Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 4/2020

  Czasopismo Wojsko i Technika Historia numer specjalny 4/2020

  Spis tre­ści:

  • PzKpfw IV: wer­sje krót­ko­lu­fowe – Michał i Jacek Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • Bristol Beaufort w służ­bie RAF (1) – Tomasz Szlagor
  • Wyzwolenie Prawobrzeżnej Ukrainy. Dnieprowsko-kar­packa ope­ra­cja stra­te­giczna: 24 grud­nia 1943 r. – 17 kwiet­nia 1944 r. (2) – Władimir Bieszanow
  • Nakajima Ki-44 Shoki. Powstanie i roz­wój kon­struk­cji (1) – Leszek A. Wieliczko
  • Operacja „AL”: sekretny plan japoń­skiej domi­na­cji na Północnym Pacyfiku (2) – Michał A. Piegzik
  • Iran w pierw­szej poło­wie XXI wieku (1) – Tymoteusz Pawłowski
  • Program moto­ry­za­cji dowództw i służb WP (2) – Jędrzej Korbal
  • War Thunder – nowe moż­li­wo­ści – Robert Czulda
  • Czy Polacy znali rosyj­ski plan zdo­by­cia Warszawy? – Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE