wydawnictwo militarne

Manifest Lipcowy prze­ło­mem w pol­skiej histo­rii masow­ców

Ten piękny i nowo­cze­sny sta­tek na początku lat 70. był naj­więk­szym w naszej mor­skiej flo­cie. Kiedy roz­wi­ja­jący się pol­ski prze­mysł okrę­towy posta­no­wił popra­wić o 100 pro­cent rekord w wiel­ko­ści…

wydawnictwo militarne

Statek pasa­żer­ski m/s Halka

Statek ten, noszący imię głównej bohaterki opery Stanisława Moniuszki pod tytułem „Halka”, był przez szereg lat największym pasażerskim statkiem żeglugi przybrzeżnej zbudowanym w polskiej stoczni.…

wydawnictwo militarne

Ville de Paris, duma i pecho­wiec mary­narki Ludwika XVI

Francuzi budowali pod koniec XVIII w. wspaniałe trójpokładowce, ale nigdy nie czuli się pewnie z tą kategorią. Majestatyczne 118‑działowce Jacquesa-Noëla Sané budziły podziw także zagranicznych…

wydawnictwo militarne

Strażacka zmiana wachty

W chwili publikacji tego artykułu pracę w porcie świnoujskim powinien rozpocząć nowy holownik-statek pożarniczy Strażak‑26. Jednostka zbudowana w Turcji dotarła samodzielnie do kraju i zacumowała…

wydawnictwo militarne

Superliniowce Rex i Conte di Savoia cz. 2

W drugiej części artykułu o słynnej włoskiej parze prezentujemy opis techniczny obu jednostek. Choć często traktowane są jako bliźniacze, w istocie różniły się od siebie…

wydawnictwo militarne

Morza i Okręty 2/2015

Spis tre­ści: Chińskie okręty w Gdyni – Marcin Chała Komponent mor­ski w Kijowie – Władimir Zabłocki Damavand. Pierwszy „nisz­czy­ciel” na Morzu Kaspijskim – Ivan Zajac Ostatnia „dwu­nastka”…

    wydawnictwo militarne

    Lê Quý Đôn – z Polski do Wietnamu

    Żaglowce szkolne nie są „pozycją obowiązkową” nawet we flotach wojennych z najdłuższymi tradycjami. Współczesne metody kształcenia kadr okrętowych niewiele mają wspólnego z etosem dawnych wilków…