×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Amunicja z MESKO S.A. do pol­skich Leopardów 2

Nawet naj­no­wo­cze­śniej­szy czołg czy sys­tem arty­le­ryj­ski jest na polu walki bez­u­ży­teczny, jeśli nie ma do niego amu­ni­cji. I to nie poje­dyn­czej jed­nostki ognia, ale jej zapa­sów…

wydawnictwo militarne

Terytorialne Pro Defense 2016

Między 2 a 5 czerwca w Ostródzie odbyła się pierwsza edycja Targów Proobronnych i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i państw NATO Pro Defense 2016.

wydawnictwo militarne

Leopardy 2A5 w WZM S.A. – zakoń­cze­nie pierw­szego etapu

Na przełomie marca i kwietnia w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A., należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakończono proces demontażu i weryfikacji stanu technicznego dwóch czołgów Leopard…

wydawnictwo militarne

Aktualizacja stra­te­gii Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zaprezentował 31 maja br. główne założenia aktualizacji strategii Grupy, dostosowujące je do dynamicznie zmieniającej się sytuacji…

wydawnictwo militarne

Dostawy śred­nich i cięż­kich pojaz­dów użyt­ko­wych dla Sił Zbrojnych RP w 2015 roku cz. I

W 2015 roku Siły Zbrojne RP nabyły ponad 400 ciężarówek różnych typów, średniej i ciężkiej klasy tonażowej, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6000 kg.…

wydawnictwo militarne

Rosomaki w Bratysławie

W lipcu ubiegłego roku ówcześni szefowie rządów Polski i Słowacji, Ewa Kopacz i Robert Fico, podpisali w Siemianowicach Śląskich list intencyjny dotyczący współpracy przemysłów obronnych…

wydawnictwo militarne

60 lat pro­duk­cji śmi­głow­ców w PZL Świdnik

Zorganizowana przez PZL-Świdnik i Instytut Lotnictwa 22 kwietnia w Warszawie Specjalna Konferencja Wiropłatowa zainaugurowała obchody sześćdziesięciolecia rozpoczęcia produkcji śmigłowców w świdnickim zakładzie.

wydawnictwo militarne

Rusza budowa ame­ry­kań­skiej bazy w Redzikowie

13 maja w Redzikowie koło Słupska miało miejsce rozpoczęcie budowy amerykańskiej bazy przeciwrakietowej AEGIS Ashore.

wydawnictwo militarne

Czy moż­liwe jest opra­co­wa­nie czołgu IV gene­ra­cji siłami pol­skiego prze­my­słu?

14 kwietnia, podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, prezes Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy…

wydawnictwo militarne

35 mm armata mor­ska na ostat­niej pro­stej

Na przełomie kwietnia i maja prototypowa 35 mm automatyczna armata morska zostanie zamontowana na korwecie ORP Kaszub, która posłuży jako jednostka doświadczalna w cyklu prób…

wydawnictwo militarne

Kto weź­mie Wisłę? System MEADS wraca do gry w Polsce

Pod koniec lutego bieżącego roku minister obrony narodowej Antonii Macierewicz poinformował, że ministerstwo powróciło do negocjacji w programie Wisła, w wyniku którego Siły Zbrojne RP…

wydawnictwo militarne

20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

Dwie dekady temu gdyński Radmor rozpoczął współpracę z francuską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy podmiot znany w Polsce od wielu lat i mający długoletnie tradycje…

TOP