Wojsko i Technika 6/2018

  Czasopismo Wojsko i Technika 6/2018

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Bartłomiej Kucharski, Kamil Ł. Mazurek, Łukasz Pacholski
  • Świętuje pod­kar­packa „zbro­jow­nia” – Jarosław Kosiba
  • Jądrowy guzik pre­zy­denta Trumpa cz. 2 – Adam M. Maciejewski
  • Moskiewska defi­lada zwy­cię­stwa AD 2018 – Tomasz Szulc
  • Rosomak i Spike – nie­koń­cząca się histo­ria cz. 1 – Andrzej Kiński
  • Siły Zbrojne Republiki Słowackiej prze­jęły zmo­der­ni­zo­wane wozy bojowe – Miroslav Gyűrösi
  • Ewolucja rodziny pojaz­dów BMP-3 Cz. 2 Modernizacje XXI wieku – Tomasz Szulc
  • Największa od lat ope­ra­cja Hel HaAwir nad Syrią – Maciej Szopa, współ­praca Adam M. Maciejewski
  • ScanEagle i BlackJack – bez­za­ło­gowce pol­skich Wojsk Specjalnych – Maciej Szopa
  • Cubic – świa­towy lider woj­sko­wych sys­te­mów szko­le­nia – Tomasz Wachowski
  • Mustang do kosza? – Mateusz J. Multarzyński
  • KADEX-2018 – Miroslav Gyűrösi
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Renesans Super Horneta – Łukasz Pacholski
  • Śmigłowcowa rede­fi­ni­cja – Łukasz Pacholski
  • 25-lecie śmi­głow­ców Sokół w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – Maciej Szopa
  • LUZES V/D seria V już w Powidzu – Maciej Szopa
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik, Łukasz Pacholski
  • Drugie życie Drużna – Tomasz Grotnik
  • Czy powstaje „mor­ski Airbus”? – Kamil Ł. Mazurek

  W sprze­daży od 16 czerwca 2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE