Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Od Duchess do LCT-427

W latach II wojny światowej wielu okrętom Royal Navy przydarzyło się zderzenie z inną jednostką pływającą. „Stłuczki” odnotowywano niemal codziennie, kolizje oznaczające dłuższe remonty nie…

Polskie nisz­czy­ciele na szkla­nych nega­ty­wach Beken & Son

80 lat temu, 7 maja 1937 r., wykonano fotografię idącego z maksymalną prędkością ORP Grom. Zdjęcie znane z druków reklamowych stoczni J. Samuel White &…

ORP Grom – plany i reali­za­cja

Oprócz 80-lecia podniesienia bandery, 4 maja mija kolejna rocznica zatopienia ORP Grom. Była to pierwsza tak poważna strata Polskiej Marynarki Wojennej w akcjach na Zachodzie,…

Duńskie kutry tor­pe­dowe 1947 – 1990

Specyfika morza zamkniętego, takiego jak np. Bałtyk sprawia, że w czasie konfliktu zbrojnego państwa mające do niego dostęp mogą bardzo łatwo zostać odcięte od szlaków…

Amerykańskie krą­żow­niki lek­kie typu Brooklyn

Amerykańskie krążowniki lekkie typu Brooklyn pojawiły się jako odpowiedź na podstępne wyzwanie Japończyków, którzy – wyczerpawszy przyznane im limity tonażowe dla krążowników „waszyngtońskich” – opracowali…

Pancerniki typu Sverige

Tym dwuczęściowym tekstem kończymy cykl artykułów o szwedzkich pancernikach obrony wybrzeża. Omawia on trójkę okrętów, obrońców neutralności, bardzo potrzebnych krajowi przez trzy dekady i dwie…

Krążowniki pro­jektu 68K cz.2

W sensie architektury okręty proj. 68 – choć mające w pełni sowieckie pochodzenie – zachowały „włoskie korzenie”: pokład dziobowy ciągnący się na ponad 40% długości…

Prawda czy fik­cja na temat rej­sów szpie­gow­skich?

Jeżeli czegoś nie ma w aktach, to znaczy, że tego nie było – to słowa jednego z autorów niemieckich – Rainera Karlscha, który zajmował się…

Projekt 96, zwany Malutkimi

Projekt 96, zwany popularnie Malutkimi, był najliczniej reprezentowanym typem okrętów podwodnych w naszej flocie. Sześć jednostek podnosiło biało-czerwone bandery tylko przez 12 lat (pomiędzy 1954…

Zatopienie USS Block Island

29 maja 1944 r. w okolicach Madery, niemiecki okręt podwodny U 549 zatopił skutecznym atakiem torpedowym lotniskowiec eskortowy USS Block Island, a także uszkodził niszczyciel…

Krążowniki pro­jektu 68K

W połowie lat 30. XX w. w ZSRS opracowano, zakrojone na szeroką skalę, plany budowy floty oceanicznej. Wśród poszczególnych klas i podklas okrętów ważnymi były…

Pomocnicze okręty patro­lowe Médoc i Pomerol

W dniu kapitulacji Francji, 22 czerwca 1940 r., dość poważne, ale tylko liczebnie jej siły morskie znajdowały się w portach brytyjskich. 70 lat od powstania…

Polskie barki desan­towe LCT Mk5 i LCM Mk3

Tworzenie morskich sił desantowych naszej floty rozpoczęto od wcielenia do służby na początku lat 50. jednostek z amerykańskiego demobilu oraz mienia pozostawionego przez Niemców na…

Najsłynniejsza ofiara Karonad

Karonady, specyficzne działa okrętowe z końca XVIII w., krótkie i o małym zasięgu, ale za to nadzwyczaj lekkie w stosunku do swojego kalibru, odegrały istotną…

Najlepsze car­skie krą­żow­niki cz.2

Krążownik Bogatyr`, jako pierwszy z czterech, został przyjęty do służby 7 sierpnia 1902 r., choć w części danych pojawiają się daty z września, a nawet…

Krążowniki lek­kie typu Luigi Cadorna

Zazwyczaj, gdy pisze się o włoskich krążownikach lekkich, są one przedstawiane jako przeciwwaga dla francuskich liderów, np. wielkich niszczycieli typu Jaguar. Jest to jednak tylko…

Niszczyciele Bundesmarine

Przez lata istnienia PRL, siły zbrojne Republiki Federalnej Niemiec były traktowane w naszym kraju jako największe zagrożenie dla pokoju w Europie. Wiele uwagi poświęcano zachodnioniemieckim…

Najlepsze car­skie krą­żow­niki

Rosyjski krążownik I klasy Bogatyr`, zbudowany w niemieckiej stoczni Vulcan w Szczecinie, stał się protoplastą najlepszych rosyjskich krążowników pancernopokładowych przełomu XIX i XX w.

U 515 w akcji. Zatopienie HMS Hecla

W trakcie II wojny światowej niemieckie okręty podwodne typu IX, ze względu na swoje większe wymiary i dłuższy czas zanurzania – były łatwiejsze do wykrycia…

U-Booty typu II. Narodziny U-Bootwaffe

Kończący I wojnę światową traktat wersalski z 1919 r. zakazywał Niemcom m.in. projektowania i budowania okrętów podwodnych. Jednak już 3 lata później, chcąc utrzymać i…

Bałtyckie charty, czyli ści­ga­cze pro­jektu 122bis

Przez 15 lat duże ścigacze okrętów podwodnych projektu 122bis były trzonem polskich sił ZOP. Złośliwi mogą dodać, że były to pierwsze i ostatnie prawdziwe ścigacze…

Brytyjskie fre­gaty zim­nej wojny. Turboparowe sio­stry

Rozwinięciem fregat typów 41 i 61, opisanych w numerze specjalnym 3/2016 „Mórz i Okrętów”, były kolejne dwie serie jednostek eskortowych Royal Navy, znane jako typy…

SSK Royal Navy. Od Porpoise’a do Upholderów

W latach zimnej wojny szeregi Royal Navy zasiliły trzy typy spalinowoelektrycznych okrętów podwodnych. Pod koniec lat 50. ub.w. do służby weszły bardzo udane jednostki typów…

Suffren – pierw­szy fran­cu­ski krą­żow­nik ciężki dru­giego poko­le­nia

Kiedy w Paryżu przygotowywano się do budowy pierwszych francuskich krążowników traktatowych sztabowcy w tamtejszej admiralicji już prowadzili prace nad kolejnymi projektami, które miały być unowocześnieniem…

Aida – gwóźdź reper­tu­aru pol­skiego prze­my­słu okrę­to­wego

W 1869 r. kedyw Egiptu, Isma’il Pasza (1830-1895), na uroczystość otwarcia Kanału Sueskiego, zamówił u Giuseppe Verdiego (1813-1901) operę „Aida”. Sto lat później wielki armator…

90-lecie Nauty

Niedawno minęło 90 lat od dnia, kiedy to Rada Miejska Gdyni przyjęła uchwałę o budowie przemysłu okrętowego w tym mieście. 7 października 1926 r. jest…

  Katamarany ratow­ni­cze Wielkiej Wojny

  W numerze specjalnym 1/2015 „Mórz i Okrętów” opublikowaliśmy artykuł o ciekawej, ponad stuletniej jednostce ratowniczej okrętów podwodnych Kommuna. Powstała ona w carskiej Rosji pod nazwą…

  Amazon & Ambuscade

  Niszczyciele Amazon i Ambuscade zbudowane zostały w latach 1925-1927 jako jednostki nowej generacji, których eksploatacja miała dostarczyć brytyjskiej Admiralicji wiedzy i doświadczenia niezbędnego do przygotowania…

  Patrole bojowe ORP Dzik. Akcje z Malty i Bejrutu

  Podczas II wojny światowej polski okręt podwodny ORP Dzik zyskał sławę, jako drugi (obok Sokoła) z „Terrible Twins”, czyli „Strasznych Bliźniaków”, działających skutecznie i odnoszących…

  Łabędzie czyli długa histo­ria budowy okrę­tów szkol­nych cz.2

  W poprzednim numerze „Mórz i Okrętów” przedstawiona została długa i zawiła historia projektowania okrętów szkolnych dla polskiej Marynarki Wojennej. Poniżej ciąg dalszy losów okrętów, które…

  Niechciana Syrenka

  Na bazie kadłuba wraz z siłownią fregat typów 61/41 (patrz MiO Numer specjalny 4/2016), stocznia Yarrow Shipbuilders w Glasgow zbudowała pojedynczy okręt dla Ghany. Przewidziano…

  HMS Fidelity i kon­wój ONS 154 cz.1

  Wieczór 9 maja 1940 r. w porcie Las Palmas na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich był taki sam jak poprzednie. W Europie od kilku miesięcy toczyła się…

  Krążowniki pomoc­ni­cze Kriegsmarine

  Podobnie, jak w przypadku I wojny światowej, także w czasie II wojny Kriegsmarine wykorzystywała do walk na morskich szlakach komunikacyjnych adaptowane nawodne jednostki bojowe –…

  Samarytanka pierw­sza jed­nostka Stoczni Gdyńskiej

  Samarytanka, to pierwsza jednostka pływająca całkowicie zaprojektowana i zbudowana w Stoczni Gdyńskiej. Jej losy były wyjątkowo barwne i zawiłe.

  Łabędzie czyli długa histo­ria budowy okrę­tów szkol­nych cz.1

  Historia budowy dwóch okrętów szkolnych, to opowieść ciągnąca się przez blisko 15 lat. Tyle trwały dyskusje, analizy, opracowywanie kolejnych projektów, nim na drzewcach dwóch jednostek…

  Prowornyj. Doświadczalna „śpie­wa­jąca fre­gata”

  Duże okręty ZOP projektu 61 były pierwszymi w świecie większymi jednostkami seryjnej budowy napędzanymi wyłącznie turbinami gazowymi i tym samym stanowiły prawdziwy przełom techniczny, szczególnie…

  Heihachiro Togo – admi­rał dwóch epok

  Togo był jednym z tych Japończyków, którzy przyszli na świat w feudalnym kraju pozbawionym poważniejszego znaczenia i niezdolnym do skutecznej obrony swojej suwerenności przed europejskimi…

  Kronprinz Wilhelm w kor­sar­skiej służ­bie

  Kolejnym niemieckim „pasażerskim” korsarzem w I wojnie światowej był Kronprinz Wilhelm (14 908 BRT, armator Norddeutscher Lloyd z Bremy i Bremerhaven), który po rocznej służbie…

  Hedgehog w akcjach bojo­wych Burzy i Garlanda

  W trakcie II wojny światowej dwa polskie niszczyciele – OORP Burza i Garland, otrzymały broń przeciwko okrętom podwodnym, dzięki której odróżniały się one od pozostałych…

  Ostatnie szwedz­kie krą­żow­niki

  Jest to historia pary udanych krążowników lekkich, zbudowanych w Szwecji w latach 1943-1947 przy wykorzystaniu gotowej artylerii głównej, której to wieże i armaty wyprodukowane przez…

  Trudny rok 1945, czyli okręty, któ­rych nie było

  Czy o odtwarzaniu Marynarki Wojennej w kraju w 1945 r. wiemy już wszystko? Są tacy którzy twierdzą, że absolutnie nie. I mają rację próbując znajdować coraz…

  Trałowce typu BYMS w pol­skich siłach prze­ciw­mi­no­wych

  II wojna światowa dowiodła bezsprzecznie, że broń minowa zastosowana zarówno ofensywnie, jak i defensywnie, jest groźnym, skutecznym i ekonomicznym środkiem walki na morzu. Z danych…

  Patrolowiec Bałtyk

  Służba patrolowca Bałtyk rozpoczęła się w 1920 r. od ochrony przeprawy promowej łączącej kilka polskich miejscowości w Prusach Wschodnich z Rzeczypospolitą. Z przygodami, zmianami nazw…

  Zubian jedyny taki „skła­dak”

  Odniesienie uszkodzeń przez dwa okręty tego samego typu w jednej akcji bojowej lub w niewielkim odstępie czasowym zdarzało się całkiem często. W ostatnim kwartale 1916…

  Deutschland – począ­tek pecha

  Gdy w lipcu 1936 r. generałowie Franco, Mola i Sanjurjo wzniecili rebelię przeciwko rządom Frontu Ludowego, rozpoczynając wojnę domową w Hiszpanii, ich rachuby na szybkie…

  Siły desan­towe Floty Czarnomorskiej ZSRR cz.1

  Cieśniny stanowiły od zawsze strategicznie ważne rejony, których funkcjonowanie określało międzynarodowe prawo morskie. W powojennej geopolityce szczególne znaczenie miało opanowanie akwenów, co bezpośrednio wpływało na…

  SSN Royal Navy. Od Dreadnoughta do Trafalgarów.

  W połowie lat 50. ub.w. w Wielkiej Brytanii rozpoczęto prace nad okrętem podwodnym z napędem jądrowym. Ambitny program, który od zarania borykał się z licznymi…

  Efemki pod pol­ską cywilną ban­derą

  W ciekawym artykule Jana Bartelskiego „Pierwsze polskie ptaszki”, opublikowanym w numerze specjalnym 2/2016 „Morza i Okręty”, Autor opisuje szczegółowo historię zakupu i przebieg służby tych…

  Pancerniki obrony wybrzeża typów Oden, Äran i Oscar II

  Niniejszy artykuł jest kontynuacją historii pancerników szwedzkich, zapoczątkowanego publikacją tego samego Autora w numerze specjalnym MiO 1/2016. Przedstawiliśmy w nim pierwszą ich trójkę – Svea,…

  U-Booty z powłoką Alberich na patro­lach bojo­wych

  Od lipca 1944 do maja 1945 r. w patrolach bojowych na akwenach wokół Wysp Brytyjskich i na obszarze kanału La Manche wzięło udział sześć U-Bootów…

  Ostatnia udana misja Cesarskiej Marynarki

  Po masakrze japońskich lotniskowców w bitwie o Midway podjęto niezbyt przemyślaną decyzję o przebudowie pancerników Ise i Hyūga na hybrydy wyposażone zarówno w ciężką artylerię,…

  Brytyjskie fre­gaty zim­nej wojny

  Już w 1943 r. Alianci rozpoczęli prace nad projektem okrętu eskortowego, który mógłby być produkowany po obu stronach Atlantyku. Celem tych studiów było umieszczenie w…

  Pięciu braci z Francji cz.2

  Historia okrętów w okresie przedwojennym nie była szczególnie ciekawa i generalnie polegała na uczestnictwie w corocznych manewrach floty oraz częstym translokowaniu okrętów pomiędzy siłami na…

  Prinz Eitel Friedrich w kor­sar­skiej służ­bie

  31 lipca 1914 r. na stojącym w Szanghaju parowcu pasażerskim Prinz Eitel Friedrich otrzymano za pośrednictwem niemieckiego konsulatu wiadomość z kraju.

  Grossdeutschland, czyli pan­cer­niki któ­rych nie było

  Wielu z nas interesując się dziejami flot wojennych i ich okrętów nieraz zadaje sobie pytanie, co by było, gdyby związana z nimi historia potoczyła się…

  Udany debiut Abdiela

  W ostatni dzień kwietnia 1941 r. do bazującej w Aleksandrii Floty Śródziemnomorskiej dołączyła grupa okrętów. Były wśród nich dwie jednostki wcielone niedawno do służby –…

  Lotniskowce i lot­nic­two zaokrę­to­wane Australii 1948 – 2014

  Królewska Marynarka Wojenna Australii (Royal Australian Navy, RAN) w 1944 r. rozpoczęła prace nad zdefiniowaniem jej powojennych potrzeb w zakresie posiadania okrętów.

  Wielbłądy okrę­towe

  Istniały i istnieją w Europie rozległe akweny, z naturalnych przyczyn charakteryzujące się niewielką głębokością, stwarzającą znaczne przeszkody w budowaniu i eksploatacji dużych okrętów w rejonach…

  Pięciu braci z Francji cz.1

  Pod koniec lat 80. XIX w. francuska admiralicja wypracowała wreszcie konsensus pomiędzy pomysłami „Młodej Szkoły” a kręgami konserwatywnymi. Można powiedzieć, że dzięki względnej równowadze sił…

  U12 – „pre­miera” nisz­czy­cieli Royal Navy

  Do końca pierwszego kwartału 1915 r. flota kajzerowska straciła osiem U‑Bootów. Trzy spośród nich poszły na dno za sprawą jednostek nawodnych Royal Navy.

  Ogary Atlantyku Ex‑brazylijskie nisz­czy­ciele w służ­bie Royal Navy

  W czasie II wojny światowej dziesiątki niszczycieli alianckich pełniło trudną służbę eskortową przemierzając bezmiary nie zawsze przyjaznego Atlantyku. W trakcie Bitwy o Atlantyk załogi statków…

  Służba wojenna i tra­giczny patrol ORP Jastrząb

  Wieczorem 2 maja 1942 r., wysłany na patrol na Morze Norweskie okręt podwodny ORP Jastrząb, został omyłkowo zatopiony przez jednostki eskorty arktycznego konwoju PQ 15.

  40 lat ORP Błyskawica w roli okrętu repre­zen­ta­cyj­nego i muzeum

  1 maja 1976 r. niszczyciel ORP Błyskawica został zacumowany w basenie Prezydenta przy Nabrzeżu Pomorskim gdyńskiego portu, by po raz pierwszy zaprezentować się w roli…

  Doświadczalny ORP Tur

  Solidna konstrukcja sprawiła, że przy planowaniu różnych jednostek o specjalnym charakterze często wracano do trałowców projektu 254 widząc potencjał do ewentualnych modernizacji, czy nawet całkowitej…

  Brytyjskie fre­gaty zim­nej wojny – pierw­sze kroki

  Brytyjskie fregaty zimnej wojny. Pod koniec II wojny światowej postęp w dziedzinie morskiej techniki wojskowej jaki uczyniły Niemcy, zwłaszcza w przypadku okrętów podwodnych, zaszokował Aliantów,…

  Uniwersalne ora­cze morza. Trałowce bazowe pro­jektu 254

  Pierwszymi w pełni wartościowymi trałowcami naszej Marynarki Wojennej po II wojnie światowej były budowane na radzieckiej licencji jednostki projektu 254.

  Chybiony pro­jekt. Wielkie krą­żow­niki typu Alaska cz.2

  Omawiane tu okręty należały do niejednorodnej grupy 10 mniej lub bardziej zbliżonych projektów o cechach zdecydowanie różnych od szybkich pancerników, tak typowych dla lat 30.…

  Pierwszy i ostatni rejs UC 2

  Pod koniec maja 1915 r. z dowództwa naczelnego Royal Navy rozesłano tajny okólnik zawierający ostrzeżenie, że kajzerowskie okręty podwodne mogą stawiać miny na wodach przybrzeżnych…

  Pechowy USS Porter

  Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia, dlaczego tak długo utrzymywała się nieprawdziwa wersja o trafieniu torpedą przez japoński okręt podwodny.

  Wojenna służba bojowa ORP Piorun

  Choć wojna w Europie zakończyła się 8 maja 1945 r., Autor przedstawił historię niszczyciela do chwili opuszczenia na nim biało-czerwonej bandery.

  Duma Stalina. Krążowniki pro­jek­tów 26 i 26bis

  Krążowniki lekkie typów Kirow i Maksim Gorkij były największymi okrętami zbudowanymi dla Floty Czerwonej w okresie międzywojennym. Można je uznać za najbardziej zrównoważone pod względem…

  Force Q w akcji

  Klęska państw Osi w północnej Afryce pod El Alamein, upadek Tobruku oraz lądowanie wojsk brytyjskich i amerykańskich we francuskiej Afryce Północno-Zachodniej w listopadzie 1942 r.…

  Jugosłowiańskie okręty pod­wodne – „socja­li­styczne”

  W pierwszym numerze „Mórz i Okrętów” opublikowaliśmy artykuł o jugosłowiańskich okrętach podwodnych, kończąc ich historię na II wojnie światowej. W obecnym opracowaniu przedstawiamy jej dalszy…

  Ostatnia „dwu­nastka” Royal Navy

  Na początku lat 80. wydawało się, że HMS Plymouth ma już najlepsze lata za sobą. Począwszy od 1982 r. pozostające w służbie fregaty typu Rothesay…

  Kaiser Wilhelm der Grosse w kor­sar­skiej służ­bie

  Kaiser Wilhelm der Grosse był pierwszym niemieckim korsarskim krążownikiem pomocniczym utraconym podczas I wojny światowej. W trakcie swojego rejsu zdołał zatopić tylko trzy statki o…

  Fatalny kwar­tał 10. Dywizjonu

  Początek 1915 r. oznaczał dla Royal Navy zwycięstwo w bitwie na ławicy Dogger, rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej na wodach wokół Wielkiej Brytanii i…

  Rajd na Saint-Nazaire

  Rajd na Saint-Nazaire. Brytyjska operacja przeciwko dokowi Normandie w Saint-Nazaire nazwana została „największym ze wszystkich rajdów”.

  Chybiony pro­jekt. Wielkie krą­żow­niki typu Alaska cz.1

  W 1938 r. w US Navy rozpoczęły się pierwsze prace nad dużymi krążownikami, których charakterystyka nie musiała już być ograniczona traktatowymi limitami. Do służby udało…

  Pierwsze pol­skie „ptaszki”

  Po odzyskaniu niepodległości i uzyskaniu dostępu do morza zaczęto budować, od podstaw, polską flotę wojenną. Zadanie to było niezwykle trudne ze względu na ogromne kłopoty…

  Sowieckie okręty pod­wodne w dru­giej woj­nie świa­to­wej cz.2

  Przeciwnik systematycznie zwiększał swoje siły do walki z okrętami podwodnymi Floty Północnej. Jeśli na samym początku wojny brały w niej udział ograniczone liczby byłych norweskich…

  Kutry tra­łowe MW PRL w latach 1955‑1982

  Niewielkie jed­nostki tra­łowe, któ­rych „praca” nie jest może zbyt­nio doce­nia­nia w okre­sie pokoju, są nie­zwy­kle przy­datne w cza­sie wojny. Ochrona przed minami wód przy­brzeż­nych, podejść do baz…

  Minowce typu Jaskółka

  Minowce typu Jaskółka, dzieło pol­skich kon­struk­to­rów i stocz­niow­ców, były okrę­tami uda­nymi. Zbudowano je w trzech stocz­niach: modliń­skiej i dwóch gdyń­skich, według pro­jek­tów ozna­czo­nych jako B 3 (pierw­sza seria licząca…

  Argyll jedna z ostat­nich ofiar Bell Rock

  Pod koniec 1915 r. Royal Navy stra­ciła dwa krą­żow­niki pan­cerne, oba w wyniku pecho­wych zda­rzeń, bez naj­mniej­szego udziału nie­przy­ja­ciela. Jednym z nich był Argyll, z któ­rego załogi, mimo dyna­miki…

  Zatopienie krą­żow­nika prze­ciw­lot­ni­czego Niobe

  16 lipca 1944 r. po godz. 17:00 sta­ran­nie przy­go­to­wany atak sil­nej for­ma­cji radziec­kich samo­lo­tów na jed­nostki kotwi­czące w fiń­skim por­cie Kotka w Zatoce Fińskiej przy­niósł spory suk­ces w postaci…

  Spóźniona broń U‑Boot typu XXIII

  Nadzieje pokła­dane w „Elektrobootach” typów XXI i XXIII oka­zały się płonne. Choć okręty obu tych rodza­jów sta­no­wiły istotny skok tech­niczny w woj­nie pod­wod­nej, ich późne i nie­liczne wej­ście…

  Sowieckie okręty pod­wodne w dru­giej woj­nie świa­to­wej cz.1

  1 wrze­śnia 1939 r. nie­miec­kie woj­ska prze­kro­czyły pol­ską gra­nicę. 3 wrze­śnia Wielka Brytania i Francja wystą­piły w obro­nie Polski. Niemiecko-pol­ska wojna stała się wojną euro­pej­ską, a następ­nie prze­ro­dziła się…

  Ostatnie krą­żow­niki lek­kie Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii – okręty typu Agano

  Japońskie krą­żow­niki lek­kie nale­żące do typu Agano zostały zbu­do­wane i wpro­wa­dzone do służby w okre­sie dru­giej wojny świa­to­wej. Chociaż są one zazwy­czaj bar­dzo surowo oce­niane przez histo­ry­ków…

  Włoskie pan­cer­niki z lat 1860 – 1905

  Francję i Włochy za czasów II cesarstwa łączyły poprawne stosunki. To dzięki zręcznej polityce Paryża możliwe było zjednoczenie Włoch jako elementu prowadzonej polityki antyaustriackiej. We…

  Stuletnia Kommuna

  W lipcu bieżącego roku minęło 100 lat od dnia wejścia do służby unikalnej jednostki pływającej, jakim jest statek ratowniczy dla okrętów podwodnych Kommuna, noszący uprzednio…

  Francuskie pod­wodne sztur­mowce

  Marine Nationale stała się czwartą flotą świata uzbrojoną w atomowe okręty podwodne. Pierwszy z nich – Le Redoutable – był jednostką o przeznaczeniu strategicznym, przenoszącą…

  Sea Orbit czyli ato­mowa podróż śla­dem Wielkiej Białej Floty

  Początek dru­giej połowy XX w., obfi­to­wał w spek­ta­ku­larne demon­stra­cje nowych rodza­jów uzbro­je­nia i środ­ków ich prze­no­sze­nia. Owe pokazy dzie­liły się na te o cha­rak­te­rze agre­syw­nym (deto­na­cje bomb ato­mo­wych i ter­mo­ją­dro­wych…

  Morskie napędy jądrowe

  To bardzo kiepski i nieefektywny sposób pozyskiwania energii, a każdy kto poszukuje źródła energii w transformacji atomów, gada bzdury. Takie kategoryczne stwierdzenie padło w 1933…

  Katori, Kashima i Kashii – szkolna trójka Japońskiej Cesarskiej Floty

  Od 6 do 10 sierp­nia 2013 r. miesz­kańcy Trójmiasta mieli nie­zwy­kłą oka­zję zwie­dze­nia trzech okrę­tów Japońskich Morskich Sił Samoobrony, które zawi­nęły do Gdyni z wizytą kur­tu­azyjną. Było…

  Wojenna służba bojowa ORP Piorun

  Gdy 5 listo­pada 1940 r. o godz. 09:00 w Greenock pod­nie­siono pol­ską ban­derę na nowo­cze­snym nisz­czy­cielu bry­tyj­skiego typu N, nada­jąc mu nazwę ORP Piorun, nikt nie podej­rze­wał, jak bar­dzo…

  USS Long Beach. Pierwszy nawodny okręt ato­mowy

  Zakończenie II wojny światowej oraz postępujący w szybkim tempie rozwój lotnictwa, a także nowego zagrożenia w postaci kierowanych pocisków rakietowych, wymusiły znaczącą zmianę w sposobie…

  Lenin – ato­mowy pio­nier

  Eksploatacja północnej Syberii zaczęła się od tego, co można było „wydobyć” z jej lasów. Zasoby były przebogate, problem polegał na tym, jak dostarczyć „urobek” do…

  Nuklearne frach­towce

  Jednostki cywilne o napędzie atomowym, inne niż lodołamacze, to interesująca, choć krótka karta w historii żeglugi. Zbudowano ich bowiem zaledwie cztery. Nieco wbrew tytułowi żaden…

  75. rocz­nica zagi­nię­cia ORP Orzeł

  75. rocznica zaginięcia ORP Orzeł. W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę zaginięcia ORP Orzeł. W związku z nią, w ciągu mijającego roku miało miejsce kilka…

  TOP