Lotnictwo Aviation International 6/2020

  Lotnictwo Aviation International 6/2020

  Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe – Piotr Butowski, Paweł Henski, Łukasz Pacholski
  • Aktualności z kosmosu – Waldemar Zwierzchlejski
  • Lotnictwo rosyj­skie broni się przed Covid-19 – Piotr Butowski
  • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
  • Rywalizacja pro­du­cen­tów samo­lo­tów regio­nal­nych w 2019 r. – Jerzy Liwiński
  • Śmigłowcowy pro­gram Perkoz i oferta MESKO S.A. – Stanisław Kutnik
  • Programy FLRAA, FARA i AURA – Paweł Henski
  • Siły Powietrzne Iraku. Trudna odbu­dowa – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • Nowe śmi­głowce dla US Air Force i US Navy – Paweł Henski
  • Siły Powietrzne Francji. Transformacja i moder­ni­za­cja (część II) – Marek Łaz
  • 60 lat śmi­głow­ców w Lotnictwie Marynarki Wojennej (część I) – Miłosz Rusiecki
  • Polskie roz­po­zna­nie powietrzne: 1945 – 2020 (część I) – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona
  • Samoloty bom­bowe Dornier Do 317 i Do 417 – Marek J. Murawski

  W sprze­daży od 25.06.2020 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE