Morze 2/2019

  Magazyn MORZE 2/2019

  Spis tre­ści:

  • Z kraju i ze świata
  • Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa – Andrzej Nitka
  • Rozpoznanie sate­li­tarne dla woj­ska i sek­tora cywil­nego – Kamil Ł. Mazurek
  • Okręty i sys­temy mor­skie na forum Armija 2018 – Tomasz Szulc
  • Druga mło­dość ORP Drużno – Tomasz Grotnik
  • Japońskie nisz­czy­ciele śmi­głow­cowe – Łukasz Pacholski
  • Baterie „duń­ska” i „grecka” – Waldemar Nadolny
  • Dramatyczny koniec zasłu­żo­nego wete­rana – Tadeusz Kasperski
  • Niezwykły suk­ces Schnellbootów – Wojciech Holicki
  • Admirał Lord Mountbatten – Krzysztof Kubiak
  • Drednoty kaj­zera. Część 1 – Maciej Szopa
  • Francuska szczo­teczka do zębów – Marcin Chała
  • Archeologiczna sen­sa­cja – Timmy Gambin, Mariusz Borowiak
  • Największy z pol­skiej stoczni – Krzysztof Stefański

  W sprze­daży od 18.02.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE