Wojsko i Technika 2/2015

  WiT 2-2015

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Łukasz Pacholski
  • XXIII MSPO – ten­den­cja zwyż­kowa – Maciej Szopa
  • Nowe wcie­le­nia Rosomaka – Bartłomiej Kucharski
  • Diana – córka Kraba i Zuzany – Bartłomiej Kucharski, Miroslav Gyűrösi, współ­praca Andrzej Kiński
  • Kolejny etap badań amu­ni­cji 155 mm z Dezametu – Andrzej Kiński
  • Polski prze­mysł sko­rzy­sta na udziale w pro­gra­mie Patriot – roz­mowa z Pete’em Bata, Starszym Dyrektorem ds. Programów dla Polski w kon­cer­nie Raytheon – Andrzej Kiński
  • Polski debiut CAMM-ER – Adam M. Maciejewski
  • Litak-Tak na MSPO 2015 – Miroslav Gyűrösi
  • JLTV dla Oshkosha – Mateusz J. Multarzyński
  • BattleJacket – HIT z Mikulczyc – Andrzej Kiński
  • Ciężarówki na XXIII MSPO – Jarosław Brach
  • Nowości Urała – Michał Buslik
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski
  • Polska będzie pią­tym fila­rem Airbus Group – roz­mowa z Sebastianem Magadzio, Prezesem Zarządu Airbus Group Polska Sp. z o.o. – Andrzej Kiński
  • Kieleckie Kruki – Łukasz Pacholski, współ­praca Andrzej Kiński
  • Lightning II w Kielcach i na świe­cie – Łukasz Pacholski
  • MAKS-2015 – rosyj­ski prze­mysł prze­staje nadą­żać – cz. I Samoloty ‑Tomasz Szulc
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski
  • Kolejna zwłoka w pro­gra­mie zakupu okrę­tów pod­wod­nych – Maksymilian Dura
  • Wodowanie ORP Kormoran – Paweł Janowski
  • Nowa dok­tryna mor­ska Rosji – Andrzej Nitka, Marcin Chała