Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 5/2018

  Czasopismo Wojsko i Technika Historia numer specjalny 5/2018

  Spis tre­ści:

  • Panzerkampfwagen III. Wersje uzbro­jone w armatę 37 mm – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • Zamknąć górny pułap. Polska ciężka arty­le­ria prze­ciw­lot­ni­cza 1930 – 1939 (2) – Jędrzej Korbal
  • Imperium kontr­ata­kuje: euro­pej­skie samo­chody pan­cerne w cza­sie dru­giej wojny świa­to­wej – Tymoteusz Pawłowski
  • Lotnictwo alian­tów w wal­kach o Birmę (3) – Tomasz Szlagor
  • T-55 pro­du­ko­wane i moder­ni­zo­wane poza ZSRR – Tomasz Szulc
  • Brytyjskie lot­nic­two stra­te­giczne do 1945 r. (3) – Łukasz Jaśkiewicz

  W sprze­daży od 18.10.2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE