wydawnictwo militarne

Ostatni rok Panzerwaffe: czer­wiec 1944 r. – maj 1945 r.

Niemieckie wojska pancerne pozostały groźne do ostatniego dnia wojny, choć w końcowych miesiącach konfliktu brakowało dosłownie wszystkiego: nowych pojazdów, amunicji, a zwłaszcza paliwa.

wydawnictwo militarne

Pierwsze radziec­kie sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej

Pierwsze rakiety bali­styczne zasto­so­wane bojowo to nie­miec­kie A‑4, czyli V‑2. Gdy tylko zaczęły spa­dać na Londyn, bry­tyj­scy eks­perci pod­jęli się poszu­ki­wa­nia spo­so­bów walki z nimi. Ich…

wydawnictwo militarne

Tendencje roz­wo­jowe cięż­kich trans­por­te­rów pie­choty

Już podczas II wojny światowej wiele państw wykorzystywało nie tylko lekkie transportery opancerzone – przeważnie półgąsienicowe, jak niemieckie Sd.Kfz. 250/251, czy amerykańskie M2/3/5/9 – lecz…

wydawnictwo militarne

Brytyjskie zma­ga­nia z V‑1 i V‑2

Kiedy brytyjska opinia publiczna z wielkimi nadziejami wyczekiwała szybkiego zakończenia drugiej wojny światowej, co miało być rezultatem otwarcia frontu zachodnioeuropejskiego, Wielka Brytania stała się niespodziewanie…

wydawnictwo militarne

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960

W maju 1945 r. Naczelne Dowództwo (ND) Wojska Polskiego (WP) włączyło do zadań jednostek saperskich zajętych rozminowywaniem kraju także rozpoznanie inżynieryjne terytorium państwa. Obejmowało m.in.…

wydawnictwo militarne

Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku

W Polsce panuje dość powszechne przekonanie, że przed 1939 r. Armia Czechosłowacka była zaawansowana technicznie i dobrze przygotowana do wojny, a jej broń pancerna należała…

wydawnictwo militarne

Przygotowania lot­nic­twa sowiec­kiego do wojny che­micz­nej 1925 – 1941 r.

Broń chemiczna, była najbardziej śmiercionośną z broni, aż do pojawienia się broni atomowej. Mimo zakazów Konwencji Haskiej, szeroko stosowano ją na polach bitew pierwszej wojny…

wydawnictwo militarne

Sto lat pro­duk­cji lot­ni­czej AgustaWestland w Wielkiej Brytanii

AgustaWestland świę­to­wała w ubie­głym roku w Yeovil na połu­dnio­wym zacho­dzie Anglii stu­le­cie powsta­nia Westland Aircraft oraz sto lat nie­prze­rwa­nej pro­duk­cji lot­ni­czej w tych zakła­dach.

wydawnictwo militarne

F4F Wildcat – pierw­szy rok na Pacyfiku: gru­dzień 1941 – maj 1942 r.

Lotnictwo pokładowe US Navy z okresu drugiej wojny światowej zawdzięcza swój wizerunek niezrównanej potęgi na morzu latom 1944-1945, kiedy to zespoły lotniskowców przemierzały Pacyfik wzdłuż…

wydawnictwo militarne

Bojowe szy­bowce Luftwaffe – DFS 230

Idea przerzucenia za linie nieprzyjaciela własnych jednostek spadochronowych narodziła się jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, a jej celem miało być przerwanie frontu, który przez kilka…

wydawnictwo militarne

Bristol Beaufighter cz.2

Brytyjskie dwusilnikowe samoloty wielozadaniowe Beaufighter były używane przez 53 dywizjony Royal Air Force – w tym przez polski 307. Dywizjon Nocnych Myśliwców „Lwowskich Puchaczy” –…

wydawnictwo militarne

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960 cz.1

W 1942 r. dowództwo Wehrmachtu zaczęło szukać nowych technicznych środków wsparcia piechoty w walkach obronnych na froncie wschodnim. Musiały być na tyle skuteczne, żeby wojska…

wydawnictwo militarne

Amerykańskie czołgi w Armii Czerwonej

Armia Czerwona w latach 1941–1943 traciła więcej czołgów, niż produkował jej rodzimy przemysł. Miała jednak sojuszników, którzy nie dopuścili do jej klęski, dostarczając potrzebne do…

wydawnictwo militarne

Beijing: Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji

Beijing: Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji.

wydawnictwo militarne

Nakajima Kikka i Karyū – pierw­sze japoń­skie odrzu­towce

Nakajima Kikka był pierwszym samolotem z turbinowym napędem odrzutowym zbudowanym w Japonii. Choć wzorowano go na niemieckim odrzutowcu Messerschmitt Me 262A Schwalbe, został skonstruowany samodzielnie…

wydawnictwo militarne

Sowiecka flota pod­wodna 1922 – 1941

W wyniku światowej rzezi, a także nie mniej krwawej i wyniszczającej wojny domowej, rosyjska flota poniosła ogromne straty. Praktycznie Rosja została bez floty wojennej i na długo straciła…

wydawnictwo militarne

Tankietki – zapo­mniany epi­zod roz­woju wojsk pan­cer­nych

Tankietka to mały pojazd bojowy, zwykle uzbrojony wyłącznie w broń maszynową. Czasem mówi się, że to mały czołg, lżejszy od czołgów zaliczanych do kategorii lekkich.…

wydawnictwo militarne

Czołgi roz­po­znaw­cze TK i TKS

We wrześniu 1939 r. w oddziałach Wojska Polskiego na front ruszyło ogółem około 500 tankietek TK-3 i TKS. Według oficjalnych zestawień sprzętowych czołgi rozpoznawcze TKS…

wydawnictwo militarne

Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim

2 czerwca 1941 r. podczas spotkania z wodzem i kanclerzem Rzeszy Adolfem Hitlerem na Przełęczy Brenner premier Włoch Benito Mussolini dowiedział się o niemieckich planach…

wydawnictwo militarne

Superciężki czołg K‑Wagen

Wydawałoby się, że era wielkich i bardzo ciężkich czołgów przypadała w historii na okres drugiej wojny światowej – wówczas to, w Trzeciej Rzeszy, pracowano nad…