Wojsko i Technika 4/2019

  Wojsko i Technika 4/2019

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski, Adam M. Maciejewski, Kamil Ł. Mazurek, Łukasz Pacholski
  • Lockheed Martin i Leonardo – umowy off­se­towe za ponad miliard zło­tych – Kamil Ł. Mazurek
  • ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. cen­trum kom­pe­ten­cyjne czoł­gów rodziny T-72 – Andrzej Kiński
  • Pierwsze Kraby dotarły do Sulechowa – Andrzej Kiński
  • M270 MLRS i M142 HIMARS – zarys roz­woju cz. 1 – Adam M. Maciejewski
  • PCO S.A. na tar­gach EUROPOLTECH 2019 – Marek Wachowski
  • Wirtualni sygna­ta­riu­sze trak­tatu INF-2 Cz. 1 Irańskie poci­ski manew­ru­jące – Tomasz Szulc
  • Reorganizacja struk­tury i pro­gramy moder­ni­za­cji duń­skich wojsk lądo­wych – Grzegorz Rdzanek
  • Nowości euro­pej­skiej woj­sko­wej moto­ry­za­cji widziane przez pry­zmat salonu Eurosatory 2018 cz. 2 – Jarosław Brach
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Defiant wystar­to­wał – Łukasz Pacholski
  • Harpia bez prze­targu? – Łukasz Pacholski
  • Amerykański come­back F-15 Eagle – Łukasz Pacholski
  • AC-130J Ghostrider – gun­ship nowego poko­le­nia – Łukasz Pacholski
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik
  • Ślązak na ostat­niej pro­stej – Tomasz Grotnik
  • MCM przy­szło­ści dla Beneluksu – Tomasz Grotnik
  • 115 dni na dnie, czyli Helge Ingstad wró­cił do bazy – Marcin Chała
  • Radary Giraffe – Marcin Chała

  W sprze­daży od 19.04.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE