Wojsko i Technika 5/2019

  Wojsko i Technika 5/2019

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Bartłomiej Kucharski, Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego z Rosomak S.A. – Andrzej Kiński
  • Król nowej wojny lądo­wej – Paweł Przeździecki
  • AMPV – przy­szły koń robo­czy ABCT – Bartłomiej Kucharski
  • Wirtualni sygna­ta­riu­sze trak­tatu INF-2. Cz. 2 Chińskie rakiety skrzy­dlate do zwal­cza­nia celów naziem­nych – Tomasz Szulc
  • M270 MLRS i M142 HIMARS – zarys roz­woju cz. 2 – Adam M. Maciejewski
  • Profesor Zbigniew Puzewicz – dla nauki, woj­ska, prze­my­słu, Polski – Andrzej Kiński
  • Salon IDEX 2019 cz. 2 – Miroslav Gyűrösi
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski
  • Greenville – nowe gniazdo Viperów – Łukasz Pacholski
  • Podpisanie umowy zakupu śmi­głow­ców AW101 – Adam M. Maciejewski
  • Leonardo AW101 − wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec lot­nic­twa mor­skiego – Łukasz Pacholski, współ­praca Tomasz Wachowski
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik, Łukasz Pacholski
  • Artemis zwo­do­wany – Tomasz Grotnik
  • Morska ofen­sywa Kremla – Tomasz Grotnik
  • Neptun – ukra­iń­ski rakie­towy sys­tem obrony wybrzeża – Serhij Zhurec
  • Zabójcy lot­ni­skow­ców. Krążowniki rakie­towe pro­jektu 1164 cz. 1 – Władimir Zabłockij, Witalij Kostriczenko

  W sprze­daży od 16.05.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE