Lotnictwo Aviation International 1/2015

  LAI 1-2015Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe
  • Alenia Aermacchi M‑346 Master w pol­skich bar­wach – Maciej Szopa
  • Problemy nie­do­boru pilo­tów samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych – gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński
  • Aktualności z kosmosu
  • Aktualności cywilne
  • Międzynarodowe pokazy lot­ni­cze Royal International Air Tatoo 2015 – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona, współ­praca: Norbert Czajkowski
  • Bell Boeing V‑22 Osprey w służ­bie ame­ry­kań­skich sił zbroj­nych – Paweł Henski
  • Dostawy i moder­ni­za­cja F‑16 – Łukasz Pacholski
  • Transport lot­ni­czy w 2014 r. – Jerzy Liwiński
  • WSK „PZL Swidnik” S.A. Krajobraz po prze­targu – Paweł Bondaryk
  • Bezzałogowce WB Electronics dla Sił Zbrojnych RP – Maciej Szopa
  • Samoloty Sił Powietrznych Islamskiej Republiki Iranu – Robert Czulda
  • MiG-21PFM druga gene­ra­cja „dwu­dzie­stego pierwszego”(Część I) – Jerzy Gruszczyński, Michał Fiszer