Lotnictwo Aviation International 3/2015

  LAI 3-2015Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe
  • Otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych Polonia Aero – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Aktualności z kosmosu
  • Aktualności cywilne
  • Postępy i pro­blemy pro­gramu KC-46A Pegasus – Paweł Henski
  • Propozycja moder­ni­za­cji samo­lo­tów myśliw­skich F‑15 Eagle – Maciej Szopa
  • XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Samoloty i obrona prze­ciw­lot­ni­cza – Łukasz Pacholski, Maciej Szopa
  • Lockheed Martin F‑35 Lightning II – naj­bar­dziej zaawan­so­wany myśli­wiec świata. Rozmowa z Billie Flynem, pilo­tem testo­wym F‑35 – Jerzy Gruszczyński, Paweł Bondaryk
  • Flota linii lot­ni­czych 2015 – Jerzy Liwiński
  • Morski samo­lot patro­lowy Kawasaki P‑1 – Leszek A. Wieliczko
  • Rosyjska inter­wen­cja w Syrii (Część I) – Marcin Gawęda
  • Gwiezdne lot­nic­two. Włoskie lot­nic­two wojsk lądo­wych – Tadeusz Wróbel
  • Trzechsetny lot w kosmos – Waldemar Zwierzchlejski
  • Wprowadzenie samo­lo­tów Su-22 do 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego – Henryk Czyżyk
  • Epoka śmi­gieł po fran­cu­sku – Paweł Bondaryk
  • Polskie nocne myśliwce Bristol Beaufighter – Robert Gretzyngier

  W sprze­daży od 10 listo­pada 2015 r.