Lotnictwo Aviation International 10/2018

  Lotnictwo Aviation International 10/2018

  Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe – Krzysztof Kuska, Łukasz Pacholski
  • Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski
  • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
  • Transport lot­ni­czy na świe­cie w 2017 r. – Jerzy Liwiński
  • Lotnicze aspekty MSPO 2018 – Maciej Szopa
  • Idealny part­ner dla F-35. Wywiad z pra­cow­ni­kami Lockheed Martin: Randallem L. Howardem z działu roz­woju sprze­daży F-16, Markiem D. Johnsonem star­szym mena­dże­rem działu komu­ni­ka­cji i Joe Breenem z działu roz­woju biz­nesu mię­dzy­na­ro­do­wego – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • C295 w pro­gra­mach Płomykówka i Rybitwa. Wywiad z Augustinem Bennasarem, kie­row­ni­kiem sprze­daży Airbus Defence and Space na Europę i Wspólnotę Niepodległych Państw – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Ograniczają nas tylko prawa fizyki. Wywiad z Ilanem Bublilem, dyrek­to­rem regio­nal­nym mar­ke­tingu i sprze­daży firmy ELTA Systems – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Apache a sprawa pol­ska. Wywiad z Gene Cunninghamem, wice­pre­ze­sem ds. glo­bal­nej sprze­daży Boeinga – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Załoga Apache o urzą­dze­niu LUZES II/M. Wywiad z chief war­rant offi­cer Joelem Garzellanim, pilo­tem śmi­głowca bojo­wego AH-64E Apache Guardian US Army – Maciej Szopa
  • Black Hawk to nasza spe­cja­li­za­cja. Wywiad z Januszem Zakręckim, pre­ze­sem Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Innowacyjny samo­lot tur­bo­śmi­głowy ILX-34. Wywiad z Jerzym Żółtakiem, dyrek­to­rem Centrum Nowych Technologii oraz Konradem Kozaczukiem, dyrek­to­rem Centrum Techno- logii Kompozytowych Instytutu Lotnictwa – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Polski sek­tor kosmiczny coraz sil­niej widoczny w Kielcach – Kamil Mazurek
  • Lockheed Martin Space na MSPO 2018. Wywiad z Stevem J. Skladankiem, star­szym mana­ge­rem działu roz­woju biz­nesu Lockheed Martin Space – Kamil Mazurek
  • IAI pre­zen­tuje Polsce tan­ko­wiec powietrzny – Stanisław Kutnik
  • XXVI MSPO. Obrona prze­ciw­lot­ni­cza i prze­ciw­ra­kie­towa – Adam M. Maciejewski
  • Forum Armia 2018 – Piotr Butowski
  • Kamow Ka-52 w kon­flik­cie syryj­skim – Marcin Gawęda
  • Typhoony w Akrotiri – Paweł Bondaryk
  • Letnia wizyta F-22A Raptor w Europie – Alex van Noye, Joris van Boven
  • Wojskowa Straż Pożarna z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu – Krzysztof Kuska
  • Szkolenie holen­der­skich pilo­tów F-16 w Arizonie – Mike Schoenmaker, Niels Hoogenboom
  • Air Show 2018 to były wyjąt­kowe pokazy – Biuro Organizacyjne AIR SHOW 2018
  • Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2018 w obiek­ty­wie Andrzeja Amerskiego – Andrzej Amerski
  • Pakistańskie JF-17 Thunder w Polsce – Paweł Bondaryk
  • Upadek rosyj­skiej kosmo­nau­tyki – Waldemar Zwierzchlejski
  • Aerolinéas Argentinas. Linie z połu­dnia kon­ty­nentu – Michał Petrykowski

  W sprze­daży od 4.10.2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE