×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

DZIŚ I JUTRO NA TLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ

wydawnictwo militarne

Meandry Poprada

Pod koniec ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia i PIT-RADWAR S.A., określająca warunki dostawy Siłom Zbrojnym RP – Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Poprad,…

wydawnictwo militarne

Modernizacja pol­skich czoł­gów Leopard 2A4

Modernizacja polskich czołgów podstawowych Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL to jeden z najważniejszych programów modernizacji Wojsk Lądowych zapisanych w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych…

wydawnictwo militarne

Premiera roz­po­znaw­czych Rosomaków

Podczas tegorocznego MSPO zaprezentowane zostaną po raz pierwszy prototypy nowych wersji specjalistycznych kołowego wozu bojowego Rosomak - pojazdów rozpoznania ogólnowojskowego, wozów bojowych przeznaczonych do zabezpieczenia…

wydawnictwo militarne

Rok przej­ściowy

Głównymi beneficjentami kontraktów podpisywanych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przez Inspektorat Uzbrojenia były firmy krajowe.

wydawnictwo militarne

Szanujmy pry­watny sek­tor prze­my­słu obron­nego

O kondycji polskiego przemysłu zbrojeniowego i perspektywach jego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i rynek wewnętrzny oraz działaniach na rzecz jego wsparcia podejmowanych…

wydawnictwo militarne

Noteć – pierw­sza odsłona

W połowie lipca br. w PIT-Radwar S.A. zaprezentowano prototypowe elementy systemu przeciwlotniczego Noteć, powstającego w ramach projektu „Bateria przeciwlotnicza z armatami kal. 35 mm”. To…

wydawnictwo militarne

Polska Grupa Zbrojeniowa zapre­zen­to­wała bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne

18 lipca br. na terenie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Drawsku Pomorskim odbył się pokaz bezzałogowych systemów powietrznych, które Polska Grupa Zbrojeniowa…

wydawnictwo militarne

Balt Military Expo 2016. W ocze­ki­wa­niu na decy­zje

Od 20 do 22 czerwca, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo, odbyły się 14. Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo. Impreza sprowadziła do Gdańska…

wydawnictwo militarne

Kusza dla obrony tery­to­rial­nej

Rozwijany od kilku lat przez Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o., MESKO S.A. i Wojskową Akademię Techniczną zestaw przeciwlotniczy Kusza to broń unikatowa w światowej…

wydawnictwo militarne

Air Fair po raz dzie­siąty

20 i 21 maja na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, wystawa Air Fair – Wszystko dla lotnictwa.…

wydawnictwo militarne

Amunicja z MESKO S.A. do pol­skich Leopardów 2

Nawet naj­no­wo­cze­śniej­szy czołg czy sys­tem arty­le­ryj­ski jest na polu walki bez­u­ży­teczny, jeśli nie ma do niego amu­ni­cji. I to nie poje­dyn­czej jed­nostki ognia, ale jej zapa­sów…

TOP