wydawnictwo militarne

Morze 3/2019

W numerze: Helge Ingstad wróciła do bazy. Niezwykła służba i sukcesy bojowe S-44. Szkuner Kapitan Borchardt.

  wydawnictwo militarne

  Morze 2/2019

  W numerze: Okręty i systemy morskie na forum Armija 2018 Druga młodość ORP Drużno Drednoty kajzera

   wydawnictwo militarne

   Morze 1/2019

   W numerze: Zatopienie U 250. Sukces koło Piisari. Duński jacht królewski Dannebrog. Klęska operacji Rimau.

    wydawnictwo militarne

    Morze 12/2018

    W numerze: Bitwa koło Vella Lavella. Japońskie krążowniki ciężkie.

     wydawnictwo militarne

     Morze 11/2018

     W numerze: Marynarka Wojenna A.D. 2018 Admirał Józef Unrug. Bezkompromisowy dowódca Floty. Dalmor – Pierwszy polski trawler-przetwórnia.

      wydawnictwo militarne

      Morze 10/2018

      W numerze: ORP Krakowiak. Okręt, który nigdy nie zobaczył kraju. USS Hornet. Okręt, który nie chciał zatonąć. Systemy morskie na MSPO 2018

       wydawnictwo militarne

       Morze 9/2018

       Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Na pokła­dzie USS Oak Hill – Andrzej Nitka Przeciwminowy Głuptak – Tomasz Grotnik Stan i per­spek­tywy mary­narki wojen­nej Republiki Turcji…

        wydawnictwo militarne

        Morze 7/2018

        Spis tre­ści: W sto­licy o stocz­niach, pro­duk­cji okrę­to­wej i inno­wa­cjach w sek­to­rze mor­skim – Kamil Ł. Mazurek MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski Z kraju i ze świata Parady…

         wydawnictwo militarne

         Morze 6/2018

         Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. W kie­runku inno­wa­cyj­no­ści Morska Jednostka Rakietowa. Na straży pol­skiego Wybrzeża – Tomasz Grotnik System AIP dla…

          wydawnictwo militarne

          Morze 5/2018

          Spis tre­ści: Z kraju i ze świata San Juan nie powró­cił. Okręty pod­wodne typu TR-1700 – Marcin Chała Kanadyjskie cadil­laki – Sebastian Hassa Uniwersalni ratow­nicy. Kutry…

           wydawnictwo militarne

           Morze 4/2018

           Spis tre­ści: Z kraju i ze świata KRS Sassnitz Protoplasta Orkanów – Tomasz Grotnik PKST Leningrad 641, czyli bojowe wyko­rzy­sta­nie uzbro­je­nia tor­pe­do­wego okrę­tów pro­jektu 641 –…

            wydawnictwo militarne

            Morze 3/2018

            Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Holowniki typu B860 dla Marynarki Wojennej – Tomasz Grotnik Stierieguszczij i spółka czyli rosyj­skie kor­wety XXI wieku – Tomasz Grotnik…

             wydawnictwo militarne

             Morze 2/2018

             Spis tre­ści: Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa – Kamil Ł. Mazurek Z kraju i ze świata Haminy do liftingu – Marcin Chał Asterix, czyli udana pro­wi­zorka –…

              wydawnictwo militarne

              Morze 1/2018

              Spis tre­ści: Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Ratownik i Kormorany II dla Marynarki Wojennej – Tomasz Grotnik Z kraju i ze świata URF – druga mło­dość ratow­nika –…

               wydawnictwo militarne

               Morze 12/2017

               Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Listopad dla Marynarki Wojennej – Piotr Janowski Oko w oko z Kormoranem – Tomasz Grotnik Nowe zada­nia okrę­tów pod­wod­nych – Marcin…

                wydawnictwo militarne

                Morze 11/2017

                Spis tre­ści: El-Mellah pod­niósł ban­derę – Andrzej Nitka Z kraju i ze świata Okrętowy sys­tem kie­ro­wa­nia walką 9LV – Tomasz Grotnik Powrót Żubra? – Tomasz Grotnik…

                 wydawnictwo militarne

                 Morze 10/2017

                 Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Pięć fila­rów roz­woju – Wojciech Zawadzki Największe okręty Royal Navy – Marcin Chała, współ­praca Tomasz Grotnik Morski MSPO –…

                  wydawnictwo militarne

                  Morze 9/2017

                  Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Orka z Kilonii – Tomasz Grotnik Torpedy pol­skich okrę­tów pod­wod­nych – Robert Rochowicz Mistrzowie dru­giego planu – Tomasz Grotnik Brytyjskie…

                   wydawnictwo militarne

                   Morze 8/2017

                   Spis tre­ści: Jubileuszowa edy­cja MSPO uż wkrótce! Z kraju i ze świata BALTEXPO 2017 Koniec floty spod biało-czer­wo­nej? – Robert Rochowicz Bujany-M. Okręty rakie­towe naj­mniej­szego Kalibr(u)…

                    wydawnictwo militarne

                    Morze 7/2017

                    Spis tre­ści: Orka z Północy – Robert Rochowicz Z kraju i ze świata BALTOPS po raz 45. – Tomasz Grotnik K130 – druga seria 11 – Tomasz…