wydawnictwo militarne

Balt Military Expo 2018 – okiem obser­wa­tora

Już po raz piętnasty Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo, które odbyły się w dniach 25–27 czerwca w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, stały się miejscem spotkania…

wydawnictwo militarne

Mity a prawda Iwanow-Szajnowicz kon­tra Kriegsmarine

Postać Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, wspaniałego sportowca, wojennego wywiadowcy i dywersanta fascynuje do dzisiaj. Grecy, dla których jest on bohaterem narodowym, uważali go za jednego z najskuteczniejszych…

wydawnictwo militarne

Marynarska twier­dza Hel

Półwysep Helski był przez wiele lat nierozerwalnie związany z historią polskiej Marynarki Wojennej. Kiedyś trudno było sobie wyobrazić ten kraniec Polski bez marynarskich mundurów. A…

wydawnictwo militarne

Z wizytą na Möldersie

W majowym wydaniu „Morza” opublikowaliśmy fotoreportaż z Deutsche Marinemuseum w Wilhelmshaven. Zmarginalizowaliśmy wówczas największy z jego eksponatów – niszczyciel rakietowy Mölders – jeden z trzech…

wydawnictwo militarne

Dzwon Kujawiaka

Nurkowie czwartej międzynarodowej ekspedycji „The Rising Heart of L72”, niemal dokładnie w 75. rocznicę zatonięcia na minie ORP Kujawiak, w odległości kilku mil morskich od…

wydawnictwo militarne

Niemieckie Muzeum Morskie w Wilhelmshaven

Deutsche Marinemuseum w Wilhelmshaven nie jest największą tego typu placówką w Niemczech. Ma jednak przewagę nad innymi. Dają ją prawdziwe okręty i liczne eksponaty wielkogabarytowe.

wydawnictwo militarne

Muzeum US Navy w Waszyngtonie

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma 10 oficjalnych placówek muzealnych przedstawiających jej historię, tradycje oraz osiągnięcia. Za koordynację i zarządzanie tymi instytucjami odpowiada Naval History &…

wydawnictwo militarne

Jerzy Pertek – piewca histo­rii Marynarki Wojennej

Pisarz legenda, który z winy wydawców poszedł w zapomnienie. Wszystko zaczęło się w 1946 r., gdy staraniem Wydawnictwa Zachodniego na półkach księgarskich pojawiła się skromna…

wydawnictwo militarne

Podwodni tro­pi­ciele. Misja Kujawiak zakoń­czona

Jesienią 2014 r. polscy nurkowie w ramach ekspedycji o nazwie „The Hunt for L 72”, jako pierwsi odnaleźli wrak niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak, który spoczywał…

wydawnictwo militarne

Krótka histo­ria eks­plo­ra­cji głę­bin czyli kilka słów o sku­te­rach pod­wod­nych

Pragnienie zgłębienia tajemnicy mórz i oceanów towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Nasi przodkowie przemierzali i eksplorowali rozmaite akweny na całym globie w celu zdobycia pożywienia…

wydawnictwo militarne

Obchody stu­le­cia bitwy jutlandz­kiej

W połowie maja, po kilku latach starannych przygotowań, w Narodowym Muzeum Royal Navy w Portsmouth otwarto wystawę, rozpoczynającą obchody 100-lecia bitwy jutlandzkiej – największego starcia…

wydawnictwo militarne

Wakacje shi­plo­vera cz.2

W poprzed­niej czę­ści naszego prze­wod­nika po miej­scach war­tych waka­cyj­nej prze­jażdżki sku­pi­li­śmy się na loka­li­za­cjach nie­miec­kich. Bieżąca będzie bar­dziej „inter­na­cjo­nalna”.

wydawnictwo militarne

Muzealny Great Britain z Bristolu

W zachodnioangielskim Bristolu, w tak zwanym Porcie Pływowym, powstałym w wyniku zamknięcia śluzami odnogi rzeki Avon, zachowano jeden z najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju żeglugi,…

wydawnictwo militarne

Wielkie dni małej floty w malar­stwie Adama Werki

25 czerwca bieżącego roku, w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbędzie się wernisaż wystawy „Wielkie dni malej floty w malarstwie Adama Werki”.

wydawnictwo militarne

Wakacje shi­plo­vera cz.1

Naturalną koleją rzeczy dla shiplovera, który „zaliczył” już atrakcje polskiego wybrzeża, są wycieczki zagraniczne. Sprzyja im otwartość granic i finansowa dostępność. Dla szukających inspiracji takich…

wydawnictwo militarne

Jedyny w NATO. Podwodne muzeum U 11

Od ponad 100 lat Niemcy pozostają w światowej czołówce producentów okrętów podwodnych.

wydawnictwo militarne

Museu Militar de Lisboa. Lizbona na 5+

Lizbona kojarzy się głównie z erą wielkich odkryć geograficznych i początkiem kolonizacji nowo odkrytych lądów. Obecnie ta kolebka podróżników i odkrywców jest miejscem coraz chętniej…

wydawnictwo militarne

Wraki Scapa Flow

Wśród ciekawych miejsc spoczywania wraków, niewątpliwie jednym z wartych wyróżnienia i uwagi jest Scapa Flow. Tym akwenem na Orkadach na początku XIX w. zainteresowała się…

wydawnictwo militarne

Muzeum Tajnej Imigracji i Marynarki Wojennej w Hajfie

Leżąca w północnym Izraelu Hajfa jest nie tylko trzecim co do wielkości miastem kraju – ma około 270 tys. mieszkańców, zaś okręg metropolitalny jakieś 700 tys.…