wydawnictwo militarne

Kolejny krok Raytheona w kie­runku nowego radaru kie­ro­wa­nia ogniem

Zestaw Patriot NG. Pod koniec lutego koncern Raytheon ujawnił demonstrator stacji radiolokacyjnej kierowania ogniem przeciwlotniczego zestawu rakietowego Patriot, wyposażony w antenę główną ze skanowaniem aktywnym…

wydawnictwo militarne

Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2

28 grudnia 2015 r. podpisano nie tylko umowę dotyczącą modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL, ale także inny ważny dokument, który określa podział zadań…

wydawnictwo militarne

Nowy zestaw trans­por­towy z MZKT

Białoruś od dawna utrzymuje bliskie, z całą pewnością realnie lepsze niż Polska, relacje gospodarcze z licznymi państwami na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Bardzo dobrze widać…

wydawnictwo militarne

Eksportowy suk­ces Rosomak S.A.

25 stycz­nia zakłady Rosomak S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poin­for­mo­wały o prze­ka­za­niu pierw­szego egzem­pla­rza koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego AMV 8×8 Rosomak wypro­du­ko­wa­nego dla zagra­nicz­nego odbiorcy. Ujawniono jedy­nie,…

wydawnictwo militarne

Dobry rok Rosomak S.A.

Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich to dziś jeden z liderów polskiego przemysłu obronnego i doskonały przykład, jak zakup licencji oraz pomyślne wdrożenie pozyskanych z zagranicy…

wydawnictwo militarne

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są:…

wydawnictwo militarne

Gogle PNL‑3 hitem na Ukrainie

Jeszcze w 2013 r., a zatem jeszcze przed rozpoczęciem się zbrojnego konfliktu na Ukrainie, PCO S.A. zawarło umowę na dostawę do tego kraju lotniczych gogli…

wydawnictwo militarne

Nowy zmi­li­ta­ry­zo­wany Iveco Trakker Euro 6

15–18 września, podczas odbywających się w Londynie zbrojeniowych targów DSEI, wojskowy dział koncernu Iveco – Iveco Defence Vehicles – pokazał przedstawiciela serii Trakker w głęboko…

wydawnictwo militarne

Materiały wybu­chowe do amu­ni­cji mało wraż­li­wej z Nitro-Chemu

Materiały wybuchowe do amunicji mało wrażliwej. Amunicja o zmniejszonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne (ang. insensitive munitions) od kilkunastu lat sukcesywnie zastępuje w armiach…

wydawnictwo militarne

2S35 Koalicija – Krab po rosyj­sku

Armia Rosyjska odzie­dzi­czyła po swo­jej radziec­kiej poprzed­niczce kilka typów dział samo­bież­nych, z któ­rych naj­no­wo­cze­śniej­szym była – skon­stru­owana w latach 80. XX wieku – arma­to­hau­bica 2S19 Msta‑S. Jednak…