wydawnictwo militarne

Tactical Leadership Programme

W ciągu ostatnich 40 lat, szkolenie Tactical Leadership Programme (TLP) stało się najważniejszym elementem taktycznego przygotowania personelu latającego NATO, służąc podnoszeniu umiejętności dowodzenia lotnictwem oraz…

wydawnictwo militarne

Myśliwce szó­stej gene­ra­cji

Obecnie w kilku krajach świata trwają prace analityczno-koncepcyjne i projektowe związane z nowymi samolotami myśliwskimi (albo szerzej: systemami bojowymi). Wiele wskazuje na to, że przynajmniej…

wydawnictwo militarne

Suchoj Su-35S w kam­pa­nii syryj­skiej

Wśród analityków jest niemal pełna zgoda, że przebazowanie do Syrii rosyjskich samolotów myśliwskich nowego pokolenia Su-35S, klasyfikowanych jako generacja 4++, miało małe uzasadnienie operacyjne, ale…

wydawnictwo militarne

AV-8B Harrier II w US Marine Corps Aviation

Samoloty szturmowe AV-8B Harrier II zrewolucjonizowały działania Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (US Marine Corps, USMC). Pozwoliły na wdrożenie i rozwój koncepcji samowystarczalnych sił desantowych…

wydawnictwo militarne

Skrzydła ude­rze­niowe RAF Coastal Command cz.2

Podczas drugiej wojny światowej brytyjskie Dowództwo Obrony Wybrzeża, z potrzeby chwili i wbrew pierwotnemu przeznaczeniu, prowadziło również działania ofensywne. Jesienią 1944 r. dywizjony wyposażone w samoloty…

wydawnictwo militarne

Amerykański come­back F-15 Eagle

12 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ujawnił plany zakupowe na rok podatkowy 2020. Zgodnie z wcześniejszymi, wówczas jeszcze nieoficjalnymi, informacjami zawarto w nim projekt zakupu…

wydawnictwo militarne

10 lat samo­lo­tów C-130E Hercules w Siłach Zbrojnych RP cz.2

O ile wylot do Stanów Zjednoczonych jest zawsze dobrą okazją do zdobywania doświadczenia, to jest to dość kosztowne przedsięwzięcie i najlepiej łączyć je z wylotami F-16,…

wydawnictwo militarne

Dornier Do 217 cz.1

Bombowiec Dornier Do 217 był jednym z najbardziej uniwersalnych samolotów użytkowanych przez niemiecką Luftwaffe podczas II wojny światowej. Pełnił rolę klasycznego bombowca, bombowca wysokościowego, bombowca…

wydawnictwo militarne

Japoński prze­mysł lot­ni­czy do 1941 r.

Pierwsze wytwórnie lotnicze powstały w Japonii pod koniec drugiej dekady XX wieku – znacznie później niż np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W dwudziestoleciu międzywojennym rozwój…

wydawnictwo militarne

Regia Aeronautica

30 lipca 1941 r., dwadzieścia pięć dni po tym jak na front wschodni wyruszył Włoski Korpus Ekspedycyjny (Corpo di Spedizione Italiano in Russia, CSIR) pod dowództwem…

wydawnictwo militarne

Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

28 lutego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych Wojska Polskiego – „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych…

wydawnictwo militarne

Najnowsze odmiany Dassault Rafale cz.2

Rozgrywające się w wielu częściach świata działania bojowe, w tym operacje lotnicze, odbywają się zazwyczaj w ramach konfliktów asymetrycznych. Przede wszystkim stosowane jest w nich…

wydawnictwo militarne

10 lat samo­lo­tów C-130E Hercules w Siłach Zbrojnych RP cz.1

Średnie samoloty transportowe Lockheed Martin C-130E Hercules, to dziś jedyne statki powietrzne w Siłach Zbrojnych RP zdolne do pełnego wsparcia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych w…

wydawnictwo militarne

Hawker Tempest Mk V cz.1

Samolot myśliwski Tempest zapisał się w historii przede wszystkim jako pogromca latających bomb V-1, przed którymi bronił Anglię. Chociaż stosunkowo nieliczny, w ostatnich miesiącach II…

wydawnictwo militarne

Działania bojowe nie­miec­kich samo­lo­tów pokła­do­wych w II woj­nie świa­to­wej cz.1

Samoloty pokładowe znajdowały się również na pokładach kilku innych krążowników pomocniczych Kriegsmarine, ale z uwagi na zniszczenie dzienników pokładowych niewiele wiadomo o przebiegu ich działań bojowych. Krążownik…

wydawnictwo militarne

Skrzydła ude­rze­niowe RAF Coastal Command 1942 – 1945 cz.1

Jedną z najbardziej brawurowych i jednocześnie niemal zapomnianych kampanii RAF w II wojnie światowej prowadziły skrzydła uderzeniowe (Strike Wings) Dowództwa Obrony Wybrzeża. Wielozadaniowe samoloty Beaufighter i…

wydawnictwo militarne

Wzloty i upadki F-16

Wzloty i upadki F-16 w Europie Centralnej. Pierwsze tygodnie stycznia pokazały, jak dynamiczny bywa proces zakupu wielozadaniowych samolotów bojowych w Europie Centralnej. Tak się bowiem…

wydawnictwo militarne

Najnowsze odmiany Dassault Rafale cz.1

14 stycznia 2019 r. Dassault Aviation i rząd Republiki Francuskiej podpisali kontrakt dotyczący opracowania nowego wariantu wielozadaniowego samolotu bojowego Dassault Rafale – F4. Umowa ma wartość ok. 2 mld…

wydawnictwo militarne

Międzynarodowa ope­ra­cja lot­ni­cza prze­ciwko Państwu Islamskiemu

19 grudnia 2018 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nieoczekiwanie ogłosił wycofanie amerykańskich sił zbrojnych z północno-wschodniej Syrii. Prezydent uzasadnił to tym, że samozwańczy kalifat…

wydawnictwo militarne

Dywizjony noc­nych myśliw­ców cz.2

Chociaż pokładowe myśliwce nocne dowiodły swej przydatności, nie stały się przez to mniej kłopotliwe. Postanowiono więc przydzielić im osobny okręt. Wybór padł na lotniskowiec lekki…