Lotnictwo Aviation International 10/2019

  Lotnictwo Aviation International 10/2019

  Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe – Piotr Butowski, Paweł Henski,Stanisław Kutnik, Waldemar Zwierzchlejski
  • Aktualności z kosmosu – Waldemar Zwierzchlejski
  • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
  • XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Lotnictwo i obrona powietrzna – Stanisław Kutnik
  • Lotnicze pro­po­zy­cje dla Polski. Leonardo na MSPO – Łukasz Pacholski
  • Program Drop. Nowe samo­loty trans­por­towe dla Sił Powietrznych – Łukasz Pacholski
  • Tajwańska oferta na MSPO 2019 – Robert Czulda
  • Międzynarodowy Salon Lotniczo-Kosmonautyczny MAKS 2019 – Piotr Butowski
  • Transport lot­ni­czy w 2018 r. w sta­ty­styce – Jerzy Liwiński
  • Strefa tur­bu­len­cji. Rosyjski prze­mysł lot­ni­czy – Piotr Butowski
  • Francusko-indyj­skie ćwi­cze­nie lot­ni­cze „Garuda VI” – Joris van Boven, Alex van Noye
  • Tylko dla orłów. Ćwiczenie „Anatolian Eagle 2019” – George Karavantos
  • Defilada „Wierni Polsce”. Katowice, 15 sierp­nia 2019 r. – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona
  • Wahadłowce kosmiczne X‑37B i ich misje – Paweł Henski
  • Chandrayaan‑2. O włos od suk­cesu– Waldemar Zwierzchlejski
  • Focke-Wulf Fw 190. Wersje myśliw­sko-bom­bowe – i sztur­mowe (część III) – Marek J. Murawski

  W sprze­daży od 9.10.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE