Lotnictwo Aviation International 2/2015

  LAI 2-2015Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe
  • Rosyjskie uzbro­je­nie dla Egiptu – Piotr Butowski
  • Obchody 75. rocz­nicy Bitwy o Anglię w Northolt – Paweł Bondaryk
  • Pierwsze wyre­mon­to­wane Su-22 prze­ka­zane Siłom Powietrznym – Łukasz Pacholski
  • Aktualności z kosmosu
  • Aktualności cywilne
  • Defilada nad Warszawą – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona
  • Air Show 2015 w Radomiu – Bartosz Bera
  • XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – Maciej Szopa
  • Śmigłowcowy koniec lata – Miłosz Rusiecki, Paweł Bondaryk
  • Długoterminowe pro­gnozy rynku lot­ni­czego – Jerzy Liwiński
  • Salon Lotniczo-Kosmonautyczny MAKS na roz­drożu – Piotr Butowski
  • USMC Weapons and Tactics Instructor Course 2 – 15 – Séan Wilson, Steven Valinski, Paul Mulligan
  • JSTARS reka­pi­ta­li­za­cja pro­gramu – Paweł Henski
  • New Horizons. Wyprawa ku krań­com Układu Słonecznego Waldemar Zwierzchlejski
  • MiG-21Pfm druga gene­ra­cja „dwu­dzie­stego pierw­szego” (Część II) – Jerzy Gruszczyński, Michał Fiszer