Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Przegląd roz­woju pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego

Główne elementy, składające się na decyzję o nabyciu przez Polskę samolotów wielozadaniowych F-16, o których Bruce Lemkin, Zastępca Podsekretarza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowych,…

AW101 wal­czy o zwy­cię­stwo w dwóch obsza­rach zasto­so­wa­nia

Z Krzysztofem Krystowskim, wiceprezesem Leonardo Helicopters, o ofercie tej grupy, w skład której wchodzi PZL-Świdnik S.A., w przetargu na śmigłowce dla Sił Zbrojnych RP, potencjale…

Lotnictwo Aviation International 6/2017

Czasopismo Lotnictwo Aviation International 6/2017

  Lotniskowiec Graf Zeppelin i jego samo­loty pokła­dowe

  Już przed wybuchem I wojny światowej dowództwo niemieckiej marynarki wojennej zwróciło uwagę na znaczenie rozpoznania z powietrza w przyszłej wojnie morskiej. Ówczesne samoloty bazujące na…

  Operacja pomor­ska 1945 r

  Po rozbiciu niemieckiej linii obrony na Wiśle w styczniu 1945 r. znaczna część zajmującej polskie tereny Armii Czerwonej zwróciła się na północ, atakując na całej…

  Estonia, Łotwa i Litwa w latach 1941 – 1945

  Estonia, Łotwa i Litwa razem mają w sumie obszar połowy Polski, ale raptem szóstą część jej ludności. Te małe państwa – przede wszystkim dzięki umiejętnym…

  Tidespring odmie­nia obli­cze RFA

  Zabezpieczenie logistyczne działań okrętów Royal Navy już od ponad 115 lat jest wykonywane przez należące do Royal Fleet Auxiliary, wyspecjalizowane jednostki, których załogi w całości…

  Wszechmocny z Iranu – druga odsłona

  15 kwietnia br. prezydent Islamskiej Republiki Iranu Hasan Rowhani wziął udział w pokazie nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego – już kupowanego lub dopiero planowanego do…

  Program F-35 w pierw­szych mie­sią­cach roku

  Początek roku był ciekawym okresem dla programu myśliwca Lockheed Martin F-35 Lightning II. Z jednej strony odnotowano kolejne postępy prac badawczo-rozwojowych i prób na terenie…

  Nowości pro­gramu S-70 Black Hawk

  Międzynarodowe postępy programów S-70i Black Hawk International i UH-60M Black Hawk w ostatnich tygodniach i miesiącach nie budziły na krajowym „podwórku” większego zainteresowania, mimo rozpoczęcia…

  PMV Survivor dla Policji

  W połowie grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach…

  Wojskowe cię­ża­rówki Tatry dla Sił Zbrojnych RP

  Ciężarówki Tatry są dobrze znane w naszym kraju. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej użytkują je z powodzeniem już od kilku dekad, w wielu odmianach bazowych i…

  Wystawa IDEX-2017

  Międzynarodowa wystawa i konferencja International Defence Exhibition IDEX-2017 w Abu Zabi to przedsięwzięcie, na którym można zapoznać się z nowościami w sferze uzbrojenia oraz sprzętu…

  Brytyjska 21. Grupa Armii w wal­kach na fron­cie zachod­nim w 1945 r.

  Cztery ostatnie miesiące wojny na Zachodnioeuropejskim Teatrze działań Wojennych to u nas wciąż mało znany etap II wojny światowej, choć w działaniach tych uczestniczyła polska…

  Bitwa o Prusy Wschodnie 1945

  Wtargnięcie do Prus Wschodnich stanowiło część składową ogólnego strategicznego natarcia Armii Czerwonej od Bałtyku do Karpat, rozpoczętego 12-14 stycznia 1945 r., jak informuje „Wielka sowiecka…

  Niezwykłe dzieje statku Hetman

  Latem 2015 r., kiedy panująca w kraju susza spowodowała znaczny spadek wód Wisły, nieuregulowana rzeka zaczęła odsłaniać swoje tajemnice. I tak, 27 lipca, pewne poruszenie…

  Od Duchess do LCT-427

  W latach II wojny światowej wielu okrętom Royal Navy przydarzyło się zderzenie z inną jednostką pływającą. „Stłuczki” odnotowywano niemal codziennie, kolizje oznaczające dłuższe remonty nie…

  Bitwa w Zatoce Kula

  W trakcie wojennych zmagań na Pacyfiku o archipelag Salomona w nocy z 5 na 6 lipca 1943 r. doszło do bitwy w zatoce Kula, pomiędzy wyspami…

  Polskie nisz­czy­ciele na szkla­nych nega­ty­wach Beken & Son

  80 lat temu, 7 maja 1937 r., wykonano fotografię idącego z maksymalną prędkością ORP Grom. Zdjęcie znane z druków reklamowych stoczni J. Samuel White &…

  ORP Grom – plany i reali­za­cja

  Oprócz 80-lecia podniesienia bandery, 4 maja mija kolejna rocznica zatopienia ORP Grom. Była to pierwsza tak poważna strata Polskiej Marynarki Wojennej w akcjach na Zachodzie,…

  Niemieckie Muzeum Morskie w Wilhelmshaven

  Deutsche Marinemuseum w Wilhelmshaven nie jest największą tego typu placówką w Niemczech. Ma jednak przewagę nad innymi. Dają ją prawdziwe okręty i liczne eksponaty wielkogabarytowe.

  Duńskie kutry tor­pe­dowe 1947 – 1990

  Specyfika morza zamkniętego, takiego jak np. Bałtyk sprawia, że w czasie konfliktu zbrojnego państwa mające do niego dostęp mogą bardzo łatwo zostać odcięte od szlaków…

  Bezzałogowce Skylark-1 w Siłach Zbrojnych Republiki Słowackiej

  Jedyną jednostką Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej, która wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne klasy mini do zadań wywiadowczych, obserwacji i rozpoznania ISR jest 5. Pułk Specjalnego Przeznaczenia…

  Dynamit Nobel Defence – sku­teczne gra­nat­niki i part­ner­stwo prze­my­słowe

  Ministerstwo Obrony Narodowej stoi przed koniecznością dokonania wyboru jednorazowego ręcznego granatnika dla Wojska Polskiego, w tym pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.

  JAŚMIN – jedyny pol­ski, kom­plek­sowy, zuni­fi­ko­wany i gotowy

  Nadal nie wiadomo, kiedy rozpoczną się dostawy do Sił Zbrojnych RP nowych zautomatyzowanych systemów dowodzenia, informatycznego wsparcia działań wojsk itp., bez których nie może sprawnie…

  Rakietowa defi­lada w Pjongjangu

  Koreańska Republika Ludowo-Demo-kratyczna kontynuuje konfrontacyjny kurs w swej polityce zagranicznej. Do niedawna jej przywódcy stosowali taktykę „dwa kroki do przodu, krok do tyłu”, czyli najpierw…

  Bojowy wóz pie­choty Kurganiec-25

  Związek Radziecki był niemal do końca swego istnienia światowym liderem w dziedzinie bojowych wozów piechoty. Wprawdzie idea stworzenia silnie uzbrojonego transportera opancerzonego pojawiła się jeszcze…

  Wojsko i Technika 5/2017

  Czasopismo militarne Wojsko i Technika 4/2017 Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł

   Gepardy czyli wymę­czony suk­ces

   Stocznia Zielonodolska im. A. M. Gorkiego przygotowuje do przekazania Wietnamowi trzecią i czwartą fregatę typu Gepard 3.9. Druga para tych okrętów została zamówiona po tym,…

   Wojsko i Technika – Historia 3/2017

   Spis tre­ści: Bitwa o Prusy Wschodnie w 1945 r. (1) – Władimir Bieszanow Brytyjska 21. Grupa Armii w wal­kach na fron­cie zachod­nim w 1945 r. – Michał Fiszer, Jerzy…

    Iniohos 2017. Międzynarodowe ćwi­cze­nie lot­ni­cze

    Iniohos znaczy po grecku rydwan. Taki kryptonim noszą najważniejsze ćwiczenia prowadzone przez Siły Powietrzne Grecji – Polemiki Aeroporia.

    Izmir Cougars. Lotnictwo Sił Lądowych Turcji

    Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie lotniczego wsparcia naszym Siłom Lądowym w określonym miejscu i czasie, jako Pułk Lotnictwa Sił Lądowych dowodzony przez Dowództwo Lotnictwa Sił…

    Astronautyka na roz­drożu

    Na początku lat 70. XX wieku wszystko wydawało się proste. Człowiek kilkakrotnie wylądował na Księżycu, założenie na nim stałej bazy miało być jedynie kwestią czasu,…

    Iran Air nie­zre­ali­zo­wane aspi­ra­cje

    Iran to drugie pod względem wielkości państwo w regionie Zatoki Perskiej, które w najnowszej historii przechodziło wiele przeobrażeń i gwałtownych zmian politycznych. To także fascynująca…

    Polskie lot­nic­two woj­skowe w latach 1962 – 1969

    Sześć lat dowodzenia Wojskami Lotniczymi i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (WL i OPL OK) przez gen. dyw. pil. Jana Frey-Bieleckiego nie wszystkim jego przełożonym, tak…

    Morze 5/2017

    Spis tre­ści: Z kraju i ze świata Gepardy — czyli wymę­czony suk­ces – Tomasz Grotnik Duńskie kutry tor­pe­dowe 1947 – 1990 – Wojciech Zawadzki Niemieckie Muzeum Morskie w Wilhelmshaven – Tomasz…

     Mi-2. Wersje woj­skowe

     W sierpniu 2016 r. niepostrzeżenie minęła pięćdziesiąta rocznica uruchomienia w zakładach WSK Świdnik seryjnej produkcji śmigłowca Mi-2. W bieżącym roku złoty jubileusz świętują Mi-2 służące…

     OA-X ame­ry­kań­ski pro­gram budowy lek­kiego samo­lotu wspar­cia

     Od blisko dekady w Pentagonie trwa dyskusja nad ewentualnym zakupem lekkich samolotów szturmowo-rozpoznawczych. Miałyby one wspierać działania amerykańskich sił specjalnych oraz jednostek regularnych w konfliktach…

     Szturmowce MacArthura. „Air Apaches” i Morze Południowochińskie cz.3

     Gdy na przełomie 1944 i 1945 r. Amerykanie zdobyli pierwsze przyczółki na Filipinach, rozpoczął się nowy rozdział w wojnie powietrznej na Pacyfiku.

     Lotnictwo Aviation International 5/2017

     Czasopismo Lotnictwo Aviation International 5/2017

      Amerykańskie krą­żow­niki lek­kie typu Brooklyn

      Amerykańskie krążowniki lekkie typu Brooklyn pojawiły się jako odpowiedź na podstępne wyzwanie Japończyków, którzy – wyczerpawszy przyznane im limity tonażowe dla krążowników „waszyngtońskich” – opracowali…

      Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 cz.3

      Brytyjczycy wystawili do działań w Europie Zachodniej trzy dywizje pancerne, najczęściej przydzielane po jednej do trzech korpusów brytyjskiej 2. Armii – VIII, XII i XXX…

      Boforsy to nie wszystko

      Wprowadzenie na wyposażenie Wojska Polskiego nowoczesnych armat przeciwlotniczych szwedzkiej firmy Bofors oznaczało konieczność dopasowania do nich odpowiedniego ciągnika oraz ukompletowania pozostałych, motorowych elementów baterii przeciwlotniczych.

      Generał Kazimierz Sosnkowski. Najsłynniejszy pol­ski Szef

      Kariera Kazimierza Sosnkowskiego od początku do końca była nietypowa. Współzałożyciel Związku Walki Czynnej, najbliższy współpracownik Komendanta za czasów Legionów internowany wraz z nim w Magdeburgu,…

      Dierzkij – nowa rosyj­ska kor­weta wie­lo­za­da­niowa

      28 października 2016 r. w petersburskiej stoczni Siewiernaja Wierf’, pod numerem stoczniowym 1009, położono stępkę korwety wielozadaniowej Dierzkij, prototypowej jednostki projektu 20386, przeznaczonej dla Wojenno-Morskowo…

      Nadchodzi CZ P-10

      Marka CZ od dziesięcioleci jest synonimem wysokiej jakości, a przy tym atrakcyjnych cenowo, pistoletów samopowtarzalnych z mechanizmem uderzeniowym typu kurkowego (z kurkiem odkrytym). Dziś Česká…

      Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 3/2017

      Spis tre­ści: Samolot sztur­mowy Henschel Hs 129 (2) – Marek J. Murawski Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 (3) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczynski Curtiss P-40 (2)…

       Na Bałkanach drgnęło – Bułgaria i Rumunia moder­ni­zują siły powietrzne

       O ile na przestrzeni ostatnich dwóch dekad kraje bałkańskie przyzwyczaiły nas do tego, że raczej redukują swój potencjał militarny, szczególnie jeśli chodzi o siły powietrzne,…

       Wojskowe naczepy nisko­po­dło­gowe Grupy TII

       Niemiecka grupa przemysłowa Transporter Industry International GmbH (TII Group) powstała w 1995 roku w wyniku przekształceń i połączenia kilku podmiotów o dość wąskim, ale powiązanym…

       T-X – coraz bli­żej do wyboru

       Ostatnie trzy miesiące przeszły pod znakiem kolejnych wydarzeń związanych z programem T-X, w ramach którego ma zostać wybrany nowy odrzutowy samolot szkolno-treningowy dla Sił Powietrznych…

       Śmigłowcowy poker

       30 marca, podczas briefingu prasowego, wiceminister Bartosz Kownacki zaprezentował wstępne informacje dotyczące postępów w obu postępowaniach przetargowych, dotyczących zakupu nowych śmigłowców dla Sił Powietrznych i…

       Boeing 737 dla pol­skich VIP

       Niemal w ostatnich godzinach dostępności funduszy celowych, 31 marca, Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z Boeingiem kontrakt na zakup trzech samolotów Boeing 737-800, które będą wykorzystywane…

       Zakłady Mechaniczne Tarnów. Produkty utoż­sa­mione z potrze­bami użyt­kow­nika

       Nowe zadania stawiane funkcjonariuszom Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wymagają, z racji zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce…

       RGW gra­nat­niki prze­ciw­pan­cerne do każ­dej sytu­acji bojo­wej

       Wojsko Polskie stoi przed wyborem nowych ręcznych granatników przeciwpancernych. Dotychczas używane typy, wywodzące się z czasów Układu Warszawskiego, są dziś zupełnie przestarzałe i wyeksploatowane.

       CLAiO dla woj­ska i prze­my­słu obron­nego

       Dla obchodzącego w tym roku 70-lecie swego powstania poznańskiego Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw prace na rzecz wojska oraz przemysłu obronnego nie są co prawda…

       Nie tylko z powie­trza – okrę­towe i lądowe wyrzut­nie Hellfire’ów

       Pierwsze odpalenie kierowanego pocisku rakietowego AGM-114L Hellfire Longbow z okrętu typu LCS, przeprowadzone w lutym tego roku, to rzadki przykład użycia Hellfire'a z wyrzutni innej…

       Wisła jesz­cze w tym roku?

       W czasie konferencji prasowej, która odbyła się 31 marca, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował o aktualnym stanie realizacji programu systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej…

       Kompetentny part­ner pol­skiego prze­my­słu obron­nego

       Niemiecka firma FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH to jedno z wiodących europejskich przedsiębiorstw specjalizujących się w kompleksowym wsparciu cyklu życia gąsienicowych i kołowych pojazdów wojskowych.…

       Irańskie czołgi

       Przed kilkoma tygodniami Iran oficjalnie ogłosił uruchomienie produkcji nowego czołgu podstawowego Karrar. Opublikowano także serię dobrej jakości zdjęć pokazujących szczegóły konstrukcji tego wozu. Już na…

       Wzmocnić woj­ska lek­kie — Mobile Protected Firepower

       Przez długi czas w Stanach Zjednoczonych dominował pogląd, że US Army toczyć będzie walki przede wszystkim z przeciwnikiem o wiele słabszym pod każdym względem, do…

       Wojsko i Technika 4/2017

       Czasopismo militarne Wojsko i Technika 4/2017 Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł

        Pancerniki typu Sverige

        Tym dwuczęściowym tekstem kończymy cykl artykułów o szwedzkich pancernikach obrony wybrzeża. Omawia on trójkę okrętów, obrońców neutralności, bardzo potrzebnych krajowi przez trzy dekady i dwie…

        Krążowniki pro­jektu 68K cz.2

        W sensie architektury okręty proj. 68 – choć mające w pełni sowieckie pochodzenie – zachowały „włoskie korzenie”: pokład dziobowy ciągnący się na ponad 40% długości…

        Prawda czy fik­cja na temat rej­sów szpie­gow­skich?

        Jeżeli czegoś nie ma w aktach, to znaczy, że tego nie było – to słowa jednego z autorów niemieckich – Rainera Karlscha, który zajmował się…

        Projekt 96, zwany Malutkimi

        Projekt 96, zwany popularnie Malutkimi, był najliczniej reprezentowanym typem okrętów podwodnych w naszej flocie. Sześć jednostek podnosiło biało-czerwone bandery tylko przez 12 lat (pomiędzy 1954…

        Gowind 2500. Morska pre­miera

        Koncern DCNS jeszcze na początku bieżącego stulecia nie interesował się projektowaniem korwet z przeznaczeniem na eksport, odnosząc sukcesy w segmencie większych jednostek nawodnych – lekkich…

        Flota Bałtycka Federacji Rosyjskiej

        Federacja Rosyjska powoli, lecz konsekwentnie, realizuje proces modernizacji swojego Wojenno-Morskowo Fłota. Działania te nie ominęły także operującej po sąsiedzku Floty Bałtyckiej, która w przyszłym roku…

        Morze 4/2017

        Spis tre­ści: O Orce w Szczecinie – Tomasz Grotnik Z kraju i ze świata Jaki okręt pod­wodny dla Polski? Oferta nie­miecka – Robert Rochowicz Flota Bałtycka Federacji…

         F-4E i RF-4E Phantom II w grec­kim lot­nic­twie woj­sko­wym

         Historia użycia samolotów myśliwskich McDonnel Douglas F-4E Phantom II w Siłach Powietrznych Grecji zaczyna się 4 kwietnia 1974 r. Tego dnia, pierwszy myśliwiec F-4E wylądował…

         Gniazdo Gryfów Skaraborgs Flyflottilj F7

         Trwa pracowity poranek w Skrzydle Skaraborg w Såtenäs. Przybywają uczniowie szkolący się na wielozadaniowych samolotach myśliwskich Gripen, przyjeżdżając rowerami wraz ze swoimi instruktorami na płytę…

         Northrop Grumman X-47B

         Program eksperymentalnego bezzałogowego systemu powietrznego X-47B zrewolucjonizował dotychczasowe myślenie o pokładowym lotnictwie morskim udowadniając, że nawet w tak trudnym środowisku jest możliwe skuteczne operowanie bezzałogowców.

         Polskie lot­nic­two woj­skowe w latach 1956 – 1961

         W drugiej połowie lat pięćdziesiątych został zakończony proces ilościowego rozwoju Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. W końcu 1956 r. w jednostkach lotniczych było…

         Pocisk lot­ni­czy Brahmos-A

         Na wystawie Aero India 2017 w Bangalore pokazano wielozadaniowy samolot myśliwski Su-30MKI z podwieszoną na centralnej belce podkadłubowej między silnikami pełnowymiarową makietą kierowanego pocisku lotniczego…

         Wystawa Aero India 2017

         Aero India, jak każdą dużą wystawę lotniczą rozkręcają pieniądze. Po rozstrzygnięciu przetargu MMRCA i zrealizowaniu kilku innych zakupów dla Ministerstwa Obrony Indii, teraz nastąpiła chwila…

         Mi-2. Wersje cywilne

         W sierpniu 2016 roku minęła pięćdziesiąta rocznica uruchomienia w zakładach WSK Świdnik seryjnej produkcji śmigłowca Mi-2. W roku bieżącym złoty jubileusz świętują Mi-2 służące w…

         Włoskie bom­bowce nur­ku­jące cz.2

         Na przełomie lat 1940-1941 miało swój początek kilka projektów dostosowania już istniejących, klasycznych samolotów bombowych do roli bombowca nurkującego.

         Lotnictwo Aviation International 4/2017

         Czasopismo Lotnictwo Aviation International 4/2017

          Rajdy lot­ni­skow­ców Task Force 38 na japoń­ską bazę mor­ską w Kure w lipcu 1945 r.

          1 lipca zespół Task Force 38 opuścił zatokę Leyte i wyruszył z misją zaatakowania japońskich wysp macierzystych. Celem były lotniska, bazy morskie i stocznie, okręty,…

          F4U Corsair nad Okinawą. Task Force 58

          Bitwa o wyspę Okinawa, stoczona w dniach 1 kwietnia – 21 czerwca 1945 r., zakończyła się zwycięstwem Amerykanów w dużej mierze dzięki wsparciu lotnictwa.

          Iwo Jima 1945

          Maleńka wysepka Iwo Jima, o powierzchni zaledwie 21 km2, stała się areną niezwykle zaciętych walk w lutym 1945 r. Była to największa bitwa stoczona na…

          Wojsko i Technika – Historia 2/2017

          Spis tre­ści: Iwo Jima 1945 – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński F4U Corsair nad Okinawą. Task Force 58 (1) – Tomasz Szlagor Rajd lot­ni­skow­ców Task Force…

           Czy Bułgaria wybie­rze nowy myśli­wiec?

           9 grudnia ubiegłego roku, po latach deklaracji i analiz, Bułgaria wznowiła proces poszukiwania następców postsowieckich samolotów bojowych, do dziś stanowiących trzon Военновъздушни сил.

           HH-101A Caesar w Polsce

           Na początku marca, podczas cyklu pokazów w Świdniku i Warszawie, firma Leonardo Helicopters zaprezentowała w Polsce śmigłowiec bojowego poszukiwania i ratownictwa oraz wsparcia sił specjalnych…

           Amerykańskie wojaże M28

           otychczas wyprodukowano ponad 100 egzemplarzy M28 różnych wersji (nie licząc An-28), z czego większość dla odbiorców wojskowych. Ich największym użytkownikiem są wciąż Siły Zbrojne RP, eksploatujące…

           Airbus Defense & Space z suk­ce­sami wkra­cza w nowy rok

           19 stycznia br. media indonezyjskie poinformowały, że władze w Dżakarcie zatwierdziły plan zakupu pięciu samolotów transportowych A400M Atlas. Ten krok, a także informacje płynące m.in.…

           Biegun Północny-2. Nowy pół­noc­no­ko­re­ań­ski pocisk „zie­mia-zie­mia”

           Koreańczycy z Północy już od kilku dziesięcioleci próbują straszyć świat swymi rakietami balistycznymi. Potrzebują ich z dwóch powodów. Po pierwsze, mimo dużej liczebności, Koreańska Armia…

           System prze­ciw­lot­ni­czy Buk-MB trafi do Serbii

           Pod koniec stycznia 2017 r., po powrocie z wizyty na Białorusi, minister obrony Republiki Serbskiej Zoran Djordjevič oficjalnie poinformował, że rezultatem przeprowadzonych rozmów będzie nieodpłatne…

           Nowości IDEX-2017

           Emirat Abu Zabi, już po raz trzynasty, gościł w dniach 19–23 lutego 2017 roku jedno z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć branży zbrojeniowej na świecie – międzynarodową…

           Poznańskie WZM S.A. z opty­mi­zmem wkra­czają w 2017 rok

           Ubiegły rok okazał się bardzo dobry dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Poznańska spółka, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, zrealizowała…

           Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli. Ekspert w pro­duk­cji i pre­fa­bry­ka­cji stali pan­cer­nej

           Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, dawna Huta Stali Jakościowych S.A., to przykład polskiego kapitału, który kontynuuje 80 lat tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego w…

           Przetarg na śmi­głowce – kolejne podej­ście

           Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, choć w kilka tygodni później w stosunku do wcześniej podawanych informacji, 20 lutego br. Inspektorat Uzbrojenia…

           Droga ku trans­por­te­rowi Stryker Dragoon

           28 października 2016 r. US Army odebrała pierwszy egzemplarz kołowego transportera opancerzonego Stryker, wyposażonego w bezzałogową wieżę Kongsberg Defense Systems Protector MCT-30 uzbrojoną w 30…

           Wojsko i Technika 3/2017

           Czasopismo militarne Wojsko i Technika 3/2017 Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł

            Pierwszy rok pro­gramu Leopard 2PL

            Niedawno minęła pierwsza rocznica rozpoczęcia procesu modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL, największego tego typu przedsięwzięcia realizowanego aktualnie na rzecz Sił Zbrojnych RP. Angażuje…

            Melitopol – pierw­szy sta­tek z pochylni bocz­nej

            Melitopol, to pierwszy pełnomorski statek ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Był budowany i wodowany nową metodą – na pochylni bocznej. Statek spływał z…

            Zatopienie USS Block Island

            29 maja 1944 r. w okolicach Madery, niemiecki okręt podwodny U 549 zatopił skutecznym atakiem torpedowym lotniskowiec eskortowy USS Block Island, a także uszkodził niszczyciel…

            Liniowce Monarch of Bermuda i Queen of Bermuda

            Oba transatlantyki były jednymi z pierwszych na świecie dużych liniowców o napędzie turboelektrycznym. Warto podkreślić techniczną jakość i niezawodność tej siłowni – dotrwała ona sprawna…

            Krążowniki pro­jektu 68K

            W połowie lat 30. XX w. w ZSRS opracowano, zakrojone na szeroką skalę, plany budowy floty oceanicznej. Wśród poszczególnych klas i podklas okrętów ważnymi były…

            Pomocnicze okręty patro­lowe Médoc i Pomerol

            W dniu kapitulacji Francji, 22 czerwca 1940 r., dość poważne, ale tylko liczebnie jej siły morskie znajdowały się w portach brytyjskich. 70 lat od powstania…

            TOP