Morze 5/2018

  Czasopismo MORZE 5/2018

  Spis tre­ści:

   • Z kraju i ze świata
   • San Juan nie powró­cił. Okręty pod­wodne typu TR-1700 – Marcin Chała
   • Kanadyjskie cadil­laki – Sebastian Hassa
   • Uniwersalni ratow­nicy. Kutry pro­jektu R-30 – Robert Rochowicz
   • Statki uzbro­jone na „Morzu Pińskim” – Mariusz Borowiak
   • Wraki na Pacyfiku – Łukasz Pacholski
   • Bitwa pod Casablanką – Tadeusz Kasperski
   • Indiana i Washington – koli­zja koło atolu Kuadżalejn – Wojciech Holicki
   • Heroiczny bój HMS Li Wo – Marcin Gubała
   • Jak Churchill poj­mał Tirpitza, czyli zato­pie­nie krą­żow­nika Mainz – Tadeusz Klimczyk
   • Shabab Oman II. Kliper XXI wieku – Tomasz Grotnik
   • Gryf Pomorski. Pierwsza pol­ska baza-prze­twór­nia – Krzysztof Stefański
   • Kronika stocz­niowa

  W sprze­daży od 16 maja 2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE