Lotnictwo Aviation International 1/2016

  Lotnictwo Aviation International 1/2016 - okładka

  Lotnictwo Aviation International 1/2016 — okładka

  Spis tre­ści:

  • Minoga, a może Ka-27 lub Mi-14? – Piotr Butowski
  • Francuzi kupują kolejne C‑130 Hercules – Marek Łaz
  • Polskie bez­za­ło­gowce wesprą Służbę Ochrony Kolei i PKP – Maciej Szopa
  • Strategiczny Przegląd Obronny w Wielkiej Brytanii – Łukasz Pacholski
  • Podpisanie umowy na dostawę samo­bież­nych prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych Poprad – Maciej Szopa
  • Pożegnanie buł­gar­skich MiG-21 – Chavdar Garchev
  • Bell Helicopters AH-1Z Viper czarny koń w prze­targu na Kruka? – Maciej Szopa
  • Sikorsky CH-53K King Stallion. Mocarz na miarę XXI wieku – Łukasz Pacholski
  • Baltic Air Policing 2015 – Bartosz Bera
  • Renesans sys­te­mów IRST w lot­nic­twie Stanów Zjednoczonych – Paweł Henski
  • Syria – nowe obli­cze ope­ra­cji „Chammal” – Marek Łaz
  • Śmigłowce Jej Królewskiej Mości – Tadeusz Wróbel
  • Łódź lata­jąca-amfi­bia. ShinMaywa US‑2 Leszek A. Wieliczko
  • Walcząc ze smo­kiem. Lockheed U‑2 – Séan Wilson
  • Trzy nowe chiń­skie rakiety nośne (cześć II) – Waldemar Zwierzchlejski
  • Podlaska Wytwórnia Samolotów. PWS-24 pierw­szy seryjny pol­ski samo­lot komu­ni­ka­cyjny – Jerzy Liwiński

  W sprze­daży od 20 stycz­nia.