Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Rajdy lot­ni­skow­ców Task Force 38 na japoń­ską bazę mor­ską w Kure w lipcu 1945 r.

1 lipca zespół Task Force 38 opuścił zatokę Leyte i wyruszył z misją zaatakowania japońskich wysp macierzystych. Celem były lotniska, bazy morskie i stocznie, okręty,…

F4U Corsair nad Okinawą. Task Force 58

Bitwa o wyspę Okinawa, stoczona w dniach 1 kwietnia – 21 czerwca 1945 r., zakończyła się zwycięstwem Amerykanów w dużej mierze dzięki wsparciu lotnictwa.

Iwo Jima 1945

Maleńka wysepka Iwo Jima, o powierzchni zaledwie 21 km2, stała się areną niezwykle zaciętych walk w lutym 1945 r. Była to największa bitwa stoczona na…

Niemieckie lot­nic­two w Afryce

Od kilku lat są prowadzone intensywne działania wojskowe na terenie Mali związane ze zwalczaniem fundamentalistów islamskich.

Ostatnie dzia­ła­nia fran­cu­skiego lot­nic­twa w Iraku i Syrii

Ostatnie miesiące 2016 r. to wzmożone działania francuskich samolotów na terenie Bliskiego Wschodu w ramach koalicyjnej operacji „Inherent Resolve”.

Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 cz.2

Udział 1. Dywizji Pancernej i 1. Armijnej Brygady Pancernej w kampanii francuskiej 1940 r. przyniósł ważne wnioski co do organizacji i wyposażenia brytyjskich formacji pancernych.

Szturmowce MacArthura. „Sun Setters” i bitwa o Nową Gwineę cz.2

B-25 Mitchell służył na wszystkich głównych frontach II wojny światowej, ale nigdzie nie odegrał tak kluczowej roli, jak w walkach o Nową Gwineę. W latach…

Amerykańska 3. Armia: od Renu do Czech

3. Armia z jej charyzmatycznym dowódcą – gen. por. George’em S. Pattonem – przeszła najdłuższy szlak bojowy spośród wszystkich armii amerykańskich, zakończony w zachodnich Czechach…

Czesi i Słowacy u boku Armii Czerwonej

Wydarzenia z marca 1939 r., skutkujące utratą niepodległości przez Czechosłowację, spowodowały ucieczkę kilkunastu tysięcy służących w jej armii żołnierzy, którzy nie mogli pogodzić się z…

Udział chrze­ści­jań­skich oddzia­łów woj­sko­wych w ope­ra­cji mosul­skiej

Mosul to kluczowy bastion dżihadystów. Za nieformalną stolicę Państwa Islamskiego (IS – Islamic State, zwanego także Daesh) uznaje się Rakkę w Syrii, ale to właśnie…

Szturmowce MacArthura „Grim Reapers” – od Lae do Rabaul

Samoloty szturmowe 5. Armii Powietrznej USAAF odegrały bardzo ważną rolę w walkach na południowo-zachodnim Pacyfiku. Dla gen. Douglasa MacArthura, głównodowodzącego alianckich wojsk na tym obszarze,…

Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945

Brytyjskie wojska pancerne okresu II wojny światowej można – pod względem wielkości i łącznych możliwości bojowych – ulokować na czwartym miejscu po ZSRR, Niemcach i…

Henschel Hs 123 cz.2

W dniu rozpoczęcia niemieckiej ofensywy na Zachodzie II.(Schl.)/LG 2 wchodził w skład VIII. Fliegerkorps, którym dowodził Gen. Maj. Wolfram von Richthofen. Na wyposażeniu dywizjonu szturmowego…

Zatrzymać Japończyków cz.1

W Europie ciężkie bombowce typu Boeing B-17 Flying Fortress lotnictwa Stanów Zjednoczonych swoją pierwszą misję bojową wykonały 17 sierpnia 1942 r., gdy 12 maszyn zbombardowało…

Armia Czerwona na Bałkanach 1944

Wyzwolenie Carogrodu (Konstantynopola, Stambułu) spod jarzma niecnych mahometan, kontrola nad cieśninami morskimi Bosfor i Dardanele oraz połączenie świata prawosławnego pod przewodnictwem „Wielkiego Rosyjskiego Carstwa” –…

Rumunia w latach 1939 – 1941

Przed 1939 r. najbliższym sojusznikiem Rzeczypospolitej była Rumunia, państwo uchodzące do dziś za zbliżone do Polski poziomem rozwoju, kulturą techniczną i polityczną oraz jakością sił…

Niedokończona moder­ni­za­cja: siły zbrojne Grecji w 1940 r.

Słabością greckich sił zbrojnych w przededniu włoskiej agresji, która miała miejsce 28 października 1940 r., był niedostatek nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Francuska wojna w Indochinach 1945 – 1954 cz.4

Bolesna kapitulacja sił francuskich pod Điện Biên Phủ w maju 1954 r. nie oznaczała klęski strategicznej. Francja nie miała już jednak żadnej motywacji, by kontynuować…

Operacja Tarcza Eufratu

Operacja Tarcza Eufratu (ang. Operation Euphrates Shield, tur. Fırat Kalkanı Operasyonu) – turecka interwencja w północnej Syrii, rozpoczęła się 24 sierpnia 2016 r. Jakkolwiek trudno…

Aleppo w ogniu. Działania rosyj­skiego lot­nic­twa

Mimo ogłoszenia redukcji kontyngentu wojskowego w Syrii rosyjska interwencja nie uległa ograniczeniu – wręcz przeciwnie. W dalszym ciągu samoloty i śmigłowce Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej…

Zagłębie Saary, czyli fran­cu­ska ofen­sywa w 1939 r.

Na temat zachowania się aliantów zachodnich w pierwszych tygodniach drugiej wojny światowej narosło wiele mitów, sprowadzających się do stwierdzenia, że mogli oni zakończyć cały konflikt…

Pomorze 1939 – ana­to­mia klę­ski

Jeżeli 1 września 1939 r. na polskim Pomorzu był w kategoriach wyścigów kolarskich prologiem w postaci jazdy na czas, to 2 września był etapem górskim…

Generalicja kam­pa­nii 1939 r.

W jaki sposób należy oceniać polskich dowódców? Choć nie ma jednolitej wykładni, czyni się to powszechnie. Modę zapoczątkowała ocena generalicji dokonana jeszcze w początkach lat…

Francuska wojna w Indochinach 1945 – 1954 cz.3

W grudniu 1953 r. głównodowodzący siłami Unii Francuskiej w Indochinach – generał Navarre – uznał, że bitwy w północno-zachodnim Wietnamie nie uda się uniknąć. Na…

Fatalny dzień. Klęska ame­ry­kań­skiego lot­nic­twa na Filipinach 8 grud­nia 1941 r. cz.2

Japończycy planowali zaatakować amerykańskie bazy lotnicze w rejonie Manili na wyspie Luzon na Filipinach 8 grudnia 1941 r. o godz. 6:30, krótko po wschodzie słońca.…

Wyróżnienie za odwagę.
Czołgi Tygrys w armii węgier­skiej

W 1941 r. Związek Radziecki u boku Niemiec zaatakowała również koalicja państw z nimi sprzymierzonych, w składzie: Rumunia, Węgry, Słowacja, Finlandia i Włochy.

Wojna w Jugosławii 1942 – 1945

Po tym, jak w kwietniu 1941 r. Niemcy podbili Jugosławię, państwo to zostało podzielone na różne strefy okupacyjne i rozbite na poszczególne kraje, tworzące wcześniej…

Czerwone psy wojny

Jedna z najbardziej nietypowych broni przeciwpancernych II wojny światowej to radzieckie psy wyszkolone do niszczenia czołgów. Nie była to jednak desperacka improwizacja, jak się często…

Węgierskie woj­ska szyb­kie w „Barbarossie”

Przywódcy węgierscy od końca lat trzydziestych ubiegłego wieku prowadzili politykę ekspansji, mającą na celu odzyskanie ziem utraconych po pierwszej wojnie światowej. Tysiące Węgrów postrzegało siebie…

Węgry 1938 – 1945

4 czerwca 1920 r. państwa Ententy podpisały z Węgrami traktat pokojowy, kończący I wojnę światową. Węgry utraciły 72% terytorium (pozostało 93 tys. km² z 325…

Ukraińskie sys­temy bez­za­ło­gowe WR-2 i WR-3 nad Donbasem

Od chwili rozpoczęcia operacji antyterrorystycznej w Donbasie dużym problemem ukraińskich sił rządowych jest brak nowoczesnych środków rozpoznania.

Rosyjska inter­wen­cja w Syrii. Śmigłowce nad Palmyrą

Chociaż w marcu bieżącego roku Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zmniejszyło liczbę samolotów komponentu lotniczego Rosyjskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii, to jednocześnie w tym samym czasie…

Czerwone gwiazdy
w „nie­bie­skiej” prze­strzeni powietrz­nej

Pojedynczy kontakt radarowy powoli zbliża się do wschodniej granicy strefy. Dwa samoloty F/A-18 Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych opuszczają przydzielony im rejon patrolowania i kierują…

F4F Wildcat – pierw­szy rok na Pacyfiku: wrze­sień – gru­dzień 1942 r. cz.2

Amerykańska inwazja na Guadalcanal w sierpniu 1942 r. otworzyła nowy front na południowym Pacyfiku i doprowadziła do trzeciej w historii bitwy lotniskowców, którą stoczono pod…

Francuska wojna w Indochinach 1945 – 1954 cz.2

W wyniku działań sił północnowietnamskich na przełomie 1950 i 1951 r. Francuzi utracili faktyczną kontrolę nad północnym Wietnamem. Wymusiło to wycofanie oddziałów na południe od…

Fatalny dzień. Klęska ame­ry­kań­skiego lot­nic­twa na Filipinach 8 grud­nia 1941 r. cz.1

W momencie wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie główną siłą stacjonujących na Filipinach amerykańskich Far East Air Force były cztery dywizjony bombowe, mające na wyposażeniu 35…

Obłęd’45: powsta­nie w Pradze cze­skiej w maju 1945 r.

Czesi lubią się chwalić, że w czasie drugiej wojny światowej byli pierwszą ofiarą niemieckiej agresji, a oni sami twardo i zdecydowanie walczyli przeciwko nazizmowi. Od…

Działania US Army w środ­ko­wych i połu­dnio­wych Niemczech, marzec-maj 1945 r.

Na przełomie marca i kwietnia 1945 r. amerykańskie 1. i 9. Armia okrążyły niemieckie wojska w Zagłębiu Ruhry, likwidując zgrupowanie wroga liczące około 325 tys.…

Przełamanie linii Nysy i bitwa pod Budziszynem

Wiosną 1945 r. wydawało się, że wystarczy uderzyć na całej długości frontu wschodniego i z maksymalną siłą, a niemiecka obrona ostatecznie pęknie. Niestety na wielu…

Operacja „Wiosenne prze­bu­dze­nie”. Bitwa nad jezio­rem Balaton, 6 – 15 marca 1945 r.

W początkach 1945 r. Węgry pozostawały ostatnim w Europie sojusznikiem III Rzeszy – i to tylko dlatego, że kraj był faktycznie okupowany przez Siły Zbrojne…

Francuska wojna w Indochinach 1945 – 1954 cz.1

Tuż po zakończeniu II wojny światowej rozbita i wewnętrznie skłócona Francja próbowała, podobnie jak Holandia i Wielka Brytania, odzyskać utracone na rzecz Japonii wpływy w…

Ostatni rok Panzerwaffe: czer­wiec 1944 r. – maj 1945 r.

Niemieckie wojska pancerne pozostały groźne do ostatniego dnia wojny, choć w końcowych miesiącach konfliktu brakowało dosłownie wszystkiego: nowych pojazdów, amunicji, a zwłaszcza paliwa.

Uzbrojenie rosyj­skiego kon­tyn­gentu w Syrii

Interwencja militarna Rosji w konflikcie syryjskim była całkowitym zaskoczeniem dla zagranicznych analityków i najwyraźniej także dla służb wywiadowczych, z izraelskimi włącznie.

Miniony rok Wojenno-Morskowo Fłota (WMF)

Wraz z wystrzeleniem w nocy z 6 na 7 października ub.r. z rosyjskich okrętów operujących na Morzu Kaspijskim, pocisków manewrujących systemu Kalibr‑NK przeciwko celom w…

Wielki blef czyli desant na twier­dzę cz.2

9 maja 1940 r. przygotowania do inwazji były zakończone. Jednostki zajęły pozycje wyjściowe do ataku. Niemieccy agenci na terytorium Belgii potwierdzali, że w garnizonach panuje…

Operacja „Backfire”

Kiedy w lutym 1939 r. niespełna trzydziestodwuletni naukowiec John Brittain odpływał na Jamajkę, nie spodziewał się, że badania, w jakie został włączony, okażą się nie…

Zapomniane dywi­zjony wło­skie na fron­cie wschod­nim

Pomimo bez­wa­run­ko­wej kapi­tu­la­cji Włoch 8 wrze­śnia 1943 r. znaczna część wło­skiego per­so­nelu lata­ją­cego nadal brała udział w dru­giej woj­nie świa­to­wej, wal­cząc w skła­dzie Narodowego Lotnictwa Republikańskiego (Aeronautica Nazionale Repubblicana) u boku…

Bitwa pod Garfagnana, czyli „wło­skie Ardeny”

Przeprowadzona w ostatnich dniach grudnia 1944 r. bitwa w górzystym, leśnym rejonie Garfagnana pod wieloma względami przypominała niemiecką operację prowadzoną w tym samym niemal czasie…

Jednostki pan­cerne Włoskiej Republiki Socjalnej

Marszałek Rodolfo Graziani, minister obrony narodowej Włoskiej Republiki Socjalnej (Repubblica Sociale Italiana, RSI), planował sformowanie z niemiecką pomocą dziesięciu dywizji grenadierów pancernych i pięciu dywizji…

Okupowany sojusz­nik” – Włoska Republika Socjalna

W 1943 r. Włochy uległy aliantom, a król Wiktor Emanuel III zadecydował o porzuceniu III Rzeszy. Inaczej postąpił Benito Mussolini, wódz partii faszystowskiej, który kontynuował…

Od Rzymu do Alp. Ostatni rok kam­pa­nii wło­skiej 1944 – 1945

O ile jeszcze o walkach na Sycylii, lądowaniu pod Salerno, zdobyciu Monte Cassino czy o walkach na przyczółku Anzio-Nettuno coś się w Polsce mówi i…

Fatalny kwar­tał 10. Dywizjonu

Początek 1915 r. oznaczał dla Royal Navy zwycięstwo w bitwie na ławicy Dogger, rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej na wodach wokół Wielkiej Brytanii i…

LOT-owcy i nie tylko. Polscy lot­nicy w Finlandii

Niedawna, 75. rocz­nica zakoń­cze­nia Wojny Zimowej sta­nowi dobrą oka­zję do pod­ję­cia próby usys­te­ma­ty­zo­wa­nia aktu­al­nego stanu wie­dzy na temat udziału lot­ni­ków pol­skich w tym kon­flik­cie. Szczególnym asump­tem…

Brytyjskie zma­ga­nia z V-1 i V-2

Kiedy brytyjska opinia publiczna z wielkimi nadziejami wyczekiwała szybkiego zakończenia drugiej wojny światowej, co miało być rezultatem otwarcia frontu zachodnioeuropejskiego, Wielka Brytania stała się niespodziewanie…

Bitwa w lesie Hürtgen 1944 r.

Bitwa w lesie Hürtgen 1944 r. Bitwa ta należała do najdłuższych i najbardziej krwawych w dziejach amerykańskich sił zbrojnych. Mimo to jest ona dzisiaj zapomniana…

Niemieckie dywi­zje pan­cerne: sty­czeń 1942 r. – czer­wiec 1944 r.

Kampania w Związku Sowieckim w 1941 r., mimo osza­ła­mia­ją­cych zwy­cię­stw, jakie odniósł Wehrmacht nad zde­mo­ra­li­zo­waną i słabo wyszko­loną Armią Czerwoną, nie zakoń­czyła się dla Niemców korzyst­nie. ZSRR nie…

Niemieckie woj­ska pan­cerne 1939 – 1941. Czas wiel­kich zwy­cię­stw

Lata 1939 – 1941 to dla nie­miec­kich wojsk pan­cer­nych czas wiel­kich zwy­cię­stw. Zostały one odnie­sione pomimo tego, że pro­ces ich two­rze­nia, a szcze­gól­nie wypo­sa­ża­nia w odpo­wiedni sprzęt, był daleki…

Obrona azja­tyc­kiego impe­rium Holandii cz.2

Holandia wypo­wie­działa wojnę Japonii 8 grud­nia 1941 r. Mobilizacja Królewskiej Armii Holenderskich Indii Wschodnich (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL) zakoń­czyła się 12 grud­nia 1941 r. Pierwszy mie­siąc wojny na Pacyfiku…

Włoska „inwa­zja” na Francję w czerwcu 1940 r.

10 czerwca 1940 r. o godzi­nie 16:30 mini­ster spraw zagra­nicz­nych Włoch Galeazzo Ciano przy­jął w Palazzo Chigi fran­cu­skiego amba­sa­dora i zako­mu­ni­ko­wał mu, co nastę­puje: Jego Wysokość Król i Cesarz…

Wielki blef, czyli desant na twier­dzę cz.1

Obszar leżący na styku Niemiec, Belgii i Holandii od wie­ków sta­nowi kosz­mar każ­dego dowódcy zmu­szo­nego pro­wa­dzić tam­tędy ofen­sywę. W tere­nie poprze­ci­na­nym gęstą sie­cią rzek i kana­łów moż­li­wość poru­sza­nia…

Niemiecka ofen­sywa w Ardenach – ostat­nia nadzieja Hitlera

Niemiecka ofen­sywa w Ardenach 16 – 26 grud­nia 1944 r. była z góry ska­zana na nie­po­wo­dze­nie. Mimo to przy­spo­rzyła alian­tom nie­ma­łych kło­po­tów i zmu­siła ich do dużego wysiłku mili­tar­nego: likwi­da­cja wła­ma­nia trwała…

Rosyjskie lot­ni­cze poci­ski manew­ru­jące ude­rzyły w Syrię

Operacji rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, jaka rozpoczęła się 17 listopada, będącej pierwszym w historii realnym zastosowaniem bojowym bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160, towarzyszyło także pierwsze…

Obrona azja­tyc­kiego impe­rium Holandii cz.1

Holenderskie siły kolo­nialne w Azji Południowo-Wschodniej ope­ra­cyj­nie pod­le­gały gene­ral­nemu guber­na­to­rowi Holenderskich Indii Wschodnich. Ich główne zada­nie sta­no­wiła obrona Jawy, naj­bo­gat­szej z wysp kolo­nii. Tam zgru­po­wana była więk­szość wojsk.

Aliancka Jednostka Wywiadu Technicznego – Brisbane

W latach 1942 – 1944 funk­cjo­no­wała w austra­lij­skim sta­nie Queensland uni­kalna jed­nostka alianc­kiego wywiadu. Działając pod enig­ma­tycz­nym skró­tem „ATAIU”, koor­dy­no­wała ona cały aliancki wysi­łek w zakre­sie sys­te­ma­ty­zo­wa­nia wie­dzy o japoń­skich…

Kampanie bir­mań­skie 1941 – 1945

Działania w Birmie, czy też w Burmie, jak ją wów­czas nazy­wano (obec­nie pań­stwo to nosi nazwę Mjanma), są jed­nym z naj­mniej zna­nych w Polsce epi­zo­dów dru­giej wojny świa­to­wej. Była…

Wojna sowiecko-japoń­ska 1945 r.

Historia sto­sun­ków wza­jem­nych Rosji i Japonii na Dalekim Wschodzie od początku XX wieku była histo­rią walki dwóch impe­ria­li­stycz­nych dra­pież­ni­ków, kształ­to­waną sto­sun­kiem wza­jem­nym ich potęgi woj­sko­wej w tym regio­nie. Zamiana…

W przeded­niu sowiec­kiej agre­sji 1939 r.

W przededniu sowieckiej agresji 1939 r. Jaki był jednak stan faktyczny polskiej armii „ostatniego” dnia „wojny 17-dniowej”? Czy rzeczywiście Wojsko Polskie było zniszczone?

Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim

2 czerwca 1941 r. podczas spotkania z wodzem i kanclerzem Rzeszy Adolfem Hitlerem na Przełęczy Brenner premier Włoch Benito Mussolini dowiedział się o niemieckich planach…

Kwatermistrzostwo w dywi­zjo­nie arty­le­rii kon­nej

Kwatermistrzostwo w dywizjonie artylerii konnej. Gospodarka odradzającej się II RP w przeważającej części zdominowana była przez rolnictwo – według spisu z 1931 roku ponad 60%…

Dywizjon nisz­czy­cieli I./ZG 76 w 1939 r.

1 lipca 1938 r. na lotnisku Jüterborg-Damm sformowano III.(leichte)/JG 132. Po przeniesieniu na lotnisko Fürstenwalde 18 października 1938 r. Jagdgruppe została przemianowana na Zerstörergruppe II./ZG…

TOP