wydawnictwo militarne

Jesteśmy gotowi do wszel­kich wyzwań, które sta­wia przed nami klient

Z Leszkiem Walczakiem, pre­ze­sem Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., roz­ma­wia Łukasz Pacholski.

wydawnictwo militarne

Dobry rok Rosomak S.A.

Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich to dziś jeden z liderów polskiego przemysłu obronnego i doskonały przykład, jak zakup licencji oraz pomyślne wdrożenie pozyskanych z zagranicy…

wydawnictwo militarne

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są:…

wydawnictwo militarne

PZL-Świdnik S.A. – perła w koro­nie

Z Krzysztofem Krystowskim, wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division, o wyjątkowym w skali kraju charakterze zakładów PZL-Świdnik S.A., o potencjale zakładu i możliwych propozycjach na śmigłowce dla…

wydawnictwo militarne

PDM Herculesów w Bydgoszczy

Koniec stycznia bieżącego roku to niezmiernie ważny moment w historii Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Zakończono wówczas obsługę PDM pierwszego egzemplarza średniego…

wydawnictwo militarne

Wyposażenie indy­wi­du­alne na XXIII MSPO cz.2

Wyposażenie indywidualne na XXIII MSPO. W drugiej części materiału poświęconego nowościom w sferze broni strzeleckiej i wyposażenia indywidualnego na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego prezentujemy…

wydawnictwo militarne

RGW 90 – uni­wer­salny w każ­dej sytu­acji

RGW 90. Decyzja wojskowych planistów o likwidacji etatowej zespołowej broni przeciwpancernej drużyny piechoty zmechanizowanej uruchomiła procedurę wyboru nowego granatnika dla Sił Zbrojnych RP. Zakup takiej…

wydawnictwo militarne

WPWS i inne pojazdy na XXIII MSPO

Tradycyjnie na tegorocznym kieleckim salonie przemysłu obronnego nie mogło zabraknąć pojazdów różnych kategorii, w tym także „taktycznych”, z których najliczniej prezentowane były konstrukcje aspirujące do…

wydawnictwo militarne

Zmodyfikowana MSR‑W

Zmodyfikowana MSR-W. Dziesięć lat to dla urządzeń elektronicznych i oprogramowania czas bardzo długi. Wystarczy choćby porównać rozwiązania techniczne i funkcjonalność domowego komputera, telewizora, czy telefonu…

wydawnictwo militarne

Czy Wisła i Narew zwięk­szą poten­cjał obronny Polski?

Czy Wisła i Narew zwiększą potencjał obronny Polski? Dysponowanie przez państwo skutecznym systemem obrony powietrznej bezpośrednio przekłada się na zdolności obronne poszczególnych elementów jego systemu…

wydawnictwo militarne

ORP Kormoran – speł­nione marze­nie Marynarki Wojennej?

4 września w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, Pani Maria Karweta, wdowa po dowódcy Marynarki Wojennej, admirale floty Andrzeju Karwecie, zmarłym tragicznie w katastrofie lotniczej…

wydawnictwo militarne

Armatohaubica Krab

Jedną z najważniejszych premier  tegorocznego salonu MSPO będzie pierwsza prezentacja 155 mm armatohaubicy samobieżnej Krab na nowym podwoziu. Dzięki wysiłkom inżynierów i techników z Huty…

wydawnictwo militarne

Bezzałogowce WB Electronics dla Sił Zbrojnych RP

Najbliższe miesiące powinny przynieść szereg rozstrzygnięć dotyczących bezzałogowych systemów powietrznych dla Sił Zbrojnych RP. Jest to więc ważny czas dla czołowego projektanta i producenta tego…

wydawnictwo militarne

WSK „PZL-Świdnik” S.A. Krajobraz po prze­targu

W rozstrzygniętym niedawno przetargu na dostawę wielozadaniowych, średnich śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP oferta PZL Świdnik została odrzucona oficjalnie z przyczyn formalnych. Należący do AgustaWestland…

wydawnictwo militarne

Flota Algierii. Nowa „potęga” znad Morza Śródziemnego

Państwa arabskie, zwłaszcza te czerpiące wielkie dochody z eksportu surowców energetycznych, starają się zajmować na arenie międzynarodowej coraz ważniejszą pozycję. Nie wahają się używać do…