wydawnictwo militarne

Rosyjski sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy Buk-M3

Jeszcze w ZSRR intensywnie rozwijano środki obrony przeciwlotniczej, które miały charakter wielowarstwowy, a ich strefy rażenia zazębiały się. Tak było z bronią lufową i tak…

wydawnictwo militarne

Broń ener­ge­tyczna US Navy cz. 1 Lasery

Początki idei wykorzystania broni energetycznej w Stanach Zjednoczonych sięgają pierwszej połowy lat 80. XX wieku. W 1984 r. oficjalnie rozpoczęto bowiem program Strategic Defence Initiative…

wydawnictwo militarne

HondaJet. Odrzutowy samo­lot dys­po­zy­cyjny

Marka Honda jest dobrze znana nie tylko miłośnikom motoryzacji i sportów motorowych. Oprócz motocykli, samochodów i silników spalinowych Honda produkuje także kosiarki do trawy, odśnieżarki,…

wydawnictwo militarne

Plan roz­woju pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w latach 1970 – 1985

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to w dziejach PRL okres, w którym dzięki intensywnej rozbudowie wielu gałęzi gospodarki kraj miał dogonić Zachód w poziomie nowoczesności i…

wydawnictwo militarne

Zapomniany Tygrys. Tygrys Profesora Porsche

Miłośnikom broni pancernej nie trzeba przedstawiać sylwetki jednego z najsłynniejszych czołgów II wojny światowej Panzerkampfwagen VI, czyli Tygrysa.

wydawnictwo militarne

Sopka w cie­niu P‑15

W okresie największego powojennego rozwoju Marynarki Wojennej, przypadającego na lata 60. i początek 70. XX wieku, w jej strukturze organizacyjnej funkcjonował 9. Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej.

wydawnictwo militarne

Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­ra­kie­towe dru­giej gene­ra­cji

W marcu 1961 r. po raz pierwszy na świecie udało się zniszczyć w locie głowicę pocisku balistycznego. Umożliwił to eksperymentalny system przeciwrakietowy A, opracowany w…

wydawnictwo militarne

Przypadek: pisto­lety maszy­nowe pierw­szej połowy XX wieku

Pistolety maszynowe to broń, która powstała przez przypadek, a jej rozwój następował od przypadku do przypadku.

wydawnictwo militarne

Ostatni rok Panzerwaffe: czer­wiec 1944 r. – maj 1945 r.

Niemieckie wojska pancerne pozostały groźne do ostatniego dnia wojny, choć w końcowych miesiącach konfliktu brakowało dosłownie wszystkiego: nowych pojazdów, amunicji, a zwłaszcza paliwa.

wydawnictwo militarne

Pierwsze radziec­kie sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej

Pierwsze rakiety bali­styczne zasto­so­wane bojowo to nie­miec­kie A‑4, czyli V‑2. Gdy tylko zaczęły spa­dać na Londyn, bry­tyj­scy eks­perci pod­jęli się poszu­ki­wa­nia spo­so­bów walki z nimi. Ich…

wydawnictwo militarne

Tendencje roz­wo­jowe cięż­kich trans­por­te­rów pie­choty

Już podczas II wojny światowej wiele państw wykorzystywało nie tylko lekkie transportery opancerzone – przeważnie półgąsienicowe, jak niemieckie Sd.Kfz. 250/251, czy amerykańskie M2/3/5/9 – lecz…

wydawnictwo militarne

Brytyjskie zma­ga­nia z V‑1 i V‑2

Kiedy brytyjska opinia publiczna z wielkimi nadziejami wyczekiwała szybkiego zakończenia drugiej wojny światowej, co miało być rezultatem otwarcia frontu zachodnioeuropejskiego, Wielka Brytania stała się niespodziewanie…

wydawnictwo militarne

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960

W maju 1945 r. Naczelne Dowództwo (ND) Wojska Polskiego (WP) włączyło do zadań jednostek saperskich zajętych rozminowywaniem kraju także rozpoznanie inżynieryjne terytorium państwa. Obejmowało m.in.…

wydawnictwo militarne

Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku

W Polsce panuje dość powszechne przekonanie, że przed 1939 r. Armia Czechosłowacka była zaawansowana technicznie i dobrze przygotowana do wojny, a jej broń pancerna należała…

wydawnictwo militarne

Przygotowania lot­nic­twa sowiec­kiego do wojny che­micz­nej 1925 – 1941 r.

Broń chemiczna, była najbardziej śmiercionośną z broni, aż do pojawienia się broni atomowej. Mimo zakazów Konwencji Haskiej, szeroko stosowano ją na polach bitew pierwszej wojny…

wydawnictwo militarne

Sto lat pro­duk­cji lot­ni­czej AgustaWestland w Wielkiej Brytanii

AgustaWestland świę­to­wała w ubie­głym roku w Yeovil na połu­dnio­wym zacho­dzie Anglii stu­le­cie powsta­nia Westland Aircraft oraz sto lat nie­prze­rwa­nej pro­duk­cji lot­ni­czej w tych zakła­dach.

wydawnictwo militarne

F4F Wildcat – pierw­szy rok na Pacyfiku: gru­dzień 1941 – maj 1942 r.

Lotnictwo pokładowe US Navy z okresu drugiej wojny światowej zawdzięcza swój wizerunek niezrównanej potęgi na morzu latom 1944-1945, kiedy to zespoły lotniskowców przemierzały Pacyfik wzdłuż…

wydawnictwo militarne

Bojowe szy­bowce Luftwaffe – DFS 230

Idea przerzucenia za linie nieprzyjaciela własnych jednostek spadochronowych narodziła się jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, a jej celem miało być przerwanie frontu, który przez kilka…

wydawnictwo militarne

Bristol Beaufighter cz.2

Brytyjskie dwusilnikowe samoloty wielozadaniowe Beaufighter były używane przez 53 dywizjony Royal Air Force – w tym przez polski 307. Dywizjon Nocnych Myśliwców „Lwowskich Puchaczy” –…

wydawnictwo militarne

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960 cz.1

W 1942 r. dowództwo Wehrmachtu zaczęło szukać nowych technicznych środków wsparcia piechoty w walkach obronnych na froncie wschodnim. Musiały być na tyle skuteczne, żeby wojska…