Morze 6/2018

  Czasopismo MORZE 6/2018

  Spis tre­ści:

  • Z kraju i ze świata
  • Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. W kie­runku inno­wa­cyj­no­ści
  • Morska Jednostka Rakietowa. Na straży pol­skiego Wybrzeża – Tomasz Grotnik
  • System AIP dla Orki. Co ofe­rują Niemcy i ich kon­ku­renci? – Krzysztof Marciniak, Wojciech Sobociński
  • Sonary z CTM 20 – Tomasz Grotnik
  • Możliwości więk­sze od ocze­ki­wań. Morski sys­tem arty­le­ryj­ski Bofors Mk3
  • MASS – nowo­cze­sny sys­tem obrony wła­snej okrętu
  • Okręty rakie­towe pro­jektu 660 – Robert Rochowicz
  • Mały okręt desan­towy – Robert Rochowicz
  • Småland z Maritiman – Marcin Chała
  • Krążownik pomoc­ni­czy Piłsudski, okręt któ­rego zabra­kło – Mariusz Borowiak
  • Trzy razy V, czyli kręta droga do ame­ry­kań­skich fleet sub­ma­ri­nes – Sebastian Hassa
  • Bitwa w cie­śni­nie Badung – Tadeusz Kasperski
  • HMY Britannia w Edynburgu – Krzysztof Kubiak

  W sprze­daży od 19 czerwca 2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE