Wojsko i Technika 1/2016

  Wojsko i Technika 1/2016 - okładka

  Spis tre­ści:

  • Modernizacja pol­skich Leopardów 2A4 – Andrzej Kiński
  • Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 – Andrzej Kiński
  • Nowe KTO dla Danii, Niemiec i Litwy – Łukasz Pacholski
  • Meandry Poprada – Andrzej Kiński
  • Wierba – nowy rosyj­ski prze­no­śny prze­ciw­lot­ni­czy zestaw rakie­towy – Tomasz Szulc, współ­praca Andrzej Kiński DANA-M1 M – pro­po­zy­cja dla Wojsk Rakietowych i Artylerii – Tomasz Wachowski
  • Excalibur – Szczerbiec Raytheona – Adam M. Maciejewski
  • Najnowsze poci­ski rakie­towe EDePro – Miroslav Gyűrösi
  • Wielozadaniowy inży­nie­ryjny pojazd o napę­dzie hybry­do­wym – Bartłomiej Kucharski
  • Systemy zasi­la­nia elek­trycz­nego pojaz­dów i ich ele­menty – Tomasz Wachowski
  • Ogłoszenie prze­targu na bez­za­ło­gowce klasy mikro – Maciej Szopa
  • Przyszłość Głuszca – Adam M. Maciejewski
  • Postępy pro­gramu Caracal w Brazylii – Łukasz Pacholski, współ­praca Andrzej Kiński
  • LRS‑B – Northrop Grumman znów zbu­duje nowy bom­bo­wiec USAF – Maciej Szopa
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski.
  • Wypełnić lukę – moder­ni­za­cje kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych – Tomasz Grotnik

  W sprze­daży od 22 stycz­nia.