Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

PMV Survivor dla Policji

W połowie grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach…

Boeing 737 dla pol­skich VIP

Niemal w ostatnich godzinach dostępności funduszy celowych, 31 marca, Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z Boeingiem kontrakt na zakup trzech samolotów Boeing 737-800, które będą wykorzystywane…

Gniazdo Gryfów Skaraborgs Flyflottilj F7

Trwa pracowity poranek w Skrzydle Skaraborg w Såtenäs. Przybywają uczniowie szkolący się na wielozadaniowych samolotach myśliwskich Gripen, przyjeżdżając rowerami wraz ze swoimi instruktorami na płytę…

Przetarg na śmi­głowce – kolejne podej­ście

Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, choć w kilka tygodni później w stosunku do wcześniej podawanych informacji, 20 lutego br. Inspektorat Uzbrojenia…

Armored Brigade Combat Team

14 stycznia, na terenie koszar 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, premier Beata Szydło razem z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, w obecności ambasadora…

Budżet MON 2017

Podobnie jak w przypadku innych resortów, tak i dla Ministerstwa Obrony Narodowej najważniejszym czynnikiem dotyczącym jego funkcjonowania w danym roku jest budżet. Od niego zależą…

Nie tylko Excalibur, czyli Pike, Talon, PERM

Na MSPO 2016 koncern Raytheon, oprócz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wystawił także uzbrojenie precyzyjne dla wojsk lądowych. Był wśród nich dobrze znany 155 mm…

Początki pol­skiego pod­zie­mia naro­do­wego

Klęska II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. i początek niemiecko-sowieckiej okupacji spowodowały powstanie i szybki rozwój dziesiątek mniejszych i większych niepodległościowych organizacji…

Życie pry­watne puł­kow­nika Józefa Becka

Czasami zdarza się, że w karierze polityka decydujący głos miała jego żona. W czasach nam współczesnych plotki na ten temat krążyły w stosunku do Billy’ego…

Euronaval 2016. Pod wodą

W listopadowym numerze „Wojska i Techniki” przedstawiona została oferta producentów jednostek nawodnych i systemów do nich, zaprezentowana w trakcie 25. salonu Euronaval.

Kwestie obrony naro­do­wej powinny być wyłą­czone z bie­żą­cej walki poli­tycz­nej

Z posłem na Sejm RP Michałem Jachem, przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, rozmawia Andrzej Kiński.

Francja 2017. Projekt budżetu na cele obronne

Czwartego października 2016 r. minister obrony Francji Jean-Yves Le Drian zaprezentował wstępne założenia budżetu przeznaczonego na cele obronne. Obecnie projekt budżetu na 2017 r. jest…

Cheetah – nowy sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy kate­go­rii C-RAM

Podczas wystawy African Aerospace & Defence (AAD 2016), która odbyła się w dniach 14–18 września br. w Pretorii, w Republice Południowej Afryki, firmy Rheinmetall Air…

Warsaw Security Forum 2016

W dniach 26–28 października w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja sektora bezpieczeństwa i obronności Warsaw Security Forum, zorganizowana przez Fundację…

Iskandery w Obwodzie Kaliningradzkim

Od roku 2008 jednym ze stałych elementów wojen: psychologicznej, informacyjnej i gry politycznej, jest informowanie o zwiększaniu potencjału ofensywnego Sił Zbrojnych FR w Obwodzie Kaliningradzkim…

Warsaw Security Forum 2016

Już po raz trzeci Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała konferencję Warsaw Security Forum (WSF), w tym roku między 26 a 28 października. Choć jest to…

Fiasko roz­mów off­se­to­wych w spra­wie Caracali

4 października Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów ws. śmigłowców Airbus Helicopters H225M Caracal, uznając dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Według rządu…

Życie pry­watne mar­szałka Śmigłego-Rydza

Pochodzenie żadnego z polityków II RP nie było owiane podobną tajemnicą, jak właśnie Śmigłego. A plotki potęgowało konsekwentne milczenie samego zainteresowanego – marszałek (w jednym…

Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­ra­kie­towe trze­ciej gene­ra­cji

System A-135 Amur był pierwszym i jedynym na świecie zdolnym do przechwytywania głowic rakiet strategicznych, atakujących pod osłoną celów pozornych. Zapewniał ochronę Moskwy przed atakiem…

Przeciwpancerny Głuszec

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach spółki Leonardo Helicopters i PZL-Świdnik S.A. zaprezentowały nowość, czyli śmigłowiec W-3PL Głuszec uzbrojony w kierowane pociski rakietowe…

Wojskowa moto­ry­za­cja na Eurosatory 2016 cz. II

W drugiej części artykułu omawiającego nowości rynku militarnej motoryzacji w zakresie pojazdów średniej i ciężkiej klasy tonażowej na tegorocznym paryskim salonie Eurosatory prezentujemy premiery firm:…

Morskie aspekty MSPO 2016

Kieleckie targi przyciągają jak zawsze spore grono firm z branży zbrojeniowej zarówno wielkich koncernów międzynarodowych, jak i polskich przedsiębiorstw. Ta impreza nie jest nastawiona na…

NSOO CIS, czyli inte­li­gentne pole minowe na miarę XXI wieku

7 września, przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, firmy Belma S.A. i należąca do Grupy WB, MindMade Sp. z o.o., zorganizowały pokaz Nadzorowanego Systemu Obrony Obszaru CIS…

Osa-P z Irisem-T

Jedną z najciekawszych premier w sferze obrony przeciwlotniczej tegorocznego kieleckiego salonu był, zaprezentowany przez – należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Wojskowe Zakłady Uzbrojenia…

Program Wisła na MSPO – nowe roz­da­nie?

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z punktu widzenia programu Wisła z dwóch powodów okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem. Pierwszym były, częściowo zaskakujące, decyzje podjęte przez…

XXIV MSPO – wiel­kie ocze­ki­wa­nie

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zapowiadał się bardzo interesująco. Przede wszystkim ze względu na oczekiwane pierwsze wnioski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, przygotowywanego przez MON, wpływ…

XXIV MSPO. Samoloty, śmi­głowce i bez­za­ło­gowce

MSPO to trzecie co do wielkości targi obronności w Europie, uznawane w branży za jedną z najważniejszych imprez międzynarodowych. W ciągu czterech dni (6-9 września…

Świat gier stra­te­gicz­nych

Świat gier stra­te­gicz­nych, zwa­nych także grami wojen­nymi, jest tak stary jak żywot czło­wieka. Od naj­star­szych wie­ków cywi­li­za­cje pro­wa­dziły wojny prak­tycz­nie o wszystko, co tylko było do…

Stracone szanse WRZEŚNIA’39”. Stracona szansa na obiek­tywne spoj­rze­nie

Napisanie recenzji książki „Stracone szanse WRZEŚNIA’39”, której immanentną cechą jest okazywanie lekceważenia dowódcom polskim odpowiadającym za wysiłek zbrojny II RP oraz inne, liczne wyrażenia nie…

Z „Polskim Irvinem” w kla­pie – spa­do­chro­nia­rze LOPP

Masowy rozwój sportu spadochronowego w perspektywie wzrastających możliwości lotnictwa jest zjawiskiem doniosłem, zupełnie naturalnem i koniecznem, którego znaczenia nie można lekceważyć. […] Uważam, że sport…

Kärcher Futuretech. Niezawodne kon­te­ne­rowe sys­temy dekon­ta­mi­na­cji – made in Germany

Zagrożenia związane z użyciem niebezpiecznych dla człowieka środków chemicznych, nagłym pojawieniem się chorobotwórczych drobnoustrojów czy też skażeniem promieniotwórczym (CBRN) mogą pojawić się w każdej chwili,…

LOOK – Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., to renomowany producent m.in. broni strzeleckiej różnych kalibrów. Jednak w ofercie Zakładów jest także wyrób…

Armaty rewol­we­rowe Oerlikon – opra­co­wane zgod­nie z naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­nymi wyma­ga­niami

Firma Rheinmetall Air Defence AG (wcześniej Oerlikon Contraves), część niemieckiej Rheinmetall Group, ma długą tradycję w zakresie konstruowania i produkcji systemów obrony przeciwlotniczej, wykorzystujących armaty…

DGT 25 lat służy, łączy, inte­gruje

Elastyczne integrowanie wielu systemów łączności jest niezbędne do zapewnienia interoperacyjności różnorodnie wyposażonych lub odmiennie zorganizowanych służb i użytkowników.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspie­ra­nia sape­rów

Jednostki inżynieryjne i saperskie są nieodzowną częścią każdych sił zbrojnych. W czasie wojny działają na pierwszej linii, zapewniając właściwe tempo działań, w czasie pokoju pomagają…

Polskie bez­za­ło­gowe plat­formy prze­ciw­mi­nowe

Morskie platformy bezzałogowe wykonują coraz szersze spektrum zadań bojowych, i pomimo że ich rola na współczesnym polu walki nie jest jeszcze kluczowa, to faktem jest,…

Dokąd dry­fuje Marynarka Wojenna

Gdy w trakcie ubiegłorocznej wystawy MSPO informowaliśmy o podjęciu ważnych kroków w realizacji programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, czyli wodowaniach okrętów dwóch klas przeznaczonych…

Czy wresz­cie docze­kamy się nowych samo­lo­tów dla VIP-ów?

W ostatnim tygodniu czerwca po raz kolejny rozpoczęto procedurę zakupu samolotów dyspozycyjnych do obsługi lotów z najważniejszymi osobami w państwie, których użytkownikiem będą Siły Powietrzne.…

Nowe śmi­głowce dla Sił Zbrojnych RP

Konieczność pilnej wymiany najważniejszych kategorii śmigłowców używanych przez Siły Zbrojne RP została dostrzeżona kilka lat temu. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu zunifikowanej wiropłatowej platformy wielozadaniowej zostało…

Rozwój pol­skich Wojsk Specjalnych

Polskie Wojska Specjalne rozwinęły się znacząco, bazując na doświadczeniach udziału we współczesnych konfliktach zbrojnych. Dzięki temu możliwe jest analizowanie aktualnych trendów w prowadzeniu działań zbrojnych…

TURAWA – dobre i pol­skie

Wspierający zarządzanie bezpieczeństwem lotów system informatyczny Turawa, powstały i administrowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych z powodzeniem służący w Siłach Powietrznych, to perspektywiczna baza dla…

Lotniczy wymiar ćwi­cze­nia Anakonda-16

„Anakonda” czyli cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP po destabilizacji sytuacji polityczno-militarnej na Ukrainie nabrały niezwykle istotnego znaczenia.

Roboty ICOR

W dobie zwiększającego się zagrożenia terrorystycznego i niebezpieczeństwa tzw. wojny hybrydowej, a z drugiej strony skokowego rozwoju robotyki, jest oczywiste, że różnego typu bezzałogowe urządzenia…

Dostawy śred­nich i cięż­kich pojaz­dów użyt­ko­wych dla SZ RP cz. II

Kontynuując przegląd zakupów ciężarówek średniej i ciężkiej klasy tonażowej, autobusów i modernizacji samochodów powyższych klas, przeprowadzonych w 2015 roku przez Siły Zbrojne RP, prezentujemy nowości…

Kusza dla obrony tery­to­rial­nej

Rozwijany od kilku lat przez Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o., MESKO S.A. i Wojskową Akademię Techniczną zestaw przeciwlotniczy Kusza to broń unikatowa w światowej…

NSM Live Missile Firing 2016, czyli MJR na bojowo

W ostatnich dniach maja bieżącego roku wydzielony komponent Morskiej Jednostki Rakietowej 3. Flotylli Okrętów w Gdyni wziął udział w polsko-norweskim ćwiczeniu „NSM Live Missile Firing…

Sea Giraffe AMB – efek­tywny radar dla pol­skich okrę­tów

W ofercie szwedzkiego koncernu Saab pojawiła się nowa wersja radaru obserwacji sytuacji powietrznej i nawodnej Sea Giraffe AMB – znanego z naszych okrętów rakietowych typu…

Marynarka wojenna Iranu

Iran ciągle przygotowuje się do pełnoskalowej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Istotną rolę odegrać miałaby w niej marynarka wojenna, rozwijana w dwóch kierunkach – do działań…

Francja w nowej sytu­acji poli­tyczno-mili­tar­nej na świe­cie cz.I

W ostatnich latach sytuacja polityczno-militarna na świecie zmienia się bardzo dynamicznie. W wielu wypadkach krwawe konflikty lokalne nabierają rozmachu i stają się dużym problemem dla…

Wystawa „AIR FAIR 2016”

W dniach 20-21 maja na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, międzynarodowa wystawa „AIR FAIR – Wszystko dla…

Polski sys­tem ochrony infra­struk­tury mor­skiej

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować wzrost liczby ataków terrorystycznych w środowisku morskim. Pomimo że obecnie działania te stanowią niewielki procent wszystkich incydentów tego…

System Zarządzania Walką BMS Hektor

System Zarządzania Walką (SZW) BMS Hektor firmy KenBIT Sp.j. jest przeznaczony do zastosowania od szczebla żołnierza do batalionu, a po zastosowaniu odpowiednich środków transmisyjnych, także…

  Komponent mor­ski w Kijowie

  XII międzynarodowe targi „Uzbrojenie i Bezpieczeństwo 2015 – wszystko dla obrony i ochrony”, które trwały od 22 do 25 września w Kijowie, pozwoliły zorientować się,…

  Następcy Iskier coraz bli­żej

  Z okazji rozpoczęcia montażu końcowego pierwszego samolotu szkolno-treningowego Finmeccanica Aircraft Division M-346 Master, przeznaczonego dla Sił Powietrznych, 24 lutego w zakładach Finmeccanica Aeronautics w Venegono…

  Całościowa oferta Raytheona dla Polski

  Na specjalnym wyjeździe prasowym do swojej siedziby w stanie Massachusetts amerykański koncern Raytheon przedstawił całościową ofertę współpracy wojskowej i przemysłowej z Polską. Zaprezentowana oferta dotyczy…

  20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

  Dwie dekady temu gdyński Radmor rozpoczął współpracę z francuską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy podmiot znany w Polsce od wielu lat i mający długoletnie tradycje…

  SYMULATORY 2016 w WITU

  SYMULATORY 2016 w WITU. 23 lutego w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce odbyła się konferencja zatytułowana „SYMULATORY 2016 – Symulatory i trenażery broni w…

  Nieustająca ewo­lu­cja Nammo

  Rodzina granatników M72 firmy Nammo jest od lat 70. XX wieku wciąż udoskonalana. Kiedy przyjrzymy się obecnie znajdującym się w produkcji wersjom, to owe zmiany…

  Nigdy za dużo zain­te­re­so­wa­nia Wojskiem Polskim

  Nigdy za dużo zainteresowania Wojskiem Polskim. Z posłem na Sejm RP Michałem Jachem, przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, rozmawia Andrzej Kiński.

  Forum Bezpieczeństwa Morskiego, czyli stycz­niowe dekla­ra­cje doty­czące przy­szło­ści Marynarki Wojennej

  Początek bie­żą­cego roku był pełen dekla­ra­cji, wystą­pień i ofi­cjal­nych pre­zen­ta­cji na temat moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Marynarki Wojennej RP. Szczególnie ważne było Forum Bezpieczeństwa Morskiego, zor­ga­ni­zo­wane w Warszawie 14 stycz­nia, ponie­waż…

  Druga faza EPAA wyko­nana

  Na koniec ubie­głego roku ofi­cjal­nie zapo­wie­dziano odda­nie ame­ry­kań­skiej bazy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej ulo­ko­wa­nej na tere­nie daw­nego lot­ni­ska woj­sko­wego nie­opo­dal Deveselu w Rumunii. Tak też się stało. 18 grud­nia…

  Czy Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych grozi „myśliw­ska dziura”?

  Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz lot­nic­two ame­ry­kań­skich sił mor­skich stoją obec­nie przed pro­ble­mem szyb­kiego sta­rze­nia się floty myśliw­ców czwar­tej gene­ra­cji takich jak F-15, F-16 oraz…

  Konferencja Śmigłowcowa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 13 stycz­nia 2016 r.

  13 stycz­nia 2016 r. w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria odbyła się Konferencja Śmigłowcowa, któ­rej orga­ni­za­to­rem było Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Wydarzenie to było dobrą oka­zją do…

  Baltic Air Policing 2015

  Wraz z zakoń­cze­niem rota­cji 39. Baltic Air Policing i odlo­tem węgier­skich Gripenów do macie­rzy­stej bazy w Kekscekemet skoń­czył się rok 2015 – wyjąt­kowy w natow­skiej misji pod wie­loma wzglę­dami.

  Chińskie bez­za­ło­gowce CH-4 w Iraku

  Chińskie bezzałogowce CH-4 w Iraku. 10 października Ministerstwo Obrony Iraku oficjalnie ujawniło fakt dysponowania i zarazem zastosowania bojowego jednego z najnowszych chińskich uzbrojonych bezzałogowych systemów powietrznych…

  Turecka tar­cza jed­nak nie made in China

  Turecka tarcza jednak nie made in China. We wrześniu 2013 r. tureckie władze rozstrzygnęły międzynarodowy przetarg T-LORAMIDS na zakup dwunastu baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych dalekiego…

  Czy Wisła i Narew zwięk­szą poten­cjał obronny Polski?

  Czy Wisła i Narew zwiększą potencjał obronny Polski? Dysponowanie przez państwo skutecznym systemem obrony powietrznej bezpośrednio przekłada się na zdolności obronne poszczególnych elementów jego systemu…

  TOP