Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

WOJSKO I TECHNIKA

Czasopismo jest pismem profesjonalnym, skupiającym swą uwagę na najważniejszych problemach związanych z bezpieczeństwem Polski i naszym przemysłem zbrojeniowym.

LOTNICTWO
AVIATION INTERNATIONAL

Miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki. Każdy numer liczy 100 stron, prezentuje na swoich łamach tematy przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.

MORZA I OKRĘTY

Czasopismo dla miłośników tematów morskich i okrętowych. Poświęcone jest problemom militarnym, żegludze handlowej, polityce i przemysłowi morskiemu - poruszając problemy współczesne i historyczne.

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA

Czasopismo wojskowo – historyczne poruszające na swoich łamach tematy związane z wojnami, kampaniami i bitwami, prezentujące monografie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przybliżające sylwetki wybitnych dowódców i bohaterstwo żołnierzy na polu walki.

Najnowsze wydania

Lotnictwo Aviation International 10/2016

Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk Długoterminowe pro­gnozy rynku lot­ni­czego – Jerzy Liwiński „Armia…

  Wojsko i Technika – Historia 5/2016

  Spis tre­ści: Generalicja kam­pa­nii 1939 r. – Tymoteusz Pawłowski Samochody pan­cerne w Wojsku Polskim 1921 – 1939 – Tomasz Szczerbicki Z „Polskim Irvinem” w kla­pie – spa­do­chro­nia­rze LOPP –…

   Morza i Okręty Numer spe­cjalny 5/2016

   Spis tre­ści: Z kraju i ze świata O nie­chcia­nej Tarantuli – Marcin Chała Siły desan­towe Floty Czarnomorskiej ZSRR w okre­sie zim­nej wojny. Część 2 – Wojciech Mazurek…

    Wojsko i Technika – Historia numer spe­cjalny 5/2016

    Spis tre­ści: Czołgi. Pierwsze sto lat (1) – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński Pierwsze samo­chody pan­cerne – Tymoteusz Pawłowski Francuski prze­mysł lot­ni­czy w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – Michał…

     Najnowsze artykuły

     Amerykańskie ska­fan­dry kosmiczne

     Jeszcze w końcu XVIII wieku pierwsi aeronauci, unoszący się w przestworza w balonach na ogrzane powietrze, spotkali się z problemem braku tlenu. Spadek ciśnienia parcjalnego…

     Indyjski myśli­wiec LCA Tejas

     Indie uzy­skały nie­pod­le­głość w 1947 r. i nie­mal natych­miast zapra­gnęły stać się lokal­nym mocar­stwem, także mili­tar­nym. Potrzebę posia­da­nia sil­nej armii uza­sad­niał otwarty kon­flikt z Pakistanem, a także spory gra­niczne…

     Aleppo w ogniu. Działania rosyj­skiego lot­nic­twa

     Mimo ogłoszenia redukcji kontyngentu wojskowego w Syrii rosyjska interwencja nie uległa ograniczeniu – wręcz przeciwnie. W dalszym ciągu samoloty i śmigłowce Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej…

     Kategorie tematyczne

     Bądź na bieżąco

     DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

     Wojsko i Technika

     10716

     Lotnictwo Aviation International

     1231

     Morza i okręty

     2431

     Wojsko i Technika - Historia

     1448
     TOP