Lotnictwo Aviation International 2/2019

  Lotnictwo Aviation International 2/2019

  Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe – Krzysztof Kuska, Łukasz Pacholski
  • Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski
  • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
  • Joint Strike Fighter: postępy pro­gramu JSF w 2018 roku – Paweł Henski
  • Międzynarodowa ope­ra­cja lot­ni­cza prze­ciwko Państwu Islamskiemu – Marcin Gawęda
  • Co sły­chać we flo­cie samo­lo­tów VIP? – Maciej Szopa
  • Ochotnik się ujaw­nił: nowy rosyj­ski bojowy bez­za­ło­go­wiec – Piotr Butowski
  • Bezzałogowy samo­lot General Atomics MQ-9 Reaper – Krzysztof Kuska
  • Cztery nowe światy – Waldemar Zwierzchlejski
  • Rozpoznanie sate­li­tarne dla woj­ska i sek­tora cywil­nego – Kamil Mazurek
  • Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2019 – Jerzy Liwiński
  • Niezastąpione nad morzem: śmi­głowce Mi-14 w Lotnictwie Marynarki Wojennej – Robert Rochowicz
  • Boeing Company: poten­tat w świa­to­wym lot­nic­twie (część I) – Leszek A. Wieliczko
  • Dywizjony noc­nych myśliw­ców F4U Corsair i F6F Hellcat w służ­bie USN i USMC (część II) – Tomasz Szlagor

  W sprze­daży od 18.02.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE