Wojsko i Technika – Historia 5/2017

Spis tre­ści: Polskie zagony pan­cerno-moto­rowe w 1920 r. – Michał Kuchciak PzKpfw I. Pierwszy z rodziny Panzerów (1) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczynski Polska bron pan­cerna w woj­nie…

  Wiropłaty potrzebne od zaraz

  Bez śmigłowców trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych. Są one przystosowane do wykonywania misji czysto bojowych, jak i całego wachlarza zadań pomocniczych.

  Lotnictwo roz­po­znaw­cze dla Sił Zbrojnych RP

  Samoloty wielozadaniowe F-16C/D Jastrząb, wraz z cały czas poszerzanym pakietem uzbrojenia, znacząco wpłynęły na wzrost potencjału bojowego polskich Sił Powietrznych. Jednak nie są one i…

  Współpraca PGZ z zagra­nicz­nymi fir­mami zbro­je­nio­wymi

  Jednym z celów utworzonej w grudniu 2013 Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. było powołanie do życia podmiotu w polskiej branży obronnej, który byłby zdolny do wchodzenia…

  Słowackie Black Hawki

  Sikorsky UH-60 Black Hawk to dziś jeden z najpopularniejszych wielozadaniowych śmigłowców wojskowych na świecie, opracowany w latach 70. jako następca innego legendarnego wiropłata – Bella…

  Strategiczny ele­ment wypo­sa­że­nia Orki

  W toczącej się obecnie w Polsce debacie na temat realizacji projektu pozyskania okrętów podwodnych nowego typu Orka, górę wzięły ostatnio zagadnienia gospodarczo-ekonomiczne, spychając na plan…

  Śmigłowiec AW101 w zada­niach CSAR

  Współczesne działania wojskowe pokazują, jak ważnym elementem sił zbrojnych są wyspecjalizowane śmigłowce do wsparcia działań specjalnych i ewakuacji medycznej, które kryją się pod skrótem CSAR…

  Antracyt Plus – wir­tu­alna szkoła ognia

  Celem zastosowania symulatorów i trenażerów w szkoleniu artylerzystów było dotąd przede wszystkim ograniczenie kosztów zużywanej amunicji i zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć poligonowych. Nowy polski symulator…

  Jelcz wczo­raj, dziś i jutro

  Zakłady w Jelczu są dostawcą sprzętu transportowego dla Sił Zbrojnych RP w zasadzie od początku swojego funkcjonowania. Niemniej wersje typowo zmilitaryzowane przygotowano w nich dopiero…

  Żmija i Mustang z Conceptu

  26 lipca br. Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IU/52/X-75/ZO/NZO/DOS/SS/2015 na dostawę pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija (WiT 9/2016).

  LM-61M – ewo­lu­cja pol­skich moź­dzie­rzy 60 mm

  Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., premierowo prezentują na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego najnowszą koncepcję modułowego 60 mm moździerza LM-61M, przystosowanego…

  Systemy dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia ogniem

  W ostatnich latach firma WB Electronics S.A., spółka wiodąca WB Group, była postrzegana przede wszystkim przez pryzmat swoich prac związanych z bezzałogowymi powietrznymi systemami rozpoznawczymi…

  Šumadija – serb­ski Homar

  Republika Serbska i kontrolująca znaczną część lokalnego przemysłu obronnego firma Jugoimport SDPR J.P. kilkukrotnie udowodniły, że potrafią zaoferować ciekawe produkty ze sfery techniki wojskowej i…

  Broń bali­styczna Republiki Korei

  23 czerwca 2017 r. Republika Korei przeprowadziła udaną próbę nowego balistycznego pocisku rakietowego, określonego jako Hyonmu-2C, nad którym prace trwały od kilku ostatnich lat.

  Polonizacja amu­ni­cji 155 mm

  W ostatnich dniach 11. Mazurski Pułk Artylerii z Węgorzewa zakończył przejmowanie od Huty Stalowa Wola S.A. ostatnich egzemplarzy 155 mm armatohaubic samobieżnych Krab pierwszego dywizjonowego…

  T-72B3 w woj­nie o Donbas

  Kiedy w sierpniu 2014 r. znacznie pogorszyło się położenie sił prorosyjskich separatystów we wschodnich obwodach Ukrainy, doszło do interwencji zbrojnej regularnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.…

  Bojowy wóz pie­choty Rheinmetall Lynx

  W czerwcu i lipcu bojowy wóz piechoty Lynx KF 31 brał udział w długotrwałych próbach na poligonie Libavá w Republice Czeskiej, będących jednym z ważnych…

  Polska Grupa Zbrojeniowa – od powsta­nia do MSPO 2017

  Powstała w grudniu 2013 roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest obecnie największym i najważniejszym podmiotem branży obronnej w Polsce. Firma, będąca spółką matką kilkudziesięciu przedsiębiorstw,…

  Piąty rodzaj wojsk w budo­wie

  Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działalność 1 stycznia 2017 roku jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Do ich podstawowych zadań należy: przygotowanie militarnej obrony państwa na…

  Wyposażenie U-Bootów II wojny świa­to­wej

  Możliwość prowadzenia wojny U-Bootów – zwalczania okrętów nawodnych i transportowców przeciwnika – w największym stopniu zależała od zdolności wykrycia celu. Nie było to zadanie łatwe,…

  Stawiacze min z cywila

  Stawiacze min z cywila. W pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej rozwój Marynarki Wojennej był procesem bardzo powolnym. Jednostki pływające były – niestety –…

  Brytyjskie fre­gaty zim­nej wojny typ 81 Tribal

  Po zakończeniu II wojny światowej Wielka Brytania rozpoczęła, zakrojony na szeroką skalę, program budowy okrętów, skupiając się głównie na fregatach. Jedną z przełomowych decyzji wypracowanych…

  Mistrzowie dru­giego planu

  Jednostki pomocnicze, szczególnie te najmniejsze, nie wzbudzają podobnych emocji jak okręty pierwszoliniowe, stąd rzadko goszczą na łamach magazynów, takich jak nasz. Jednak bez ich udziału…

  Torpedy pol­skich okrę­tów pod­wod­nych

  Procedury zakupu nowych okrętów podwodnych mają ruszyć jeszcze w tym roku. Języczkiem u wagi programu Orka będzie zapewnienie zdolności do odpalania rakiet manewrujących dalekiego zasięgu.…

  Orka z Kilonii

  Projekt pozyskania okrętów podwodnych pod kryptonimem Orka, choć najdroższy ze wszystkich ujętych w programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, realizowanym w ramach Planu Modernizacji Technicznej…

  Kielecka pre­miera Borsuka

  Jedną z najważniejszych premier tegorocznego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego będzie prezentacja na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. modelu funkcjonalnego Nowego Bojowego, Pływającego Wozu Piechoty,…

  PT-17 i PT-91M2

  Wozy rodziny T-72, ich wersje rozwojowe i klony, nadal zresztą produkowane w kilku krajach, pozostają jednymi z najpopularniejszych obecnie czołgów o masie bojowej 40−:50 ton…

  Lotnictwo Wojska Polskiego w woj­nie z Ukraińcami cz.2

  Sukces wojsk gen. Wacława Iwaszkiewicza pozwalał stronie polskiej z optymizmem patrzeć na dalszy konflikt z Ukraińcami. Przed wznowieniem szeroko zakrojonych działań ofensywnych Wojsko Polskie zdecydowało…

  Amerykańskie pro­gramy śmi­głow­cowe cz.2

  Amerykańskie programy śmigłowcowe cz.2. Korpus Piechoty Morskiej USA realizuje program zastąpienia ciężkich śmigłowców transportowych CH-53E ich nowym modelem CH-53K. W najbliższych latach rozpocznie się również…

  Wariant mor­ski AW101

  W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który ma doprowadzić do wyposażenia Marynarki Wojennej w nowy śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych oraz ratownictwa…

  Morskie samo­loty patro­lowe bazo­wa­nia lądo­wego

  Rynek samolotów patrolowych bazowania lądowego podlega nieustannym zmianom. Ma to związek z postępem naukowo-technicznym, ale także zmianami geopolitycznymi i potrzebami wynikającymi z wykruszania się starych…

  Polskie Herkulesy po raz pierw­szy w euro­pej­skim ćwi­cze­niu lot­nic­twa trans­por­to­wego

  Podstawą każdego efektywnego systemu obrony, który tworzy wiele państw, jest unifikacja procedur oraz standaryzacja sprzętu i wyposażenia pozwalająca na szybkie formowanie mieszanych komponentów, które dzięki…

  Wojsko i Technika 9/2017

  Czasopismo militarne Wojsko i Technika 9/2017 Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł

   Suchoj Su-57 reko­men­do­wany do pro­duk­cji

   Pierwszego dnia MAKS 2017 otwierający salon prezydent Rosji Władimir Putin miał odwiedzić specjalnie dla niego przygotowany hangar z najnowszym prototypem T-50-9 rosyjskiego myśliwca piątej generacji…

   Systemy BSP dla Sił Zbrojnych RP

   Systemy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) to sprzęt bez którego coraz trudniej jest prowadzić działania na współczesnym polu walki. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wychodzi naprzeciw potrzebom…

   Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­lot­ni­czo-prze­ciw­ra­kie­towe cz.2

   Wdrożenie S-300W w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dowiodło, że jest możliwe skonstruowanie mobilnego systemu przeciwlotniczo-przeciwrakietowego. Szybkie postępy w dziedzinie elektroniki stworzyły możliwość doskonalenia…

   Morze 9/2017

   Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Orka z Kilonii – Tomasz Grotnik Torpedy pol­skich okrę­tów pod­wod­nych – Robert Rochowicz Mistrzowie dru­giego planu – Tomasz Grotnik Brytyjskie…

    Rosyjskie kola­bo­ra­cyjne for­ma­cje woj­skowe przy Wehrmachcie i Waffen-SS cz.2

    Przez cały okres trwania II wojny światowej Niemcy pojmali blisko 5,7 mln czerwonoarmistów, z których aż 3,3 mln zginęło w niemieckiej niewoli. Dodatkowo na okupowanych…

    Amerykańska armata prze­ciw­pan­cerna M3 kal. 37 mm

    W latach trzydziestych ubiegłego wieku US Army podjęła prace nad armatą przeciwpancerną dla piechoty i kawalerii. Miała ona zastąpić używane wcześniej działo „okopowe” M1 kal.…

    Zmotoryzować pepance

    Unowocześnienie uzbrojenia, m.in. w zakresie obrony przeciwpancernej, stawało się w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku jednym z wiodących zagadnień, gdy mowa o modernizacji Wojska Polskiego.

    Lotnictwo Aviation International 9/2017

    Czasopismo Lotnictwo Aviation International 9/2017

     Republic P-47 Thunderbolt

     P-47 Thunderbolt był najliczniej produkowanym amerykańskim samolotem myśliwskim w całej dotychczasowej historii. Do dziś pozostaje jednym z symboli amerykańskiej potęgi lotniczej podczas drugiej wojny światowej.…

     Pogromcy U-Bootów cz.2

     W 1943 r. U-Bootwaffe najlepsze lata miała już za sobą. Wzmożona produkcja i kilka nowinek technicznych były niczym w porównaniu z rozwojem ilościowym i jakościowym…

     Samolot bom­bowy Handley Page Halifax

     Jeden z trzech brytyjskich czterosilnikowych samolotów bombowych w okresie drugiej wojny światowej to Handley Page Halifax. Jego konkurentami były: Short Stirling, który jako bombowiec wykorzystywano…

     Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 5/2017

     Spis tre­ści: Samolot bom­bowy Handley Page Halifax (1) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Pogromcy U-Bootów. Lotnictwo w walce z okrę­tami pod­wod­nymi Kriegsmarine (2) – Tomasz Szlagor Samolot…

      Mustang runda druga

      18 lipca na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności (kryptonim…

      WZT-5 z Łabęd do Leopardów 2PL

      Wprowadzenie do służby w Wojskach Lądowych czołgów podstawowych Leopard 2A5, a także uruchomienie procesu modernizacji wozów wersji Leopard 2A4 do standardu 2PL, postawiło przed wojskowymi…

      Czołg pod­sta­wowy T-72B3

      9 maja w Moskwie, w czasie defilady z okazji Dnia Zwycięstwa, po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano najnowszą odmianę czołgu podstawowego T-72B3. Chociaż znacznie mniej efektowne…

      Pływający trans­por­ter opan­ce­rzony AAV7

      Skonstruowanie pływającego transportera opancerzonego było dla Stanów Zjednoczonych potrzebą chwili. Miało to miejsce podczas II wojny światowej, która dla Amerykanów toczyła się przede wszystkim na…

      Prezentacja i pokaz dyna­miczny gra­nat­ni­ków rodziny RPG-75

      19 lipca na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce zorganizowano prezentację i strzelania poligonowe trzech modeli jednorazowych granatników bezodrzutowych RPG-75. Wydarzenie przygotowały, wchodząca w…

      Uzbrójcie spo­śród sie­bie ludzi na wojnę

      Okres przełomu XX i XXI wieku w wielu aspektach był podobny do tzw. Belle époque, obejmującej czasy od zakończenia wojny francusko-pruskiej do wybuchu I wojny…

      IAMD & IBCS cz. II

      Rozwój systemu IBCS przebiega w cieniu zmienionej – nie wiadomo, czy na stałe – koncepcji systemu IAMD. Wymagania US Army odnośnie zastosowanych w IAMD rozwiązań…

      Wojsko i Technika 8/2017

      Czasopismo militarne Wojsko i Technika 8/2017 Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł

       Bujany-M

       O małych okrętach rakietowych projektu 21631 Bujan-M, stało się głośno po wystrzeleniu w nocy z 6 na 7 października 2015 r., przez trzy jednostki tego…

       HMS Duke of York – pra­wie ame­ry­kań­ski pan­cer­nik

       Po tym jak przygotowania do budowy pancerników King George V i Prince of Wales szły już pełną parą i ich konstrukcja miała ruszyć na początku…

       Hochseeflotte – wielka misty­fi­ka­cja?

       Jeśli nasz kochający Bóg nie pomoże Flocie, to nasze perspektywy wyglądają ponuro – pisał wielki adm. Alfred von Tirpitz w liście do swojej żony z…

       ORP Sokół. Druga kam­pa­nia śród­ziem­no­mor­ska

       We września 1941 r. ORP Sokół rozpoczął kampanię śródziemnomorską, o której pisaliśmy w „Morzu” 6/2017. Okręt wziął udział w 10 patrolach bojowych, zatapiając frachtowiec Balilla…

       Admirał ABC

       Admirał floty Sir Andrew Browne Cunningham – stąd znany pod przezwiskiem „Admiral ABC” – pierwszy wicehrabia Cunningham of Hyndhope, odznaczony m.in. Orderem Ostu, Wielkim Krzyżem…

       Z wizytą na Möldersie

       W majowym wydaniu „Morza” opublikowaliśmy fotoreportaż z Deutsche Marinemuseum w Wilhelmshaven. Zmarginalizowaliśmy wówczas największy z jego eksponatów – niszczyciel rakietowy Mölders – jeden z trzech…

       35 lat pod żaglami Iskry

       Drugi żaglowiec szkolny ORP Iskra ma szansę dorównać długowiecznością służby swojemu poprzednikowi. Pierwszy przemierzał morza i oceany równo 60 lat, z czego 50 pod biało-czerwoną…

       Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

       Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej rośnie, a wraz z nią zwiększa się liczba okrętów. Wymianie podlegają też ich systemy uzbrojenia, ujawniając jednocześnie, w których obszarach…

       Koniec floty spod biało-czer­wo­nej?

       Jak sięgnąć pamięcią w niedaleką historię XXI w., to w ciągu tych lat tylko dwa plany dotyczące wyposażenia technicznego Marynarki Wojennej RP zostały zrealizowane. Pierwszy…

       Pływające labo­ra­to­rium Profesor Siedlecki

       Był to największy i najsłynniejszy polski statek naukowo-badawczy dla rybołówstwa, jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju na świecie. Ta jednostka oceaniczna typu B424, którą dla Morskiego…

       Morze 8/2017

       Spis tre­ści: Jubileuszowa edy­cja MSPO uż wkrótce! Z kraju i ze świata BALTEXPO 2017 Koniec floty spod biało-czer­wo­nej? – Robert Rochowicz Bujany-M. Okręty rakie­towe naj­mniej­szego Kalibr(u)…

        Airbus poten­tat nie tylko lot­ni­czy

        Gdy pada nazwa Airbus, pierwszymi skojarzeniami są samoloty komunikacyjne A.320 i A.380, transportowe C295 oraz myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon. A przecież europejski koncern, drugi po…

        Samolot trans­por­towy C-130 Hercules w Europie

        Lockheed Martin C-130 Hercules to prawdziwa ikona wojskowego taktycznego transportu powietrznego i jednocześnie wyznacznik standardu dla innych konstrukcji tego typu na świecie. Możliwości i niezawodność…

        Pocisk prze­ciw­ra­dio­lo­ka­cyjny AARGM

        Do grona państw, dysponujących dedykowanymi środkami do przełamania obrony przeciwlotniczej przeciwnika zamierza dołączyć Polska. W pociski przeciwradiolokacyjne mają zostać dozbrojone wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-16 Jastrząb.

        A-10C Thunderbolt II

        Po raz kolejny Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zastanawiają się nad wycofaniem samolotów szturmowych A-10C Thunderbolt II. Wydaje się, że ta legendarna konstrukcja może nie przetrwać…

        113. Skrzydło Capital Guardian

        Wcześnie rano stołeczne miasto Waszyngton chyba wciąż śpi, kiedy ciszę zakłóca głośny huk dwóch startujących na dopalaniu myśliwców F-16, z pasa startowego Połączonej Bazy Andrews.…

        Holenderskie AH-64D Apache

        W 1995 r. Ministerstwo Obrony Holandii podpisało kontrakt na dostawę 30 śmigłowców bojowych Boeing AH-64D Apache. W następnym roku Królewskim Sił Powietrznych Holandii dostarczono 12…

         Amerykańskie pro­gramy śmi­głow­cowe

         Po okresie problemów proceduralno-budżetowych, z dziesięcioletnim opóźnieniem ruszyły programy zakupu nowych śmigłowców dla prezydenta Stanów Zjednoczonych (program VXX) oraz śmigłowców ratownictwa bojowego dla Sił Powietrznych…

         Airbus A400M

         A400M to ciężki samolot transportowy produkowany przez firmę Airbus Defence and Space. Pierwsze prace koncepcyjne nad transportowcem nowej generacji zaczęły się w latach osiemdziesiątych ubiegłego…

         AIR SHOW 2017 histo­ria i teraź­niej­szość

         O tegorocznych pokazach AIR SHOW w Radomiu rozmawiamy z Dyrektorem Biura Organizacyjnego, pułkownikiem Kazimierzem Dyńskim.

         Nie tylko Żwirko i Wigura

         Pierwsza w wolnej Polsce impreza samolotowa, mająca cechy sportowej rywalizacji, odbyła się 28 września 1919 r. w Poznaniu z inicjatywy Inspektora Wojsk Lotniczych gen. Gustawa…

         Embraer KC-390 debiu­tuje w locie

         Wojskowy samolot transportowy KC-390, największy samolot brazylijskiego Embraera i największy samolot kiedykolwiek zbudowany w Ameryce Południowej, przybył do Paryża aby po raz pierwszy uczestniczyć w…

         Wznowienia pro­duk­cji myśliw­ców F-22A Raptor nie będzie

         Zakończenie produkcji samolotów myśliwskich dominacji w powietrzu (Air Dominance Fighter) Lockheed Martin F-22A Raptor było podyktowane dużymi kosztami ich wytwarzania i eksploatacji oraz brakiem równorzędnych…

         Zmodernizowany Mi-2 MSB

         Motor Sicz to ukra­iń­ska firma z Zaporoża, która w wyniku roz­padu ZSRR prze­jęła radziec­kie tech­no­lo­gie i linie pro­duk­cyjne sil­ni­ków lot­ni­czych, samo­lo­to­wych i śmi­głow­co­wych. Poza tym moder­ni­zuje ona śmi­głowce będące…

         Światowa jakość i suk­cesy: bez­za­ło­gowe sys­temy WB Group

         Nad Wisłą od dawna mówi się o potrzebie innowacyjności, dzięki której Polska ma przestać liczyć się na świecie przede wszystkim jako rezerwuar niedrogiej, dobrze wykwalifikowanej…

         International Paris Air Show 2017: lot­nic­two komu­ni­ka­cyjne

         Tegoroczny 52. paryski salon lotniczy zaskoczył liczbą premier nowych typów i nowych wariantów statków powietrznych. Wśród światowych premier lotnictwa komunikacyjnego były takie konstrukcje jak Airbus…

         AW101 jest ide­al­nie dosto­so­wany do potrzeb Wojska Polskiego

         Z Krzysztofem Krystowskim, wiceprezesem Leonardo Helicopters o technologicznej przewadze śmigłowca AW101 oraz nowościach związanych z ofertą przemysłową Leonardo i WSK „PZL-Świdnik” S.A. w postępowaniach na…

         Potyczka koło Marsali

         W marcu 1943 r., głównie za sprawą lotnictwa Aliantów, do wojsk Osi broniących się w Tunezji dotarła tylko połowa zaopatrzenia wysyłanego na większych transportowcach. W…

         Stawiacz min Olav Tryggvason cz.2

         7 stycznia 1943 r. okręt znów powołano do operacji minowych. Nowym zadaniem Brummera było postawienie ofensywnej zagrody „Bantos B” na akwenie na wschód od Półwyspu…

         Początki pan­cer­ni­ków typu Queen Elizabeth cz.2

         W zaakceptowanej do budowy wersji, okręt był serią kompromisów. To w zasadzie można powiedzieć o każdej jednostce pływającej, gdyż zawsze z czegoś trzeba było rezygnować…

         Holenderskie okręty pod Kamperduin i ich załogi

         O bitwie pod Kamperduin z 11 października 1797 r., znacznie szerzej znanej w angielskiej wersji geografii jako bitwa pod Camperdown, czytał każdy zainteresowany historią wojen…

         Statki ratow­ni­cze typów R-17 i R-27

         Zbudowane w ciągu kilku pierwszych lat 70. ub.w. statki ratownicze na wiele lat zaspokoiły potrzeby Polskiego Ratownictwa Okrętowego w sprzęt niezbędny do ratowania mienia i…

         Grayback i Growler

         W czerwcu 1953 r. Departament Obrony USA podpisał umowę z firmą Chance Vought na opracowanie rakiety skrzydlatej przenoszącej głowicę termonuklearną na odległość ponad 1600 km…

         Marynarskie świę­to­wa­nie. Lata 1951 – 1959

         W 1951 r. ustanowiono nowe święto marynarskiego rodzaju sił zbrojnych – Dzień Marynarki Wojennej. Zostało ono wpisane w cykl imprez państwowych z okazji Dni Morza,…

         Dzwon Kujawiaka

         Nurkowie czwartej międzynarodowej ekspedycji „The Rising Heart of L72”, niemal dokładnie w 75. rocznicę zatonięcia na minie ORP Kujawiak, w odległości kilku mil morskich od…

         Lotnictwo Aviation International 8/2017

         Czasopismo Lotnictwo Aviation International 8/2017

          Lotniskowiec Graf Zeppelin i jego samo­loty pokła­dowe

          Prawie równocześnie z zamówieniem na skonstruowanie pokładowego samolotu wielozadaniowego firma Arado otrzymała od Technisches Amt des RLM zamówienie na przygotowanie jednomiejscowego myśliwca pokładowego.

          Bitwa o Prusy Wschodnie w 1945 r. cz.2

          Królewiec oczywiście został uznany za „twierdzę”. Decyzją Hitlera z 27 stycznia 1945 r. na jej komendanta wyznaczono generała Otto Lascha. Sztab 3. Armii Pancernej ewakuował…

          Afryka Wschodnia 1940 – 1941: impe­rialne marze­nia Duce

          W ostatnich dziesięcioleciach XIX w. większość atrakcyjnych ziem Czarnego Lądu miała już swych europejskich władców. Włosi, którzy dołączyli do grona kolonizatorów dopiero po zjednoczeniu kraju,…

          Pięść Mussoliniego. Czołgi Królestwa Włoch w latach 1917 – 1945

          Włoskie wojska lądowe okresu drugiej wojny światowej zapisały się w pamięci jako przysłowiowi chłopcy do bicia dla aliantów, ratowani tylko przez Deutsche Afrika Korps.

          Niezatapialny lot­ni­sko­wiec. Malta w latach II wojny świa­to­wej

          Trzy zamieszkałe i kilka niezamieszkałych wysp, tworzących razem obecne państwo Malta – a co Maltą nazywano od wieków, choć archipelag różnych miał władców – leży…

          Włoska ofen­sywa w Egipcie w 1940 r.

          Libia była włoską kolonią od 1912 r. Dzięki temu Włochy w razie konfliktu z Wielką Brytanią mogły w krótkim czasie i w kilku miejscach przerwać…

          Wojsko i Technika – Historia 4/2017

          Spis tre­ści: Walka ska­zana na porażkę. Włoska ofen­sywa w Egipcie 1940 r. – Leszek Molendowski Niezatapialny lot­ni­sko­wiec. Malta w latach II wojny świa­to­wej – Michał Fiszer, Jerzy…

           AGM-88E AARGM – odpo­wiedź na współ­cze­sne wyzwa­nia

           Jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i NATO są rosyjskie systemy antydostępowe A2/AD (Anti-Access/Area Denial), rozwijane od dłuższego czasu przez Federację Rosyjską.

           IAMD & IBCS

           Rozpoczęcie w ubiegłym roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej starań o ewentualny zakup w Stanach Zjednoczonych, w ramach programu Wisła, systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą IBCS było…

           XI Międzynarodowa Wystawa AIR FAIR

           W dniach 26-27 maja 2017 r. na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. (WZL nr 2 S.A.) w Bydgoszczy odbyła się XI Międzynarodowa Wystawa…