J. Murawski Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 (3) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczynski Curtiss P-40 (2)…

     Wojsko i Technika – Historia 2/2017

     Spis tre­ści: Iwo Jima 1945 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński F4U Corsair nad Okinawą. Task Force 58 (1) – Tomasz Szlagor Rajd lot­ni­skow­ców Task Force…

      Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 2/2017

      Spis tre­ści: Samolot sztur­mowy Henschel Hs 129 (1) – Marek J. Murawski Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 (2) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Curtiss P-40 (1)…

       Wojsko i Technika – Historia 1/2017

       Spis tre­ści: Rumunia w latach 1941 – 1945 – Tymoteusz Pawłowski Do końca u boku Niemców. Armia węgier­ska w 1945 r. – Leszek Molendowski Armia Czerwona na Bałkanach 1944 (2)…

        Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 1/2017

        Spis tre­ści: Henschel Hs 123 (2) – Marek J. Murawski Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 (1) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Curtiss Model 75 (2) –…

         Wojsko i Technika – Historia 6/2016

         Spis tre­ści: Niedokończona moder­ni­za­cja: siły zbrojne Grecji w 1940 r. – Tadeusz Wróbel Rumunia w latach 1939 – 1941 – Tymoteusz Pawłowski Armia Czerwona na Bałkanach 1944 (1) –…

          Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 6/2016

          Spis tre­ści: Henschel Hs 123 (1) – Marek J. Murawski Ostatnie bry­tyj­skie czołgi krą­żow­ni­cze – Tymoteusz Pawłowski Curtiss Model 75 (1) – Leszek A. Wieliczko…

           Wojsko i Technika – Historia 5/2016

           Spis tre­ści: Generalicja kam­pa­nii 1939 r. – Tymoteusz Pawłowski Samochody pan­cerne w Wojsku Polskim 1921 – 1939 – Tomasz Szczerbicki Z „Polskim Irvinem” w kla­pie – spa­do­chro­nia­rze LOPP –…

            Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 5/2016

            Spis tre­ści: Czołgi. Pierwsze sto lat (1) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Pierwsze samo­chody pan­cerne – Tymoteusz Pawłowski Francuski prze­mysł lot­ni­czy w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – Michał…

             Wojsko i Technika – Historia 4/2016

             Spis tre­ści: Samolot roz­po­znaw­czy Focke-Wulf Fw 189 Uhu (cz. 1) – Marek J. Murawski Węgry 1938 – 1945 – Tymoteusz Pawłowski Węgierskie woj­ska szyb­kie w „Barbarossie” –…

              Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 4/2016

              Spis tre­ści: Niezasłużona legenda: Matilda II – Tymoteusz Pawłowski Samolot de Havilland Mosquito – wer­sje myśliw­skie – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­ra­kie­towe…

               Wojsko i Technika – Historia 3/2016

               Spis tre­ści: Operacja „Wiosenne prze­bu­dze­nie”. Bitwa nad jezio­rem Balaton, 6 – 15 marca 1945 r. – Władimir Bieszanow Przełamanie linii Nysy i bitwa pod Budziszynem – Maciej Szopa…

                Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 3/2016

                Spis tre­ści: Samolot de Havilland Mosquito – wer­sje roz­po­znaw­cze, myśliw­sko-bom­bowe i tor­pe­dowe – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Pierwsze radziec­kie sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej – Tomasz Szulc Olbrzymy…

                 Wojsko i Technika – Historia 2/2016

                 Spis tre­ści: Od Rzymu do Alp. Ostatni rok kam­pa­nii wło­skiej 1944 – 1945 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński, Tadeusz Wróbel „Okupowany sojusz­nik” – Włoska Republika Socjalna – Tymoteusz…

                  Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 2/2016

                  Spis tre­ści: Samolot de Havilland Mosquito – wer­sje bom­bowe 4 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku 22 – Tymoteusz…

                   Wojsko i Technika – Historia 1/2016

                   Spis tre­ści: Bitwa w lesie Hürtgen 1944 r – Maciej Szopa Brytyjskie zma­ga­nia z nie­miec­kimi bro­niami odwe­to­wymi V-1 i V-2 – Robert Czulda Niemiecka ofen­sywa w Ardenach – ostat­nia nadzieja Hitlera…

                    Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 1/2016

                    Spis tre­ści: Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter cz.2 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Amerykańskie czołgi w Armii Czerwonej – Tymoteusz Pawłowski Sowieckie okręty pod­wodne w dru­giej woj­nie świa­to­wej…

                     Wojsko i Technika – Historia 2/2015

                     Spis tre­ści: Wojna sowiecko-japoń­ska 1945 r. – Władimir Bieszanow Nakajima Kikka i Karyū – pierw­sze japoń­skie odrzu­towce – Leszek A. Wieliczko Kampanie bir­mań­skie 1941 – 1945 – Michał…

                      Wojsko i Technika – Historia Numer spe­cjalny 1/2015

                      Spis tre­ści: Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Superciężki czołg K-Wagen – Hubert Michalski Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim – Leszek…

                       Wojsko i Technika – Historia 1/2015

                       Spis tre­ści: Powstanie nie­miec­kich wojsk pan­cer­nych – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński W przeded­niu sowiec­kiej agre­sji 1939 roku – Tymoteusz Pawłowski Obrona prze­ciw­lot­ni­cza czynna Warszawy w 1939…