Wojsko i Technika 7/2018

  Czasopismo Wojsko i Technika 7/2018

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski, Łukasz Pacholski
  • Eurosatory 2018 – salon zbro­je­nio­wych tren­dów – Adam M. Maciejewski
  • Cockerill Firepower Symposium 2018 – Miroslav Gyűrösi
  • Rosomak i Spike – nie­koń­cząca się histo­ria cz. 2 – Andrzej Kiński
  • Koncepcja nowego trans­por­tera pie­choty mor­skiej WMF Rosji – Tomasz Szulc
  • Rosyjsko-syryj­ska obrona prze­ciw­lot­ni­cza Syrii – Marcin Gawęda, współ­praca Andrzej Kiński i Adam M. Maciejewski
  • Nowe obli­cza Warmate’a – Maciej Szopa
  • 13 mld EUR na stole – nowy fun­dusz obronny UE – Kamil Ł. Mazurek
  • Zły stan pol­skiej pań­stwo­wej zbro­je­niówki – Kamil Ł. Mazurek
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski
  • Śmigłowcowa dogrywka – Łukasz Pacholski
  • Gorący czer­wiec pro­gramu F-35 Lightning II – Łukasz Pacholski
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Tomasz Grotnik, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski
  • Balt Military Expo 2018 – okiem obser­wa­tora – Wojciech Zawadzki
  • Neptun z Gdyni – Tomasz Grotnik
  • Australijskie Huntery od BAE Systems – Łukasz Pacholski, współ­praca Tomasz Grotnik

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE