Potyczka koło Marsali

W marcu 1943 r., głównie za sprawą lotnictwa Aliantów, do wojsk Osi broniących się w Tunezji dotarła tylko połowa zaopatrzenia wysyłanego na większych transportowcach. W…

Stawiacz min Olav Tryggvason cz.2

7 stycznia 1943 r. okręt znów powołano do operacji minowych. Nowym zadaniem Brummera było postawienie ofensywnej zagrody „Bantos B” na akwenie na wschód od Półwyspu…

Holenderskie okręty pod Kamperduin i ich załogi

O bitwie pod Kamperduin z 11 października 1797 r., znacznie szerzej znanej w angielskiej wersji geografii jako bitwa pod Camperdown, czytał każdy zainteresowany historią wojen…

Sławetny rajd koman­dora Millo

Rajd torpedowców na cieśninę Dardanele w lipcu 1912 r. nie był najważniejszą akcją bojową włoskiej floty przeprowadzoną w trakcie wojny trypolitańskiej (1911-1912).

Rajdy lot­ni­skow­ców Task Force 38 cz.2

24 i 28 lipca 1945 r., w ostatnich tygodniach wojny na Pacyfiku, lotnictwo pokładowe US Navy przeprowadziło dwa zmasowane naloty na główną bazę Japońskiej Cesarskiej…

Bitwa w Zatoce Kula

W trakcie wojennych zmagań na Pacyfiku o archipelag Salomona w nocy z 5 na 6 lipca 1943 r. doszło do bitwy w zatoce Kula, pomiędzy wyspami…

Rajdy lot­ni­skow­ców Task Force 38 na japoń­ską bazę mor­ską w Kure w lipcu 1945 r.

1 lipca zespół Task Force 38 opuścił zatokę Leyte i wyruszył z misją zaatakowania japońskich wysp macierzystych. Celem były lotniska, bazy morskie i stocznie, okręty,…

Zatopienie USS Block Island

29 maja 1944 r. w okolicach Madery, niemiecki okręt podwodny U 549 zatopił skutecznym atakiem torpedowym lotniskowiec eskortowy USS Block Island, a także uszkodził niszczyciel…

Porażka eskorty kon­woju KMS 34

W dniach od 11 do 13 grudnia 1943 r. na Morzu Śródziemnym eskorta konwoju KMS 34, przemierzającego trasę pomiędzy Algierem i Djidjelli, poniosła nieoczekiwaną porażkę…

U 515 w akcji. Zatopienie HMS Hecla

W trakcie II wojny światowej niemieckie okręty podwodne typu IX, ze względu na swoje większe wymiary i dłuższy czas zanurzania – były łatwiejsze do wykrycia…

Zagroda pół­nocna czyli wysi­łek w niwecz obró­cony

W czasie I wojny światowej Brytyjczycy i Amerykanie postawili gigantyczną zagrodę minową zamykającą przejście z Morza Północnego na Atlantyk wiodące między Orkadami a wybrzeżem Norwegii.

Porażka planu Tyrwhitta

Koniec wojny na Morzu Północnym jest mało znany w naszej historiografii. Pomijając atak na Zeebruge, inne operacje z tego okresu opisywane są bardzo skromnie.

HMS Fidelity i kon­wój ONS 154 cz.2

19 grud­nia 1942 r. z akwenu u pół­noc­nego wybrzeża Irlandii wyru­szył kon­wój ONS 154 zmie­rza­jący do Halifaksu w Kanadzie (2 statki pły­nęły do Kapsztadu w połu­dnio­wej Afryce). Ugrupowanie skła­dało się z 50…

Holenderskie okręty pod­wodne pod ban­derą Kriegsmarine

W trakcie Bitwy o Atlantyk do przeprowadzenia kilku patroli bojowych Niemcy wykorzystali dwa zdobyczne byłe holenderskie okręty podwodne typu O 21. W 1940 r., podczas…

Pyrrusowe zwy­cię­stwo. Atak ame­ry­kań­skich nisz­czy­cieli na japoń­skie trans­por­towce pod Balikpapanem

Miasto Balikpapan leży na wschodnim wybrzeżu Borneo, na południe od Samarindy, a na północ od Tanahgrogot. Dla obu walczących stron – atakujących Holenderskie Indie Wschodnie…

Pojedynek Bouveta i Meteora pod Hawaną 1870 roku

Działania morskie podczas wojny francusko-niemieckiej w latach 1870-1871 sprowadziły się do kilku zaledwie incydentów o marginalnym znaczeniu.

100-lecie bitwy jutlandz­kiej. Dlaczego HMS Lion nie zato­nął?

Powszechnie znany jest fakt zniszczenia pojedynczymi trafieniami trzech brytyjskich krążowników liniowych w bitwie jutlandzkiej w ostatnim dniu maja 1916 r. Queen Mary, Indefatigable oraz Invincible…

Niewykorzystane zwy­cię­stwo. Druga bitwa pod Narwikiem

Rano 10 kwietnia 1940 r. brytyjskie niszczyciele Hardy, Havock, Hotspur, Hostile i Hunter, dowodzone przez kmdr. Bernarda Armitage’a Warburtona Warburtona-Lee, stoczyły w Ofotfiordzie, przez który…

Zapomniana Flandria — mała wojna

„Mała wojna” często umyka historykom, którzy wolą zajmować się wielkimi i słynnymi bitwami niż lokalnymi, choć nierzadko ciekawymi działaniami, kiedy to zaangażowano skromne siły. W…

Admirał Ernest Troubridge

Nocą z 6 na 7 sierpnia 1914 r. 1. Eskadra Krążowników kadm. Ernesta Troubridge’a zawróciła z kursu, który prowadził na przecięcie drogi niemieckiego krążownika liniowego…

Pechowy USS Porter

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia, dlaczego tak długo utrzymywała się nieprawdziwa wersja o trafieniu torpedą przez japoński okręt podwodny.

Rajd na Saint-Nazaire

Rajd na Saint-Nazaire. Brytyjska operacja przeciwko dokowi Normandie w Saint-Nazaire nazwana została „największym ze wszystkich rajdów”.

Zatopienie krą­żow­nika prze­ciw­lot­ni­czego Niobe

16 lipca 1944 r. po godz. 17:00 sta­ran­nie przy­go­to­wany atak sil­nej for­ma­cji radziec­kich samo­lo­tów na jed­nostki kotwi­czące w fiń­skim por­cie Kotka w Zatoce Fińskiej przy­niósł spory suk­ces w postaci…

Operacja „Berlin” Scharnhorst i Gneisenau ruszają na Atlantyk

Atlantycka wyprawa pan­cer­ni­ków Scharnhorst i Gneisenau, pod dowódz­twem adm. Günthera Lütjensa, na początku 1941 r. była i jest po 75 latach, jakie wła­śnie mijają od tam­tych wyda­rzeń,…

Wojenna służba bojowa ORP Piorun

Gdy 5 listo­pada 1940 r. o godz. 09:00 w Greenock pod­nie­siono pol­ską ban­derę na nowo­cze­snym nisz­czy­cielu bry­tyj­skiego typu N, nada­jąc mu nazwę ORP Piorun, nikt nie podej­rze­wał, jak bar­dzo…