Wojsko i Technika 9/2019

  Wojsko i Technika 9/2019

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Jarosław Brach, Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski, Łukasz Pacholski
  • Leopard 2PL gotowy do służby – Andrzej Kiński
  • WZM S.A. na XXVII MSPO – Andrzej Kiński
  • Borsuk, nowy Rak i Baobab – kie­lec­kie nowo­ści HSW S.A. – Andrzej Kiński
  • Szybko zamkniemy sprawę off­setu dla Wisły – Z Johnem Bairdem, wice­pre­ze­sem Raytheon Integrated Defense, roz­ma­wia Andrzej Kiński
  • Czarny Tygrys z Indonezji – Bartłomiej Kucharski
  • Laserowe nowo­ści CRW Telesystem-Mesko – Andrzej Kiński
  • Chcemy być jedną z naj­no­wo­cze­śniej­szych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Z pre­ze­sem zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. Henrykiem Łabędziem roz­ma­wia Łukasz Prus
  • Zakłady Mechaniczne Tarnów na XXVII MSPO – Adam M. Maciejewski
  • Celowniki z Etroniki do Pioruna – Andrzej Kiński
  • Barak MX jest w pełni zgodny z pol­skimi wyma­ga­niami – Z puł­kow­ni­kiem rez. Chaimem Moriyą, eks­per­tem ds. obrony powietrz­nej i prze­ciw­ra­kie­to­wej w Israel Aerospace Industries, roz­ma­wia Andrzej Kiński
  • PCO S.A. na XXVII MSPO – Marek Wachowski
  • To nie Buriewiestnik – tajem­ni­cze zda­rze­nie pod Nienoksą cz. 1 – Krzysztof Nicpoń
  • Premiera nowych wer­sji sys­temu Warmate – Andrzej Kiński
  • Giez kąsa śmier­tel­nie – Józef Kudłaciński
  • Baza rakie­towa w Redzikowie nabiera kształ­tów – Łukasz Pacholski
  • Jemeński pocisk manew­ru­jący Quds z irań­skimi korze­niami – Tomasz Szulc
  • Partner 2019 – Miroslav Gyűrösi
  • System STOPFIRE – sku­teczna ochrona wozów bojo­wych – Tomasz Wachowski
  • GuS Glass+Safety – szkło na wojnę – Bartłomiej Kucharski
  • Jelcz – dobre per­spek­tywy na przy­szłość – Jarosław Brach
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Lotniczy pocisk manew­ru­jący JSM – Adam M. Maciejewski
  • Gorący okres przed F‑35 – Łukasz Pacholski
  • Embraer KC-390 – Łukasz Pacholski
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik, Łukasz Pacholski
  • Jak nie dać wsa­dzić się na minę – Hubert Jando
  • Bezzałogowi myśliwi – Marcin Chała
  • Jesteśmy gotowi do budowy okrę­tów nawod­nych – Łukasz Prus

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE