×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Zimowe strze­la­nia Kraba

10 lutego, na tere­nie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli, pomyśl­nie zakoń­czono cykl strze­lań testo­wych 155 mm arma­to­hau­bicy samo­bież­nej Krab, osa­dzo­nej na nowym…

wydawnictwo militarne

Remonty Leopardów w Łabędach i Poznaniu

W grud­niu ubie­głego roku 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia zawarła z kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania umowę…

wydawnictwo militarne

Modernizacja pol­skich Leopardów 2A4

28 grudnia 2015 r., w radomskiej siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., została podpisana umowa dotycząca modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. To jeden…

wydawnictwo militarne

Jesteśmy gotowi do wszel­kich wyzwań, które sta­wia przed nami klient

Z Leszkiem Walczakiem, pre­ze­sem Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., roz­ma­wia Łukasz Pacholski.

wydawnictwo militarne

Dobry rok Rosomak S.A.

Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich to dziś jeden z liderów polskiego przemysłu obronnego i doskonały przykład, jak zakup licencji oraz pomyślne wdrożenie pozyskanych z zagranicy…

wydawnictwo militarne

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są:…

wydawnictwo militarne

PZL-Świdnik S.A. – perła w koro­nie

Z Krzysztofem Krystowskim, wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division, o wyjątkowym w skali kraju charakterze zakładów PZL-Świdnik S.A., o potencjale zakładu i możliwych propozycjach na śmigłowce dla…

wydawnictwo militarne

PDM Herculesów w Bydgoszczy

Koniec stycznia bieżącego roku to niezmiernie ważny moment w historii Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Zakończono wówczas obsługę PDM pierwszego egzemplarza średniego…

wydawnictwo militarne

Wyposażenie indy­wi­du­alne na XXIII MSPO cz.2

Wyposażenie indywidualne na XXIII MSPO. W drugiej części materiału poświęconego nowościom w sferze broni strzeleckiej i wyposażenia indywidualnego na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego prezentujemy…

wydawnictwo militarne

RGW 90 – uni­wer­salny w każ­dej sytu­acji

RGW 90. Decyzja wojskowych planistów o likwidacji etatowej zespołowej broni przeciwpancernej drużyny piechoty zmechanizowanej uruchomiła procedurę wyboru nowego granatnika dla Sił Zbrojnych RP. Zakup takiej…

wydawnictwo militarne

WPWS i inne pojazdy na XXIII MSPO

Tradycyjnie na tegorocznym kieleckim salonie przemysłu obronnego nie mogło zabraknąć pojazdów różnych kategorii, w tym także „taktycznych”, z których najliczniej prezentowane były konstrukcje aspirujące do…

TOP