Zapisz się do nasze­go new­slet­te­ra

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

WOJSKO I TECHNIKA

Czasopismo jest pismem profesjonalnym, skupiającym swą uwagę na najważniejszych problemach związanych z bezpieczeństwem Polski i naszym przemysłem zbrojeniowym.

LOTNICTWO
AVIATION INTERNATIONAL

Miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki. Każdy numer liczy 100 stron, prezentuje na swoich łamach tematy przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.

MORZA I OKRĘTY

Czasopismo dla miłośników tematów morskich i okrętowych. Poświęcone jest problemom militarnym, żegludze handlowej, polityce i przemysłowi morskiemu - poruszając problemy współczesne i historyczne.

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA

Czasopismo wojskowo – historyczne poruszające na swoich łamach tematy związane z wojnami, kampaniami i bitwami, prezentujące monografie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przybliżające sylwetki wybitnych dowódców i bohaterstwo żołnierzy na polu walki.

Najnowsze wydania

Wojsko i Technika 12/2016

Spis tre­ści: Kwestie obro­ny naro­do­wej powin­ny być wyłą­czo­ne z bie­żą­cej wal­ki poli­tycz­nej. Z Michałem Jachem roz­ma­wia Andrzej Kiński Nowości z armii świa­ta – Jarosław Brach, Bartłomiej Kucharski, Adam…

  Morza i Okręty 6/2016

  Spis tre­ści: Z kra­ju i ze świa­ta Daleko do eme­ry­tu­ry. Zbiornikowiec Z-1 Bałtyk – Marcin Chała Okręty i uzbro­je­nie mor­skie na Forum Armija 2016 – Tomasz Szulc…

   Lotnictwo Aviation International 12/2016

   Spis tre­ści: Aktualności woj­sko­we – Łukasz Pacholski Pierwsi następ­cy samo­lo­tów TS-11 Iskra już w Polsce – Paweł Bondaryk Samolot Gulfstream G550 – Paweł Bondaryk Idealny do…

    Wojsko i Technika – Historia 6/2016

    Spis tre­ści: Niedokończona moder­ni­za­cja: siły zbroj­ne Grecji w 1940 r. – Tadeusz Wróbel Rumunia w lata­ch 1939 – 1941 – Tymoteusz Pawłowski Armia Czerwona na Bałkanach 1944 (1) –…

     Najnowsze artykuły

     Umowa na Pilicę pod­pi­sa­na

     24 listopada, w siedzibie Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia MON i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, złożyli…

     Broń z Zakładów Mechanicznych Tarnów dla Wojsk Obrony Terytorialnej

     16 listopada br. Sejm RP przyjął ustawę powołującą Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. W 2019 r. formacja ta ma liczyć 50…

     Pomyślne pró­by pre­cy­zyj­nej amu­ni­cji do Kraba

     W przyszłym roku Wojska Rakietowe i Artylerii zakończą proces wdrażania do służby pierwszego dywizjonu 155 mm samobieżnych armatohaubic, dysponującego 24 działami Krab.

     Kategorie tematyczne

     Bądź na bieżąco

     DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

     Wojsko i Technika

     11612

     Lotnictwo Aviation International

     1416

     Morza i okręty

     2813

     Wojsko i Technika - Historia

     1767
     TOP