wydawnictwo militarne

U12 – „pre­miera” nisz­czy­cieli Royal Navy

Do końca pierwszego kwartału 1915 r. flota kajzerowska straciła osiem U‑Bootów. Trzy spośród nich poszły na dno za sprawą jednostek nawodnych Royal Navy.

wydawnictwo militarne

Ogary Atlantyku Ex‑brazylijskie nisz­czy­ciele w służ­bie Royal Navy

W czasie II wojny światowej dziesiątki niszczycieli alianckich pełniło trudną służbę eskortową przemierzając bezmiary nie zawsze przyjaznego Atlantyku. W trakcie Bitwy o Atlantyk załogi statków…

wydawnictwo militarne

Służba wojenna i tra­giczny patrol ORP Jastrząb

Wieczorem 2 maja 1942 r., wysłany na patrol na Morze Norweskie okręt podwodny ORP Jastrząb, został omyłkowo zatopiony przez jednostki eskorty arktycznego konwoju PQ 15.

wydawnictwo militarne

40 lat ORP Błyskawica w roli okrętu repre­zen­ta­cyj­nego i muzeum

1 maja 1976 r. niszczyciel ORP Błyskawica został zacumowany w basenie Prezydenta przy Nabrzeżu Pomorskim gdyńskiego portu, by po raz pierwszy zaprezentować się w roli…

wydawnictwo militarne

Doświadczalny ORP Tur

Solidna konstrukcja sprawiła, że przy planowaniu różnych jednostek o specjalnym charakterze często wracano do trałowców projektu 254 widząc potencjał do ewentualnych modernizacji, czy nawet całkowitej…

wydawnictwo militarne

Brytyjskie fre­gaty zim­nej wojny – pierw­sze kroki

Brytyjskie fregaty zimnej wojny. Pod koniec II wojny światowej postęp w dziedzinie morskiej techniki wojskowej jaki uczyniły Niemcy, zwłaszcza w przypadku okrętów podwodnych, zaszokował Aliantów,…

wydawnictwo militarne

Uniwersalne ora­cze morza. Trałowce bazowe pro­jektu 254

Pierwszymi w pełni wartościowymi trałowcami naszej Marynarki Wojennej po II wojnie światowej były budowane na radzieckiej licencji jednostki projektu 254.

wydawnictwo militarne

Chybiony pro­jekt. Wielkie krą­żow­niki typu Alaska cz.2

Omawiane tu okręty należały do niejednorodnej grupy 10 mniej lub bardziej zbliżonych projektów o cechach zdecydowanie różnych od szybkich pancerników, tak typowych dla lat 30.…

wydawnictwo militarne

Pierwszy i ostatni rejs UC 2

Pod koniec maja 1915 r. z dowództwa naczelnego Royal Navy rozesłano tajny okólnik zawierający ostrzeżenie, że kajzerowskie okręty podwodne mogą stawiać miny na wodach przybrzeżnych…

wydawnictwo militarne

Pechowy USS Porter

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia, dlaczego tak długo utrzymywała się nieprawdziwa wersja o trafieniu torpedą przez japoński okręt podwodny.

wydawnictwo militarne

Wojenna służba bojowa ORP Piorun

Choć wojna w Europie zakończyła się 8 maja 1945 r., Autor przedstawił historię niszczyciela do chwili opuszczenia na nim biało-czerwonej bandery.

wydawnictwo militarne

Duma Stalina. Krążowniki pro­jek­tów 26 i 26bis

Krążowniki lekkie typów Kirow i Maksim Gorkij były największymi okrętami zbudowanymi dla Floty Czerwonej w okresie międzywojennym. Można je uznać za najbardziej zrównoważone pod względem…

wydawnictwo militarne

Force Q w akcji

Klęska państw Osi w północnej Afryce pod El Alamein, upadek Tobruku oraz lądowanie wojsk brytyjskich i amerykańskich we francuskiej Afryce Północno-Zachodniej w listopadzie 1942 r.…

wydawnictwo militarne

Jugosłowiańskie okręty pod­wodne – „socja­li­styczne”

W pierwszym numerze „Mórz i Okrętów” opublikowaliśmy artykuł o jugosłowiańskich okrętach podwodnych, kończąc ich historię na II wojnie światowej. W obecnym opracowaniu przedstawiamy jej dalszy…

wydawnictwo militarne

Ostatnia „dwu­nastka” Royal Navy

Na początku lat 80. wydawało się, że HMS Plymouth ma już najlepsze lata za sobą. Począwszy od 1982 r. pozostające w służbie fregaty typu Rothesay…

wydawnictwo militarne

Kaiser Wilhelm der Grosse w kor­sar­skiej służ­bie

Kaiser Wilhelm der Grosse był pierwszym niemieckim korsarskim krążownikiem pomocniczym utraconym podczas I wojny światowej. W trakcie swojego rejsu zdołał zatopić tylko trzy statki o…

wydawnictwo militarne

Fatalny kwar­tał 10. Dywizjonu

Początek 1915 r. oznaczał dla Royal Navy zwycięstwo w bitwie na ławicy Dogger, rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej na wodach wokół Wielkiej Brytanii i…

wydawnictwo militarne

Rajd na Saint-Nazaire

Rajd na Saint-Nazaire. Brytyjska operacja przeciwko dokowi Normandie w Saint-Nazaire nazwana została „największym ze wszystkich rajdów”.

wydawnictwo militarne

Chybiony pro­jekt. Wielkie krą­żow­niki typu Alaska cz.1

W 1938 r. w US Navy rozpoczęły się pierwsze prace nad dużymi krążownikami, których charakterystyka nie musiała już być ograniczona traktatowymi limitami. Do służby udało…

wydawnictwo militarne

Pierwsze pol­skie „ptaszki”

Po odzyskaniu niepodległości i uzyskaniu dostępu do morza zaczęto budować, od podstaw, polską flotę wojenną. Zadanie to było niezwykle trudne ze względu na ogromne kłopoty…